Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání

Generåtor zadaní - jednoduchých programov


Text po spustenĂ­
NĂĄzov premenej  
NĂĄzov premenej  
Výsledok
OdpoveĂŻ


PoznĂĄmky:

  • znamienko krĂĄt je *
  • znamienko pre delenie je /
  • desatinĂĄ èiarka v èíslach sa zadĂĄva ako bodka.
  • ak budete potrebovaÂť viac premennĂ˝ch stlaète tlaèidlo "Dalšia" pridĂĄ sa ĂŻalšia premennĂĄ.
  • ak je zadanie zloŸitĂŠ pošlite mi ho e-mailom.