View complete ASCII table

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Ascii.pas
File exe: Ascii.exe

View complete ASCII table.
{ ASCII.PAS       Copyright (c) Miroslav Lízal, TomᚠOkurek }
{ Zobrazi kompletnu ASCII sadu znakov.               }
{                                  }
{ Datum:29.11.2002               http://www.trsek.com }
 
program ascii;
uses crt;
var znak:integer;
begin
 clrscr;
 textcolor(yellow);
 writeln(chr(1),' ',znak+1);
 writeln(chr(2),' ',znak+2);
 writeln(chr(3),' ',znak+3);
 writeln(chr(4),' ',znak+4);
 writeln(chr(5),' ',znak+5);
 writeln(chr(6),' ',znak+6);
 znak:=8;
 
 repeat;
 writeln(chr(znak),'  ',znak);
 znak:=znak+1;
 until znak=50;
 
 readkey;
 repeat;
 writeln(chr(znak),' ',znak);
 znak:=znak+1;
 until znak=100;
 
 readkey;
 repeat;
 writeln(chr(znak),'  ',znak);
 znak:=znak+1;
 until znak=150;
 
 readkey;
 repeat;
 writeln(chr(znak),' ',znak);
 znak:=znak+1;
 until znak=200;
 
 readkey;
 repeat;
 writeln(chr(znak),' ',znak);
 znak:=znak+1;
 until znak=250;
 
 readkey;
 repeat;
 writeln(chr(znak),' ',znak);
 znak:=znak+1;
 until znak=255;
 readkey;
end.