Program vypočíta objem kvádra

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: RaptoR
Program: Objem_kvadra.pas
File exe: Objem_kvadra.exe

Program vypočíta objem kvádra.
{ OBJEM_KVADRA.PAS                         }
{ Program vypocita objem kvadra.                  }
{                                  }
{ Author: RaptoR (Juraj Danis)                   }
{ Date :19.1.2009               http://www.trsek.com }
 
program objem_kvadru;
uses crt;
var a,b,c,vys:real;
 
BEGIN
clrscr;
writeln('ZADAJ ROZMER STRANY ''A''');
readln(a);
writeln;
writeln('-------------------------');
writeln;
writeln('ZADAJ ROZMER STRANY ''B''');
readln(b);
writeln;
writeln('-------------------------');
writeln;
writeln('ZADAJ ROZMER STRANY ''C''');
readln(c);
writeln;
writeln('-------------------------');
writeln;
vys:=a*b*c;
writeln('OBJEM KVADRA SO STRANAMY ',a:2:2,', ',b:2:2,', ',c:2:2,' je ',vys:2:2,' cm');
writeln;
writeln('-------------------------');
writeln('PLEASE PRESS ANY KEY!');
readkey;
end.