Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure SetupSymboly(I: Byte);
Begin
 If I=0 then
 Begin
  If Valec[I].SymbolCounter<=MaxSymbolu-4 then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+1];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+2];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+3];
   Valec[I].Symbol[4]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+4];
  End;
 
  If Valec[I].SymbolCounter=MaxSymbolu-3 then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+1];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+2];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+3];
   Valec[I].Symbol[4]:=SymbolyA[0];
  End;
 
  If Valec[I].SymbolCounter=MaxSymbolu-2 then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+1];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+2];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyA[0];
   Valec[I].Symbol[4]:=SymbolyA[1];
  End;
 
  If Valec[I].SymbolCounter=MaxSymbolu-1 then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+1];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyA[0];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyA[1];
   Valec[I].Symbol[4]:=SymbolyA[2];
  End;
 
  If Valec[I].SymbolCounter=MaxSymbolu then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyA[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyA[0];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyA[1];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyA[2];
   Valec[I].Symbol[4]:=SymbolyA[3];
  End;
 End;
 
 If I=1 then
 Begin
  If Valec[I].SymbolCounter<=MaxSymbolu-4 then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+1];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+2];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+3];
   Valec[I].Symbol[4]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+4];
  End;
 
  If Valec[I].SymbolCounter=MaxSymbolu-3 then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+1];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+2];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+3];
   Valec[I].Symbol[4]:=SymbolyB[0];
  End;
 
  If Valec[I].SymbolCounter=MaxSymbolu-2 then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+1];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+2];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyB[0];
   Valec[I].Symbol[4]:=SymbolyB[1];
  End;
 
  If Valec[I].SymbolCounter=MaxSymbolu-1 then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+1];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyB[0];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyB[1];
   Valec[I].Symbol[4]:=SymbolyB[2];
  End;
 
  If Valec[I].SymbolCounter=MaxSymbolu then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyB[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyB[0];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyB[1];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyB[2];
   Valec[I].Symbol[4]:=SymbolyB[3];
  End;
 End;
 
 If I=2 then
 Begin
  If Valec[I].SymbolCounter<=MaxSymbolu-4 then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+1];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+2];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+3];
   Valec[I].Symbol[4]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+4];
  End;
 
  If Valec[I].SymbolCounter=MaxSymbolu-3 then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+1];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+2];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+3];
   Valec[I].Symbol[4]:=SymbolyC[0];
  End;
 
  If Valec[I].SymbolCounter=MaxSymbolu-2 then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+1];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+2];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyC[0];
   Valec[I].Symbol[4]:=SymbolyC[1];
  End;
 
  If Valec[I].SymbolCounter=MaxSymbolu-1 then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+1];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyC[0];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyC[1];
   Valec[I].Symbol[4]:=SymbolyC[2];
  End;
 
  If Valec[I].SymbolCounter=MaxSymbolu then
  Begin
   Valec[I].Symbol[0]:=SymbolyC[Valec[I].SymbolCounter+0];
   Valec[I].Symbol[1]:=SymbolyC[0];
   Valec[I].Symbol[2]:=SymbolyC[1];
   Valec[I].Symbol[3]:=SymbolyC[2];
   Valec[I].Symbol[4]:=Symbolyc[3];
  End;
 End;
 
End;
 
 
Procedure RollProc;
Var I: Byte;
Begin
 For I:=0 to 2 do
 Begin
  If Valec[I].Rotate=True then
  Begin
   If Valec[I].Counter>0 then Dec(Valec[I].Counter)
              else Begin
                  Valec[I].Rotate:=False;
                  If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(21+SoundValce)
                              else PlaySound(11+SoundValce);
                  Inc(SoundValce);
                 End;
 
   If Valec[I].Scroll<23 then Inc(Valec[I].Scroll)
              else Valec[I].Scroll:=0;
 
   If Valec[I].Scroll=0 then
   Begin
    If Valec[I].SymbolCounter>0 then Dec(Valec[I].SymbolCounter)
                  else Valec[I].SymbolCounter:=MaxSymbolu;
    SetupSymboly(I);
   End;
  End;
 
  If ((Valec[0].Rotate=False) and
    (Valec[1].Rotate=False) and
    (Valec[2].Rotate=False)) then AllStoped:=True;
 End;
End;