Pascal programs, graphics

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [actual]  [51-57]

Order:41
Author: Juraj Pupák
Program: Pig.pas
File exe: Pig.exe

Vykreslí prasa ktorým sa dá pohybovat za pomoci šípok.Order:42
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Pohybk.pas

Pohybujúca sa kružnica (vertikálne alebo horizontálne).Order:43
Author: Gabriel Staron
Program: Priroda.pas
File exe: Priroda.exe
need: Egavga.bgi

A picture of nature drawn in the graphics.Order:44
rotacia_cokolvek.pngAuthor: Neznámy (ozvi sa mi)
Program: Rotacia_cokolvek.pas
File exe: Rotacia_cokolvek.exe
need: Modely.7z

Jednoduché 3D zobrazenie modelu načítaného zo súboru. Viditeľnosť je riešená len na základe privrátených a odvrátených strán (normal). Model je možné otáčať, posúvať a približovať pomocou klávesnice.Order:45
rotacia_kocky.pngAuthor: Neznámy (ozvi sa mi)
Program: Rotacia_kocky.pas
File exe: Rotacia_kocky.exe
need: Vstup.txt

Jednoduchá 3D rotácia kocky s jednoduchým vyhladzovaním hrán (antialiasingom) a tieňovaním. Ovládanie pomocou klávesnice.Order:46
sachovn.pngProgram: Sachovn.pas
File exe: Sachovn.exe

The program can draw the chessboard for playing the Checkers. It doesn't include, however, the module for the real game.Order:47
semafor.pngProgram: Semafor.pas
need: Egavga.bgi

Simulate F1 semaphore.Order:48
spirala.pngAuthor: PemaSoft
Program: Spirala.pas
File exe: Spirala.exe

Draw spiral with use 256 colors.Order:49
stopky.pngAuthor: Pishta
Program: Stopky.pas
File exe: Stopky.exe
need: Egavga.bgi

Program plne pracuje s hodinami počítača. Umožňuje nasledovné operácie Pre uložené časy používa disk, konkrétne adresár cOrder:50
texure_p.jpgAuthor: unknown
Program: Texure_p.pas
File exe: Texure_p.exe

Draw texture with rotate quadrate.


Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [actual]  [51-57]