English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky

Warning: include_once(syntax/geshi.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.trsek.com/www/gen_pas.php on line 2

Warning: include_once(): Failed opening 'syntax/geshi.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.trsek.com/www/gen_pas.php on line 2

Generátor zadaní - jednoduchých programov

Text po spustení
Názov premenej  
Názov premenej  
Výsledok
Odpoveď


Poznámky:

  • znamienko krát je *
  • znamienko pre delenie je /
  • desatiná čiarka v číslach sa zadáva ako bodka.
  • ak budete potrebovať viac premenných stlačte tlačidlo "Dalšia" pridá sa ďalšia premenná.
  • ak je zadanie zložité pošlite mi ho e-mailom.