Circumference of a rectangle

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal
obdlznik.pngProgram: Obdlznik.pas
File exe: Obdlznik.exe

Circumference of a rectangle.
Formula is a·b

Description:
- a is short length
- b is long length
{ OBDLZNIK.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Obvod obdlznika                          }
{ Vstup : strana a,b obdlznika                   }
{ Vystup: obvod obdlznika                      }
{                                  }
{ Datum:10.04.2000               http://www.trsek.com }
 
program obvod_obdlznika;
var a,b,o : real;
begin
 Write('Zadaj stranu A obdlznika:');
 ReadLn(a);
 Write('Zadaj stranu B obdlznika:');
 ReadLn(b);
 o:=2*a+2*b;
 WriteLn('Obvod obdlznika ',a:6:2,' ',b:6:2,' je:',o:6:2,' jednotiek');
 Readln;
end.