Axonometrics view

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
axon.pngAuthor: Ľuboš Saloky
Program: Axon.pas
File exe: Axon.exe
need: Maingr.pasEgavga.bgi

Axonometrics view. After keyb press, object is move.
{ AXON.PAS                             }
{ Axonometrické zobrazovanie.                    }
{ Po stlaceni klavesu sa zobrazenie posunie.            }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Axonometricke_zobrazovanie;
uses MainGr;
const KVrcholy:array[1..8,1..3] of byte=((0,0,0),(0,0,1),(0,1,0),(0,1,1),
                     (1,0,0),(1,0,1),(1,1,0),(1,1,1));
   KHrany:array[1..12,1..2] of byte=((1,2),(2,4),(4,3),(3,1),
                    (5,6),(6,8),(8,7),(7,5),
                    (1,5),(2,6),(3,7),(4,8));
   Alfa:real=0;
   Beta:real=0;
var i,j,k:integer;
  x,y,x2,y2:integer;
 
procedure VycisliItyVrchol;
begin
 x:=Round((-cos(Alfa)*KVrcholy[i,1]
      +cos(Beta)*KVrcholy[i,2])*40+100);
 y:=Round(( sin(Alfa)*KVrcholy[i,1]
      +sin(Beta)*KVrcholy[i,2]
      -     Kvrcholy[i,3])*40+100);
end;
 
BEGIN
 InicializujGrafiku;
 for k:=0 to 359 do begin
  Color:=27;
  for j:=1 to 12 do begin
   i:=KHrany[j,1];
   VycisliItyVrchol;
   x2:=x;y2:=y;
   i:=KHrany[j,2];
   VycisliItyVrchol;
   Ciara(x,y,x2,y2);
  end;
  for i:=1 to 8 do begin
   VycisliItyVrchol;
   PolozBod(x,y,31);
  end;
  Color:=71;
  Ciara(100,100,100+Round(-cos(Alfa)*50),100-Round(-sin(Alfa)*50));
  Ciara(100,100,100+Round( cos(Beta)*50),100-Round(-sin(Beta)*50));
  Ciara(100,100,100,50);
  Color:=31;
  CitajZnak;
  Alfa:=Alfa+pi/180;
  CakajNaVOI;
  Color:=23;
  VyplnPlochu(50,20,140,140);
 end;
 ReadLn;
END.