Program vypočíta vykonanú prácu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: RaptoR
Program: Praca.pas
File exe: Praca.exe

Program vypočíta vykonanú prácu.
{ PRACA.PAS                             }
{ Program vypocita vykonanu pracu.                 }
{                                  }
{ Author: RaptoR (Juraj Danis)                   }
{ Date :19.1.2009               http://www.trsek.com }
 
program praca;
uses crt;
var w,f,s:real;
  c:char;
 
BEGIN
repeat
clrscr;
writeln('PROGRAM VYPOCITA VYKONANU PRACU');
writeln('-------------------------------');
writeln;
writeln('Zadaj drahu');
readln(s);
writeln;
writeln('Zadaj silu');
readln(f);
clrscr;
w:=f*s;
writeln('-------------------------');
writeln('|VYKONANA PRACA = ',w:2:2,'J |');
writeln('-------------------------');
writeln('Opakovat vypocet? a/n');
readln(c);
until c='n'
end.