Program na delenie dvoch čísel

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: RaptoR
Program: Delenie.pas
File exe: Delenie.exe

Program na delenie dvoch čísel.
{ DELENIE.PAS                            }
{ Program na delenie dvoch cisel.                  }
{                                  }
{ Author: RaptoR (Juraj Danis)                   }
{ Date :19.1.2009               http://www.trsek.com }
 
program delenie;
uses crt;
var a,b,vysledok,zvysok:integer;
  c:char;
 
BEGIN
repeat
 clrscr;
 writeln('Zadaj delenec');
 readln(a);
 writeln('Zadaj delitel');
 readln(b);
 vysledok:=a div b;
 zvysok:=a mod b;
 
 writeln(a,':',b,'=',vysledok,' zvysok ',zvysok);
 writeln('Chces opakovat? Y/N');
 readln(c);
until c='n'
end.