Geometrija

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [aktualna]  [11-20]  [21-30]  [31-36]

Poradze:1
Program: 3dpriam.pas

Zistí či body A,B,C ležia na jednej priamke a nájde parametrické rovnice priamok A-B, A-C, B-C.Poradze:2
Program: Poilinp.pasPoilinu.pas
Subor exe: Poilinp.exePoilinu.tpu
Mušiš mac: Angeom02.tpuUninout.tpuEgavga.bgi
Vyvojak: Poilin.docAmater.txt
Ukažka: Angeom02.pasUninout.pas

Pre programovú jednotku (unit) AnGeom02 (algebraická geometria) vytvorte funkciu Distance_LP, ktorá pre zadaný bod a priamku vypočíta vzdialenos bodu od priamky.

FUNCTION Distance_LP(Line1:TLine; bodA:TPoint): Real;Poradze:3
bezier-bspline.pngZrobil: Neznámy (ozvi sa mi)
Program: Bezier-bspline.pas
Subor exe: Bezier-bspline.exe

Program na vyskreslovanie a porovnanie bezierovych a b-spline kriviek na zaklade uzivatelskeho vstupu.Poradze:4
Program: Bod_pria.pas

Zistí či bod leží na priamke. Vstupom sú koeficienty priamky a koeficienty bodu.Poradze:5
Program: Bodtroj.pas

Program spomedzi zadaných bodov určí 3 tak aby v rovine utvorili trojuholník s čo najväč‘ím obsahom.Poradze:6
wall.pngZrobil: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Dungeon.pas
Subor exe: Dungeon.exe
Mušiš mac: Wall.pcx

Demonštrační program na téma 3D DUNGEON
  • tento program by měl jednoduše nastíniť techniku, jak vykreslit nejaký 3D pohled
  • nedostatkem je špatná orientace v takovem dungeonu, protože se můžete otočit jen po 90 stupních
  • další nedostatek mnou použité metódy zobrazení objevíte, když se postavíte proti zdi rohu tak, že byste měli částečne po strane videt do chodby, po stranách se neobjevi zdi (a nebo jen kousek), i když by měly treba pokračovat. Ale tento nedostatek by měl jít odstranit.
Vysvetlivky: zdi jsou deleny na Z, A, B, C (od největší po nejmenší) postupne s poloviční délkou strany než predešlá napr. BSwall znamená - B Side wall - postranní zed velikosti BPoradze:7
Program: Graf2d.pas
Subor exe: Graf2d.exe
Mušiš mac: Egavga.bgi

Zobrazí 2D graf prezentovaný nasledovnými funkciami. x = 6*(4+sin(t)+3*cos(t)-0.7*sin(2*t)+0.8*cos(15*t)+0.3*abs(cos(30*t)))*cos(t)-15
y = 6*(6+sin(t)+3*cos(t)-0.9*sin(2*t)+0.3*cos(15*t)+0.3*abs(cos(30*t)))*sin(t)
X, Y sú definované v FuncX(), FuncY().Poradze:8
Program: Grafmove.pas
Subor exe: Grafmove.exe
Mušiš mac: Egavga.bgiAritmet.pas

Program vykreslí graf funkcie zadanej z klávesnice v 3D priestore pričom dovolí tento graf otáčať v roznych osiach súmernosti (X,Y,Z), prípadne zvaščovať zmenšovať mierku zobrazenia. Vykreslovaciu funkciu si program vyžiada z klávesnice.Poradze:9
Program: Hranol.pas
Vyvojak: Hranol.gif

Výpočet objemu a povrchu pravidelného šesťbokého hranola.Poradze:10
kocka.pngProgram: Kocka.pas
Subor exe: Kocka.exe

Vypočíta obvod kocky a objem kocky.
Pre výpočet obvodu platí vzťah 3·4·a.
Pre výpočet povrchu platí vzťah 6·a².
Pre výpočet objemu platí vzťah a³.

Pričom:
- a je strana kocky


Stranky: [aktualna]  [11-20]  [21-30]  [31-36]