Found a maximu of input length points

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Pheo
web: pascalsource@ic.cz

Program: Max_vzdial.pas
File exe: Max_vzdial.exe

Found a maximu of input length points.
{ MAX_VZDIAL.PAS                 Copyright (c) Pheo }
{ Najde maximum z vypocitanych vzdialenosti n-bodov v rovine.    }
{                                  }
{ Datum:26.04.2005               http://www.trsek.com }
 
Program Max_vzdial;
var n, i, bod  : integer;      { od zaciatku suradn. sustavy }
  x, y, v, max : real;
begin 
  write('Zadaj pocet bodov : '); 
  readln(n);
  max := 0;
  for i := 1 to n do
  begin
     write('Zadaj suradnice ', i, '.bodu : ');
     readln(x,y);
     v := sqrt(x*x + y*y);
     if v > max then
     begin
       max:= v;
       bod := i;
     end; 
  end; 
  writeln('Maximalnu vzdialenost = ', max:1:6,' ma ', bod, '.bod.');
  readln;
end.