Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure SavePal1(Color:Byte);
Begin
 GetPal(Color,Colorbackup1[Color].R,Colorbackup1[Color].G,Colorbackup1[Color].B);
End;
 
 
Procedure SavePal2(Color:Byte);
Begin
 GetPal(Color,Colorbackup2[Color].R,Colorbackup2[Color].G,Colorbackup2[Color].B);
End;
 
 
Procedure Loading;
Var I: Byte;
Begin
 LoadSndFile('daytona.snd',0);
 LoadRawFile('RAWS\yeah1.raw',0,0);
 LoadRawFile('RAWS\horse.raw',0,1);
 LoadRawFile('RAWS\blip1.raw',0,2);
 LoadRawFile('RAWS\police.raw',0,3);
 LoadRawFile('RAWS\yeeha.raw',0,4);
 LoadRawFile('RAWS\fanfare1.raw',0,5);
 LoadRawFile('RAWS\fanfare2.raw',0,6);
 LoadRawFile('RAWS\bullet.raw',0,7);
 LoadRawFile('RAWS\blip2.raw',0,8);
 LoadRawFile('RAWS\blip3.raw',0,9);
 LoadRawFile('RAWS\bonus.raw',0,35);
 LoadRawFile('RAWS\laughter.raw',0,36);
 
 LoadRawFile('RAWS\00.raw',0,10);
 LoadRawFile('RAWS\01.raw',0,11);
 LoadRawFile('RAWS\02.raw',0,12);
 LoadRawFile('RAWS\03.raw',0,13);
 LoadRawFile('RAWS\04.raw',0,14);
 LoadRawFile('RAWS\05.raw',0,15);
 LoadRawFile('RAWS\06.raw',0,16);
 LoadRawFile('RAWS\07.raw',0,17);
 LoadRawFile('RAWS\08.raw',0,18);
 LoadRawFile('RAWS\09.raw',0,19);
 LoadRawFile('RAWS\10.raw',0,20);
 LoadRawFile('RAWS\11.raw',0,21);
 LoadRawFile('RAWS\12.raw',0,22);
 LoadRawFile('RAWS\13.raw',0,23);
 LoadRawFile('RAWS\14.raw',0,24);
 LoadRawFile('RAWS\15.raw',0,25);
 LoadRawFile('RAWS\16.raw',0,26);
 LoadRawFile('RAWS\17.raw',0,27);
 LoadRawFile('RAWS\18.raw',0,28);
 LoadRawFile('RAWS\19.raw',0,29);
 LoadRawFile('RAWS\20.raw',0,30);
 LoadRawFile('RAWS\21.raw',0,31);
 LoadRawFile('RAWS\22.raw',0,32);
 LoadRawFile('RAWS\23.raw',0,33);
 LoadRawFile('RAWS\24.raw',0,34);
 
 LoadDefaultFont(160,0,ColorGreenBright,Buffer[1]);
 LoadDefaultFont(160,20,ColorGreenDark,Buffer[1]);
 LoadDefaultFont(160,40,ColorRedBright,Buffer[1]);
 LoadDefaultFont(160,60,ColorRedDark,Buffer[1]);
 
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,10,10,'loading',Buffer[4]);
 Start_LoadSymbol(54,10,ColorBlack,ColorGreenBright);
 
 LoadGrPage('numbers.gra',0);
 LoadBlok(160,80,0,0,79,15,Buffer[1]);  {BET , BONUS}
 LoadBlok(160,96,0,16,49,22,Buffer[1]);  {CREDIT , VYHRA}
 LoadBlok(160,103,0,24,159,55,Buffer[1]); {MULTIWIN}
 LoadBlok(160,140,0,56,49,83,Buffer[1]); {WIN + CREDIT text}
 
 LoadGrPage('daytona.gra',0);
 LoadBlok(0,64,0,0,159,23,Buffer[1]);  {PRESS ENTER}
 LoadBlok(0,195,0,195,12,199,Buffer[1]); {MINI SIPKY}
 LoadBlok(160,192,0,24,7,31,Buffer[1]); {BET + SYMBOL}
 LoadBlok(0,100,0,32,95,71,Buffer[1]);  {HLAVA OREL TMAVA}
 LoadBlok(0,140,0,72,95,111,Buffer[1]); {HLAVA OREL SVETLA}
 LoadBlok(100,100,96,32,127,47,Buffer[1]); {RISK TMAVY}
 LoadBlok(100,116,96,48,127,63,Buffer[1]); {RISK SVETLY}
 LoadBlok(100,150,96,64,144,79,Buffer[1]); {WIN - TMAVY}
 LoadBlok(100,166,96,80,144,95,Buffer[1]); {WIN - SVETLY}
 LoadBlok(250,0,40,112,72,129,Buffer[1]); {WIN GAMBLE GREEN SVETLA}
 LoadBlok(210,0,0,112,32,129,Buffer[1]);  {WIN GAMBLE RED SVETLA}
 LoadBlok(250,20,40,136,72,153,Buffer[1]); {WIN GAMBLE GREEN TMAVA}
 LoadBlok(210,20,0,136,32,153,Buffer[1]);  {WIN GAMBLE RED TMAVA}
 LoadBlok(210,40,80,112,87,143,Buffer[1]); {MINCOVNIK}
 LoadBlok(220,40,88,112,103,143,Buffer[1]); {MINCE}
 LoadBlok(250,40,88,144,127,177,Buffer[1]); {BANKOVKA 500}
 LoadBlok(250,140,120,112,159,143,Buffer[1]); {BANKOVKA 1000}
 
 LoadBmpFile('daytona.bmp',0,224);
 LoadBitMap(0,0,Buffer[1]);
 
 LoadGrPage('gambler1.gra',0);
 LoadBlok(0,0,0,0,159,23,Buffer[2]);
 LoadBlok(0,48,0,24,79,39,Buffer[2]);
 
 LoadGrPage('gambler2.gra',0);
 LoadBlok(160,0,0,0,159,23,Buffer[2]);
 LoadBlok(80,48,0,24,79,39,Buffer[2]);
 
 LoadGrPage('gambler3.gra',0);
 LoadBlok(0,24,0,0,159,23,Buffer[2]);
 LoadBlok(160,48,0,24,79,39,Buffer[2]);
 
 LoadGrPage('gambler4.gra',0);
 LoadBlok(160,24,0,0,159,23,Buffer[2]);
 LoadBlok(240,48,0,24,79,39,Buffer[2]);
 
 WriteSprite(0,100,0,0,319,63,Buffer[2],Buffer[2]);
 Blok(0,0,319,47,ColorWhite,Buffer[2]);
 WriteSprite(0,0,0,100,319,147,Buffer[2],Buffer[2]);
 Blok(0,100,319,163,ColorBlack,Buffer[2]);
 
 LoadBmpFile('gun.bmp',0,206);
 LoadBitMap(0,64,Buffer[2]);
 LoadBmpFile('plice.bmp',0,190);
 LoadBitMap(64,64,Buffer[2]);
 For I:=0 to 15 do SavePal1(I+206);
 For I:=0 to 15 do SavePal2(I+190);
 
 Stop_LoadSymbol;
 Blok(54,10,56,14,ColorBlack,Buffer[4]);
End;