Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure Prodat;
Const MaxPolozek = 13;
Var Ending: Boolean;
  polozka: Byte;
 
 Procedure ProdatVec;
 Begin
     Penize:=0;
     If VecProdata[Polozka]=False then
     Begin
      Case Polozka of
       0: Inc(Penize,1200000);
       1: Inc(Penize,12000);
       2: Inc(Penize,6500);
       3: Inc(Penize,2400);
       4: Inc(Penize,3600);
       5: Inc(Penize,1400);
       6: Inc(Penize,2900);
       7: Inc(Penize,4600);
       8: Inc(Penize,1250);
       9: Inc(Penize,3900);
       10: Inc(Penize,2500);
       11: Inc(Penize,10000);
       12: Inc(Penize,9000);
       13: Inc(Penize,15000);
      End; {Case End}
      VecProdata[Polozka]:=True;
      DatRec.vec[Polozka]:=False;
      Inc(DatRec.Hotovost,Penize);
      Penize:=0;
      If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(11)
                  else PlaySound(1);
     End else
     Begin
      Case Polozka of
       0: Inc(Penize,1200000);
       1: Inc(Penize,12000);
       2: Inc(Penize,6500);
       3: Inc(Penize,2400);
       4: Inc(Penize,3600);
       5: Inc(Penize,1400);
       6: Inc(Penize,2900);
       7: Inc(Penize,4600);
       8: Inc(Penize,1250);
       9: Inc(Penize,3900);
       10: Inc(Penize,2500);
       11: Inc(Penize,10000);
       12: Inc(Penize,9000);
       13: Inc(Penize,15000);
      End; {Case End}
      If DatRec.Hotovost>=Penize then
      Begin
       Dec(DatRec.Hotovost,Penize);
       VecProdata[Polozka]:=False;
       DatRec.vec[Polozka]:=True;
      End;
      Penize:=0;
      If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(11)
                  else PlaySound(1);
     End;
 
 End;
 
 Procedure ProdatScreen;
 Var I: Byte;
 Begin
  ClearPage(Buffer[3]);
  Ramecek(0,0,319,199,ColorGreenBright,Buffer[3]);
  WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,268,5,'esc=exit',Buffer[3]);
  {kurzor}
  OutText(5,2+polozka*14,'>>>',Buffer[3]);
  {polozky}
  For I:=0 to MaxPolozek do
  Begin
   If VecProdata[I]=True then
   Case I of
    0: OutText(25,2+I*14,'Chalupa .................... prod no KŸ',Buffer[3]);
    1: OutText(25,2+I*14,'Auto ....................... prod no KŸ',Buffer[3]);
    2: OutText(25,2+I*14,'Motorka .................... prod no KŸ',Buffer[3]);
    3: OutText(25,2+I*14,'LedniŸka ................... prod no KŸ',Buffer[3]);
    4: OutText(25,2+I*14,'PraŸka ..................... prod no KŸ',Buffer[3]);
    5: OutText(25,2+I*14,'Televize ................... prod no KŸ',Buffer[3]);
    6: OutText(25,2+I*14,'Kolo ....................... prod no KŸ',Buffer[3]);
    7: OutText(25,2+I*14,'OběvacĄ stŘna .............. prod no KŸ',Buffer[3]);
    8: OutText(25,2+I*14,'Mikrovlnn  trouba .......... prod no KŸ',Buffer[3]);
    9: OutText(25,2+I*14,'PoŸĄtaŸ .................... prod no KŸ',Buffer[3]);
    10: OutText(25,2+I*14,'HernĄ Konzole .............. prod no KŸ',Buffer[3]);
    11: OutText(25,2+I*14,'P…jŸka ................... vyp…jŸeno KŸ',Buffer[3]);
    12: OutText(25,2+I*14,'D…chod ................... vyplaceno KŸ',Buffer[3]);
    13: OutText(25,2+I*14,'Věplata .................. vyplaceno KŸ',Buffer[3]);
   End {Case End}
   else
   Case I of
    0: OutText(25,2+I*14,'Chalupa ................... +1200000 KŸ',Buffer[3]);
    1: OutText(25,2+I*14,'Auto ........................ +12000 KŸ',Buffer[3]);
    2: OutText(25,2+I*14,'Motorka ...................... +6500 KŸ',Buffer[3]);
    3: OutText(25,2+I*14,'LedniŸka ..................... +2400 KŸ',Buffer[3]);
    4: OutText(25,2+I*14,'PraŸka ....................... +3600 KŸ',Buffer[3]);
    5: OutText(25,2+I*14,'Televize ..................... +1400 KŸ',Buffer[3]);
    6: OutText(25,2+I*14,'Kolo ......................... +2900 KŸ',Buffer[3]);
    7: OutText(25,2+I*14,'OběvacĄ stŘna ................ +4600 KŸ',Buffer[3]);
    8: OutText(25,2+I*14,'Mikrovlnn  trouba ............ +1250 KŸ',Buffer[3]);
    9: OutText(25,2+I*14,'PoŸĄtaŸ ...................... +3900 KŸ',Buffer[3]);
    10: OutText(25,2+I*14,'HernĄ Konzole ................ +2500 KŸ',Buffer[3]);
    11: OutText(25,2+I*14,'P…jŸka ...................... +10000 KŸ',Buffer[3]);
    12: OutText(25,2+I*14,'D…chod ....................... +9000 KŸ',Buffer[3]);
    13: OutText(25,2+I*14,'Věplata ..................... +15000 KŸ',Buffer[3]);
   End; {Case End}
  End;
  HideMouse;
  WaitRetrace;
  FlipPage(Buffer[3],Buffer[4]);
  ShowMouse;
 End;
 
Begin
 Ending:=False;
 ProdatScreen;
 For polozka:=0 to 13 do If DatRec.Vec[polozka]=True then VecProdata[polozka]:=False
                           else VecProdata[polozka]:=True;
 polozka:=0;
 Repeat
  ProdatScreen;
  Wait(DatRec.fpsProdleva);
 
  If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=319*2) and
    (GetMouseY>=0) and (GetMouseY<14) and (GetButton1=1)) then
    Begin
     While GetButton1=1 do Begin End;
     If polozka=0 then ProdatVec
            else polozka:=0;
    End;
 
  If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=319*2) and
    (GetMouseY>=14) and (GetMouseY<28) and (GetButton1=1)) then
    Begin
     While GetButton1=1 do Begin End;
     If polozka=1 then ProdatVec
            else polozka:=1;
    End;
 
  If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=319*2) and
    (GetMouseY>=28) and (GetMouseY<42) and (GetButton1=1)) then
    Begin
     While GetButton1=1 do Begin End;
     If polozka=2 then ProdatVec
            else polozka:=2;
    End;
 
  If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=319*2) and
    (GetMouseY>=42) and (GetMouseY<56) and (GetButton1=1)) then
    Begin
     While GetButton1=1 do Begin End;
     If polozka=3 then ProdatVec
            else polozka:=3;
    End;
 
  If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=319*2) and
    (GetMouseY>=56) and (GetMouseY<70) and (GetButton1=1)) then
    Begin
     While GetButton1=1 do Begin End;
     If polozka=4 then ProdatVec
            else polozka:=4;
    End;
 
  If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=319*2) and
    (GetMouseY>=70) and (GetMouseY<84) and (GetButton1=1)) then
    Begin
     While GetButton1=1 do Begin End;
     If polozka=5 then ProdatVec
            else polozka:=5;
    End;
 
  If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=319*2) and
    (GetMouseY>=84) and (GetMouseY<98) and (GetButton1=1)) then
    Begin
     While GetButton1=1 do Begin End;
     If polozka=6 then ProdatVec
            else polozka:=6;
    End;
 
  If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=319*2) and
    (GetMouseY>=98) and (GetMouseY<112) and (GetButton1=1)) then
    Begin
     While GetButton1=1 do Begin End;
     If polozka=7 then ProdatVec
            else polozka:=7;
    End;
 
  If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=319*2) and
    (GetMouseY>=112) and (GetMouseY<126) and (GetButton1=1)) then
    Begin
     While GetButton1=1 do Begin End;
     If polozka=8 then ProdatVec
            else polozka:=8;
    End;
 
  If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=319*2) and
    (GetMouseY>=126) and (GetMouseY<140) and (GetButton1=1)) then
    Begin
     While GetButton1=1 do Begin End;
     If polozka=9 then ProdatVec
            else polozka:=9;
    End;
 
  If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=319*2) and
    (GetMouseY>=140) and (GetMouseY<154) and (GetButton1=1)) then
    Begin
     While GetButton1=1 do Begin End;
     If polozka=10 then ProdatVec
            else polozka:=10;
    End;
 
  If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=319*2) and
    (GetMouseY>=154) and (GetMouseY<168) and (GetButton1=1)) then
    Begin
     While GetButton1=1 do Begin End;
     If polozka=11 then ProdatVec
            else polozka:=11;
    End;
 
  If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=319*2) and
    (GetMouseY>=168) and (GetMouseY<182) and (GetButton1=1)) then
    Begin
     While GetButton1=1 do Begin End;
     If polozka=12 then ProdatVec
            else polozka:=12;
    End;
 
  If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=319*2) and
    (GetMouseY>=182) and (GetMouseY<196) and (GetButton1=1)) then
    Begin
     While GetButton1=1 do Begin End;
     If polozka=13 then ProdatVec
            else polozka:=13;
    End;
 
{Up}  If Key[72]=True then
    Begin
     While Key[72]=True do WaitButton(72);
     If polozka>0 then Dec(polozka) else polozka:=MaxPolozek;
    End;
 
{Down} If Key[80]=True then
    Begin
     While Key[80]=True do WaitButton(80);
     If polozka<MaxPolozek then Inc(polozka) else polozka:=0;
    End;
 
{Enter} If Key[28]=True then
    Begin
     While Key[28]=True do Begin End;
     ProdatVec;
    End;
 
{Esc} If ((Key[1]=True) or (GetButton2=1)) then
   Begin
    While ((Key[1]=True) or (GetButton2=1)) do Begin End;
    Ending:=True;
   End;
 
 Until Ending=True;
 
End;