English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky

Generátor zadaní - jednoduchých programov

Text po spustení
Názov premenej  
Názov premenej  
Výsledok
Odpoveď


Poznámky:

  • znamienko krát je *
  • znamienko pre delenie je /
  • desatiná čiarka v číslach sa zadáva ako bodka.
  • ak budete potrebovať viac premenných stlačte tlačidlo "Dalšia" pridá sa ďalšia premenná.
  • ak je zadanie zložité pošlite mi ho e-mailom.