Write round number from a to b

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Program: C_cisla.pas
File exe: C_cisla.exe
File ubuntu: C_cisla

Write round number from a to b. Numbers a,b are inputs.
{ C_CISLA.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Vytvorte program ktory nacita dve cele cisla (a,b)        }
{ a vypise vsetky cele cisla od a po b (Pozor!!! a<b alebo a>b).  }
{                                  }
{ Datum:23.05.2004               http://www.trsek.com }
 
program cele_cisla;
var a,b:integer;
  i:integer;
 
begin
 WriteLn('Vypisem vsetky cele cisla od a po b.');
 Write('Zadaj cele cislo a=');
 ReadLn(a);
 
 Write('Zadaj cele cislo b=');
 ReadLn(b);
 
 WriteLn('Poradie celych cisel je:');
 
 if(a<b)then begin
  for i:=a to b do
    WriteLn(i);
 end
 else begin
  for i:=a downto b do
    WriteLn(i);
 end;
 
 WriteLn('Koniec');
 ReadLn;
end.