Programs in C, C++

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [actual]  [11-12]

Order:1
Program: Prac_ndf.cBooldif.zip
File exe: Booldif.exe
need: Adresar.cColor.cDerivac.cError.cFunkcie.cHelp.cKey.cLine_edi.cMain.cMenu.cObsluha.cOkno.cPrac_ndf.cSlovnik.cSlov_fon.cStatist.cUtil.cVideo.cVystupy.cAdresar.hColor.hDefine.hError.hFunkcie.hGlob.hKey.hLine_edi.hMbooldif.hMenu.hOkno.hSlov_fon.hUtil.hVideo.h
Example: Example.zipBin_10_o.ndfBin_10_o.ndfBin_1and.ndfBin_2rad.ndfBin_3rad.ndfBin_4rad.ndfHard.ndfI_reg_lo.ndfReg_jk.ndfScitac_s.ndfScp_1rad.ndfScp_2rad.ndfScp_2r_1.ndfScp_3rad.ndfScp_4r_2.ndfScp_6r_3.ndfScp_8r_4.ndfSc_1r_pj.ndfSc_1r_sj.ndfSc_1_aoi.ndfSc_2r_4.ndfSc_3r_6.ndfSc_7400n.ndfSc_aon.ndfSimp3_a.ndfSimp3_b.ndfSimp4_a.ndfSimp4_b.ndfSimp4_c.ndfSimp6_a.ndfTest_vod.ndfZle.ndf
Manual: Prirucky.zip

This thesis contains program coding module for generation logics test by Boolean gap. Compile vector of fault for existent circuit, forth about all boughs herself chauffeur. Results is absolute gauge. Program application enables four modes It is implemented in the C programming language for the operating system MS-DOS, or another compatible with it. The program is suitable for an interactive way to communicate with the user, allowing a comfortable working environment are similar to Turbo Vision.Order:2
Program: Calctxt.c
File exe: Calctxt.exe
Example: Calctxt.txt

Program compute mathematics operation which are store in the txt file.Order:3
Program: Castice.cppCastice.zip
File exe: Castice.exe
need: Ccastic.cppCcastic.h
Example: Vstup.txt

Zo vstupného súboru so 6 stĺpcami vyberie číslo častice - tretí stĺpec. Program pre všechny častice s týmto číslom vypočíta veličinu Pt. Pt = V ((px*px) + {py*py)), Px - 4 stĺpec, Py - 5 stĺpec. Vypočítané hodnoty sa zapíšu do vystupného súboru pt.txt. V prípade že Pt vyjde 0 nebo 0.0 atd., tak takáto hodnota sa do súboru nezapíše.Order:4
Program: Cestovka.cppCestovka.hRezerv.cppRezerv.hUbytuj.cppUbytuj.h
File exe: Cestovka.exe
need: Define.hRezerv.datUbytovne.dat

Program na rezerváciu dovolenkových pobytov pre ubytovacie zariadenia. O dovolenkovom pobyte sú známe tieto udaje
  • jednoznačný identifikátor pobytu (celé číslo)
  • lokalita
  • typ ubytovania( chata, hotel, rodinný penzion)
  • počet miest
  • cena za lôžko/noc
  • rezervácia

Program umožnuje vyhľadávanie voľných pobytov v zadanej lokalite s počtom lôžok väčším alebo rovným ako zadané číslo a s cenou menšou alebo rovnou ako zadaná hodnota a rezerváciu pobytu a zrušenie rezervácie na vybraný pobyt. Na prezentáciu zoznamu pobytov je použitý spojkový zoznam a jednotlivé položky záznamov majú dynamickú veľkosť. Všetky záznamy sú uložené v súbore.

POZOR: Program si kladie za cieľ ukázať prácu so spojkovým zoznamom a súbormi. Nečakajte "vymakané" grafické rozhranie ani "myšoidné" ovládanie.Order:5
Program: Compiler.c
File exe: Compiler.exe
need: Klavesy.hStruct.h
Example: Prog.c

Littel example how work compiler. It's a easy compiler. You only locate syntax error, don't translate to bin code. IDE is know from common work with C compiler.Order:6
Author: ZSSR
Program: Cramer.c

Program na riešenie sústavy lineárnych rovníc typu 3x3 pomocou Cramerovho pravidla. Všetky premenné sú typu double.Order:7
Program: Evidenc.c
File exe: Evidenc.exe

Program for keeping the data records programmed in C, pointers allocation, alphabetical orderring of the names, etc.Order:8
fapa.pngProgram: Fapa.cHelp.cHelp.hMys.cMys.h
File exe: Fapa.exe
need: Egavga.bgiHelp.txtLitt.chrTrip.chr

The program presents the ways of mixing the colors. It's base on the following methods

Models used:
RGB - red, green, blue
CMY - cyan, magenta, yellow
HSV - Hue saturation value
HLS - Hue lightness valueOrder:9
Program: Maximal.c

Found maximal negative number from sequencce.Order:10
Program: Mensi.c

Found minimal number from sequence.


Pages: [actual]  [11-12]