Rutiny chtore maju buc na pošilane baličkoch cez IPX protokol

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Pridaňa

Program: Ipx.pas
Subor exe: Sendmess.exeRecmess.exe
Mušiš mac: Net_serv.pasRecmess.pasSendmess.pas

Rutiny chtore maju buc na pošilane baličkoch cez IPX protokol. IPX je gundža protokolov chtora še použiva vof operačnom systeme Novell NetWare. Toten mušice mac instalovany. Vecej možeš znac zos https://cs.wikipedia.org/wiki/IPX/SPX.
{ NET_SERV.PAS                            }
{ Rutiny sluziace ku komunikacii IPX protokolom.           }
{                                  }
{ Datum:20.02.2016               http://www.trsek.com }
 
unit net_serv;
interface
 
var
 username:string;
 
function doplnnuly(num:word;newlen:byte):string;
function _username:string;
function _existspoj:boolean;
 
implementation
uses dos;
 
var
 r: registers;
 
function doplnnuly(num:word;newlen:byte):string;
var
 tmpstr:string;
 ckl:byte;
begin
 str(num:0,tmpstr);
 if length(tmpstr) < newlen then for ckl:=newlen-length(tmpstr) to newlen do tmpstr:='0'+tmpstr;
 doplnnuly:=tmpstr;
end;
 
function _username:string;
const
 lennetwname=15;
var
 bufusername:array[1..lennetwname]of byte;
 bufusernamestr:string[lennetwname];
begin
 fillchar(bufusername,sizeof(bufusername),0);
 fillchar(bufusernamestr,sizeof(bufusernamestr),#0);
 r.ah:=$5e;
 r.al:=0;
 r.ds:=seg(bufusername);
 r.dx:=ofs(bufusername);
 intr($21,r);
 if r.flags and fcarry = fcarry then _username:=''
 else begin
  move(bufusername,ptr(seg(bufusernamestr),ofs(bufusernamestr)+1)^,lennetwname);
  bufusernamestr[0]:=chr(lennetwname);
  _username:=bufusernamestr;
 end;
end;
 
function _existspoj:boolean;
begin
 r.ah:=$dc;
 intr($21,r);
 if (r.al=0) and (r.cl=0) and (r.ch=0) then _existspoj:=false
 else _existspoj:=true;
end;
 
begin
 if _existspoj then username:=_username
 else username:='';
end.