Open main menu

Prístup k vlastnostiam "private"

Obmedzenie Turbo Pascalu na vlastnosti s atribútom private sú veľmi silné, tieto vlastnosti nie sú mimo jednotky, kde je typ objektu definovaný, viditeľné. Uvítali by sme však, keby sme tieto vlastnosti mohli čítať (aj keby boli “read only”).


Nejaký surogát sa dá realizovať nasledujúco: Ku každej vlastnosti deklarujeme ( s atribútom public! ) funkciu, ktorá prosto vracia hodnotu vlastnosti. Pozri napríklad

funkcie  TLine.fa, TLine.fb, TLine.fc

ktoré vracajú hodnoty vlastností TLine.a, TLine.b, TLine.c.