Open main menu

Changes

Ing. Zdenko Sekerák - Profesionálny životopis

84 bytes added, 00:40, 5 January 2020
no edit summary
:Zameranie spoločnosti: Vývoj a výroba prepočítavačov plynu, elektronických záznamníkov dat a statických elektromerov
:Funkcia: Programátor
:Pracovné zaradenie: Práca na projekte elektromerovDiaľkový zber dát, tvorba testovacieho SW, firmware plynomerov.:Programovacie jazyky: Atollic TrueSTUDIO C, Keil C, Microsoft Visual Studio C#/C++, Microsoft AccessAtollic TrueSTUDIO C, Keil C, PHP, Asembler
==Ostatné spôsobilosti:==
V Pardubiciach: 12 December4 Január, 2012 2020 Ing. Zdenko Sekerák, v.r.
----
==Programovacie jazyky==
* [[https://visualstudio.microsoft.com/cs/vs/ C#]] C# + Visual Studio
* [[http://www.atollic.com/index.php/truestudio/building/tsbuildercompiler C/C++ gnu C]] na platforme Attolic
* [[http://www.keil.com/c51 Keil C]] - použité pre vývoj firmware elektromerov
* [[http://www.atollic.com/index.php/truestudio/building/tsbuildercompiler C/C++ gnu C]] na platforme Attolic
* [[http://www.trsek.com/pascalwiki/index.php=title=Kategória:Pascal Pascal]] na platforme PC najčastejšie Turbo Pascal 7.0 (prax viac ako 10 rokov)
* [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio#Visual_Studio_6.0 C/C++ s použitím Microsoft Visual Studio 6.0]] (prax 6 rokov), alebo Borland C++ (prax 6 rokov)