Program vytvoří oboustranně zrětezený seznam kontaktu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Adresar.pas
File exe: Adresar.exe

Program vytvoří oboustranně zrětezený seznam kontaktu, je to jen ukážka, chybí vyhledávání, import/export kontaktu, v abeceda rozhodují velká/malá písmena... Nejsou ošetrěny prípady blbého užívatele - zadání neexistujíciho jména souboru, uložení prázdneho adresáre ...
{ ADRESAR.PAS               Copyright (c) Pavel Patak }
{ Program vytvori oboustranne zretezeny seznam kontaktu,      }
{ je to jen ukazka, chybi vyhledavani, import/export kontaktu,   }
{ v abeceda rozhoduji velka/mala pismena... Nejsou osetreny pripady }
{ blbeho uzivatele - zadani neexistujiciho jmena souboru,      } 
{ ulozeni prazdneho adresare ...                  }
{                                  }
{ Datum:28.10.2004               http://www.trsek.com }
 
program Adresar;
 
type PSeznam = ^TSeznam;
   TData  = record
          Jmeno : string[50];
		  Telefon: string[12];
		  Email : string[50];
		  end;
   TSeznam = record
        Data : TData;
      Predchozi : PSeznam;
        Dalsi : PSeznam;
        end;
const UData : TData = (Jmeno:'nikdo';Telefon:'nema';Email:'zadny'); {Data hlavicky}
var Hlavicka,Soucasny : PSeznam;
  Seznam : TSeznam;
  ZData  : TData;
  r    : char;
 
procedure Inicializace; {Drzadlo}
begin
 New(Hlavicka);
 Hlavicka^.Dalsi:=Hlavicka;
 Hlavicka^.Predchozi:=Hlavicka;
 Hlavicka^.Data:=UData;
 Soucasny:=Hlavicka;
end;
 
procedure Zadej; {Vytvori kruhovy oboustranne zretezeny seznam}
begin
 repeat
 Write('Jmeno : ');
 Readln(ZData.Jmeno);
 if ZData.Jmeno <> '' then
 begin
  Write('Telefon : ');
  Readln(ZData.Telefon);
  Write('Email : ');
  Readln(ZData.Email);
 
  New(Soucasny^.Dalsi);
  Soucasny^.Dalsi^.Predchozi:=Soucasny;
  Soucasny:=Soucasny^.Dalsi;
  Soucasny^.Data:=ZData;
  Soucasny^.Dalsi:=Hlavicka;
  Writeln;
 end;
 until ZData.Jmeno='';
end;
 
procedure Vypis; {Vypise cely seznam}
var Zobrazeno : Byte; {Aby se vse veslo na obrazovku}
begin
 Zobrazeno:=0;
 Writeln('Cely seznam :');
 Soucasny:=Hlavicka;
 Writeln;
 
 repeat
 Inc(Zobrazeno);
 Soucasny:=Soucasny^.Dalsi;
 Writeln(Soucasny^.Data.Jmeno);
 Writeln('Telefon :',Soucasny^.Data.Telefon:12,'  Email : ',Soucasny^.Data.Email);
 Writeln; {Pro prehlednost}
 if Zobrazeno = 7 then
 begin
  Writeln;
  Writeln('Press ENTER to continue');
  Readln;
 end;
 until Soucasny^.Dalsi=Hlavicka;
 Writeln('To je vse - Press ENTER to continue');
 Readln;
end;
 
procedure Zmen; {Vypise vsechny prvky a zepta se na moznost zmeny}
var c:char;
begin
 Writeln('Cely seznam :');
 Soucasny:=Hlavicka;
 repeat
 Soucasny:=Soucasny^.Dalsi;
 Writeln(Soucasny^.Data.Jmeno,Soucasny^.Data.Telefon:15,Soucasny^.Data.Email:30, ' Zmenit(A/N):');
 Readln(c);
 c:=UpCase(c);
 if C='A' then
 begin
  Write('Nove jmeno :');
  Readln(ZData.Jmeno);
  Write('Novy telefon :');
  Readln(ZData.Telefon);
  Write('Novy email :');
  Readln(ZData.Email);
  Soucasny^.Data:=ZData;
 end;
 until Soucasny^.Dalsi=Hlavicka;
 Writeln('To je vse');
end;
 
procedure Odstran; {Odstrani vybrane prvky ze seznamu}
var Smaz:PSeznam;
  c  :char;
begin
 Writeln('Cely seznam :');
 Soucasny:=Hlavicka;
 repeat
 Soucasny:=Soucasny^.Dalsi;
 Writeln(Soucasny^.Data.Jmeno,Soucasny^.Data.Telefon:15,Soucasny^.Data.Email:30,' Odstranit(A/N)');
 Readln(c);
 c:=UpCase(c);
 if C='A' then
 begin
  Smaz:=Soucasny;
  Soucasny^.Predchozi^.Dalsi:=Soucasny^.Dalsi;
  Smaz^.Dalsi^.Predchozi:=Smaz^.Predchozi;
  Soucasny:=Smaz^.Predchozi;
  Dispose(Smaz); {Mazeme az ted!!}
 end;
 until Soucasny^.Dalsi=Hlavicka;
 Writeln('To je vse');
end;
 
procedure Pridej; {Prida novy prvke}
var Novy:PSeznam;
  c  :char;
begin
 Writeln('Cely seznam :');
 Soucasny:=Hlavicka;
 repeat
 Soucasny:=Soucasny^.Dalsi;
 Writeln(Soucasny^.Data.Jmeno:20,Soucasny^.Data.Telefon:15,Soucasny^.Data.Email,' Pridat pred(A/N)');
 Readln(c);
 c:=UpCase(c);
 if C='A' then
 begin
  Write('Nove jmeno : ');
  Readln(ZData.Jmeno);
  Write('telefon : ');
  Readln(ZData.telefon);
  Write('email : ');
  Readln(ZData.Email);
  New(Novy);
  Novy^.Data:=ZData;
 
  Novy^.Dalsi:=Soucasny;
  Novy^.Predchozi:=Soucasny^.Predchozi;
  Soucasny^.Predchozi:=Novy;
  Novy^.Predchozi^.Dalsi:=Novy; {To jsou snad cary, ale je to tak, ukazatele ted sedi}
 
 end;
 until Soucasny^.Dalsi=Hlavicka;
 Writeln('To je vse');
end;
 
procedure Serad; {Seradi data podle abecedy}
var Zmen : LongInt; {Pocet dvojic prehozenych pri jednom pruchodu}
  Konec: Boolean;
begin
 Zmen:=0;
 Soucasny:=Hlavicka;
 repeat
 if Konec then
 begin
  Zmen:=0;
  Konec:=false;
 end;
 Konec:=Soucasny^.Dalsi=Hlavicka;
 if (Soucasny=Hlavicka) or (Soucasny^.Dalsi=Hlavicka) then {if then else lze takto pouzit}
 else
  if Soucasny^.Data.Jmeno > Soucasny^.Dalsi^.Data.Jmeno then
  Begin
  Inc(Zmen);
  Zdata:=Soucasny^.Data;
  Soucasny^.Data:=Soucasny^.Dalsi^.Data;
  Soucasny^.Dalsi^.Data:=ZData;
  End;
 Soucasny:=Soucasny^.Dalsi;
 until Konec and (Zmen=0);
end;
 
procedure Nahraj; {Nacte oboustranne zretezeny seznam}
var JmenoSouboru : string;
  fData    : file of TData;
begin
 Write('Nacist ze souboru (udavejte bez pripony) : ');
 Readln(JmenoSouboru);
 JmenoSouboru:=JmenoSouboru+'.adr';
 Assign(fData,JmenoSouboru);
 Reset(fData);
 repeat
 New(Soucasny^.Dalsi);
 Read(fData,Soucasny^.Dalsi^.Data);
 Soucasny^.Dalsi^.Predchozi:=Soucasny;
 Soucasny:=Soucasny^.Dalsi;
 Soucasny^.Dalsi:=Hlavicka;
 until Eof(fData);
 Close(fData);
end;
 
procedure Uloz; {Ulozi oboustranne zretezeny seznam}
var JmenoSouboru : string;
  fData    : file of TData;
begin
 Write('Ulozit do souboru (jmeno udavejte bez pripony) : ');
 Readln(JmenoSouboru);
 JmenoSouboru:=JmenoSouboru+'.adr';
 Assign(fData,JmenoSouboru);
 Rewrite(fData);
 Soucasny:=Hlavicka;
 repeat
 Soucasny:=Soucasny^.Dalsi;
 Write(fData,Soucasny^.Data);
 until Soucasny^.Dalsi=Hlavicka;
 Close(fData); {Jinak by se ani neulozil na disk}
 
end;
 
 
begin
 Inicializace;
 repeat
 writeln('Co chcete delat : ');
 writeln;
 writeln('V - Vytvorit novy adresar');
 writeln('Z - Zobrazit seznam');
 writeln('O - Opravit udaje');
 writeln('S - Smazat nektera data');
 writeln('P - Pridat nove prvky');
 writeln('E - Seradit podle abecedy');
 writeln('N - Nahrat ze souboru');
 writeln('U - Ulozit do souboru');
 writeln('K - Koncit');
 Readln(R);
 R:=UpCase(R);
 case R of
 'V': Zadej;
 'Z': Vypis;
 'O': Zmen;
 'S': Odstran;
 'P': Pridej;
 'E': Serad;
 'N': Nahraj;
 'U': Uloz;
 end;
 until R='K';
end.