Geometrija

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [1-10]  [aktualna]  [21-30]  [31-36]

Poradze:11
Zrobil: Neznámy (prosím ozvi sa mi)
Program: Kocka3d.pasKockadat.pas
Subor exe: Kocka3d.exe

Program vytvára 3D prostredie, v ňom zobrazi kocku. Kocka sa dá posúvať a otáčať. Projekčná plocha sa nachádza v počiatku súradnicovej sústavy, je nehybná. Kocka je vykresľovaná IBA PRED projekčnou plochou DO URČITEJ vzdialenosti. Vykresľovanie je obmedzené aj do šírky a výšky.
Ovládanie - a,s,d,w,q,e,j,k,l,iPoradze:12
Zrobil: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Koule.pas

Po zadání polomeru vypočte povrch a objem koulePoradze:13
Zrobil: RaptoR
Program: Kruh.pas
Subor exe: Kruh.exe

Program na výpočet obsahu kruhu.Poradze:14
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Kurzor.pas
Subor exe: Kurzor.exe

Editor na kreslenie pomocou hviezdičiek. Pohyb kurzora šípkami. 0-9 - zmena farby, sift+šípky - kresli, enter - koniec.Poradze:15
Zrobil: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Kvadr.pas

Po zadání tří rozmerů kvádru vypočte jeho objemPoradze:16
Program: Mapa.pas
Vyvojak: Mapa.gif

Výpočet skutočnej vzdialenosti, ak mierka mapy a vzdialenosť na mape je daná.Poradze:17
obdlznik.pngZrobil: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Obdelnik.pas
Subor exe: Obdelnik.exe

Po zadáni délek dvou stran obdelníka vypočte obvod a obsah. Pre výpočet obvodu platí a·b

Pričem:
- a je delhší strana obdélníka
- b je kratší strana obdélníkaPoradze:18
obdlznik.pngProgram: Obdlznik.pas
Subor exe: Obdlznik.exe

Vypočíta obvod obdĺžnika.
Pre výpočet obvodu obdĺžnika platí vzťah a·b

Pričom:
- a je dlhšia strana obdĺžnika
- b je kratšia strana obdĺžnikaPoradze:19
Zrobil: RaptoR
Program: Objem_kocky.pas
Subor exe: Objem_kocky.exe

Program vypočíta objem kocky.Poradze:20
Zrobil: RaptoR
Program: Objem_kvadra.pas
Subor exe: Objem_kvadra.exe

Program vypočíta objem kvádra.


Stranky: [1-10]  [aktualna]  [21-30]  [31-36]