Analytická geometria v rovine

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Program: Angeom02.pas

Programová jednotka (unit) AnGeom02 - algebraická geometria obsahuje funkcie pre zobrazenie a vypocet roznych grafických primitív ako bod, úsečka, priamka.
Matemetické zdôvodnenie ako sa vypočítava vzdialenosť bodu od priamky.
Vzorec je:
 
Distance := Abs(a * ox + b * oy + c)/Sqrt( Sqr(a) + Sqr(b))
v prípade že rovnica priamky je ax+by+c a bod má súradnice [ox,oy].
 
<Tu niekde nakresli priamku a bod a ukáž aká je vzdialenosť>
 
A teraz maly exkurz do OOP
--------------------------
 
OOP je založené na tom že "premena"-object obsahuje zároveň funkcie ktore pracuju
s premenou. Napriklad ak mam objekty Line a Bod z nazvu je jasne o com su tak
mozem k nim definovat funkcie ktore patria iba im.
Napriklad kazda z nich obsahuje funkciu Draw. (Draw a tie objecty naprogramoval profesor)
Takze ak napisem prikaz Draw tak
Line.Draw - nakresli ciaru
Bod.Draw - nakresli bod
 
A najkrajsie na tom je ze suradnice bodu a ciary su zase definovane vramci 
objekty. Takze napriklad pociatocne suradnice ciary su:
Line.ob - co je definicia bodu, konkretne suradnice x,y su potom
Line.ob.ox
Line.ob.oy
 
Pre bod:
Bod.ox
Bod.oy
 
Definovanie takychto bodov je pomocou funkcie Init.
V tvojom pripade sa bod definuje takto
bodA.Init(x,y,'bodA'); - pozri program BODPR_OO.PAS
 
Ciara sa definuje ako dve body
Najprv nadefinujem bod1 a bod2
 bod1.Init(x1,y1,'bod1');
 bod2.Init(x2,y2,'bod2');
 
A teraz pomocou tychto 2 bodov definujem ciaru
 line.Init_PP(bod1,bod2,'Priamka');
 
Inac ciara sa da definovat niekolkymi sposobmi popisem aby si vedel.
  Init_kq( vk, vq: Real; vInstName: TString16 ); - definicia <a> a <c> z rovnice priamky
  Init_PV( vo: TPoint; vw: TVector; vInstName: TString16 ); - pomocou pociaocneho bodu a vektoru
  Init_PP( vb, ve: TPoint; vInstName: TString16 ); - pomocou 2 bodov
 
Dalej kazda premena obsahuje premenu bYnit ktora vravi ci uz bola takto definovana.
Takze bod1.bYnit ak je true znamena ze uz som niekedy v programe definoval
bod1.Init(x,y,''). ak je bod1.bYnit false tak nie. Samozrejme pri spusteni programu
su vsetky bYnit false pretoze som este nic nedifinoval.
 
A teraz ako funguje tvoja funkcia Distance_LP
1. Nadefinuje hodnotu vzdialenost na nezmyselnu -1
2. Zisti ci boli inicializovane TPoint (bod) a TLine (priamka) pomocou
  bodA.bYnit a Line1.bYnit. Ak je niektora false nastavi premennu err a nepocita 
  vzdialenost, ostane v nej nezmyselna hodnota -1. Ta -1 zaroven indikuje 
  ze prepocet nebol uskutoceneny.
3. Ak je vsetko OK vypocita
   mez := Line1.a * bodA.ox + Line1.b * bodA.oy + Line1.c;
   sq := Sqr(Line1.a) + Sqr(Line1.b);
  pred poslednou operaciou coz je odmocnina a delenie s <sq> este zisti ci sq je
  rozne od 0. <Nulou delit nemozeme>
4. Vydeli
  Abs( mez ) / Sqrt( sq )
5. Koniec
 
V pripade ze nastala neaka chyba tak procedura zavola funkciu Error.
Funkcia Error sluzi na vypisovanie chyb programu.
Procedura pise tieto chyby.
 1 - Bod pre urcenie vzdialenosti bodu od priamky neexistuje
 1 - Priamka pre urcenie vzdialenosti bodu od priamky neexistuje
 1 - Vyskytla sa chyba delenia nulou pri pocitani vzdialenosti bodu od priamky
 
Posledna chyba teoreticky nastat nemoze.
 
Popis testovacieho programu DOBOP_OO
------------------------------------
1. Program si postupne vyziada suradnice bodu a suradnice 2 bodov na priamke
2. Potom pomocou funkcie entity Draw vykresli aj bod aj priamku
3. Pocka na stlacenie klavesu a zavrie graficku konzolu pomocou prikazov
  CloseGraph;
  RestoreCrtMode;