Program na rezerváciu dovolenkových pobytov pre ubytovacie zariadenia

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v C, C++

Program: Cestovka.cppCestovka.hRezerv.cppRezerv.hUbytuj.cppUbytuj.h
Súbor exe: Cestovka.exe
Potrebné: Define.hRezerv.datUbytovne.dat

Program na rezerváciu dovolenkových pobytov pre ubytovacie zariadenia. O dovolenkovom pobyte sú známe tieto udaje
 • jednoznačný identifikátor pobytu (celé číslo)
 • lokalita
 • typ ubytovania( chata, hotel, rodinný penzion)
 • počet miest
 • cena za lôžko/noc
 • rezervácia

Program umožnuje vyhľadávanie voľných pobytov v zadanej lokalite s počtom lôžok väčším alebo rovným ako zadané číslo a s cenou menšou alebo rovnou ako zadaná hodnota a rezerváciu pobytu a zrušenie rezervácie na vybraný pobyt. Na prezentáciu zoznamu pobytov je použitý spojkový zoznam a jednotlivé položky záznamov majú dynamickú veľkosť. Všetky záznamy sú uložené v súbore.

POZOR: Program si kladie za cieľ ukázať prácu so spojkovým zoznamom a súbormi. Nečakajte "vymakané" grafické rozhranie ani "myšoidné" ovládanie.
/* ========================================================================== */
/*                                      */
/*  Ubytuj.cpp            Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak */
/*  Datum:20.05.2005                  http://www.trsek.com */
/*                                      */
/*  Description                               */
/*  Tato trieda sa stara o vsetko co suvisi z ubytovnami. Umoznuje zaradit, */
/*  vyradit ubytovnu. Vyhladavanie podla siestich roznych kriterii. Ubytovne */
/*  su ulozene v subore ubytovne.dat.                    */
/*  Vsetko je prezentovane v obojsmernom spojkovom zozname.         */
/* ========================================================================== */
 
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
 
#include "define.h"
#include "ubytuj.h"
 
// konstruktor
Ubytuj::Ubytuj()
{
 prvy = NULL;
 zaz  = NULL;
 pocet = 0;
 akt  = 0;
 max_id = 0;
 find_id = -1;
 
 // vycita zo suboru
 Load();
};
 
 
// ~destruktor
Ubytuj::~Ubytuj()
{
 // ulozi do suboru
 Save();
 DeleteAll();
};
 
 
// ulozi zaznamy do suboru
void Ubytuj::Save()
{
FILE *f;
int len;
 
  // zrusime podmienky
  Find(-1,0,"");
 
  f = fopen( UBYT_FILE, "wb" );
  if( f==NULL )
    Chyba("Nemozem ulozit do suboru");
 
  // presun na zaciatok
  if( MoveFirst())
   // vsetko v poriadku ukladame data
   do {
    // ulozime staticke data
    fwrite( zaz, sizeof(Zaznam)-4, 1, f );
 
    // a teraz dynamicke, ulozime velkost pola + hodnotu
    len = strlen( zaz->nazov )+1;
    fwrite( &len, sizeof(len), 1, f );
    fwrite( zaz->nazov, len, 1, f );
 
    // a teraz dynamicke, ulozime velkost pola + hodnotu
    len = strlen( zaz->lokalita )+1;
    fwrite( &len, sizeof(len), 1, f );
    fwrite( zaz->lokalita, len, 1, f );
   }
   // ideme na dalsi
   while( MoveNext());
 
  // zavrieme
  fclose(f);
};
 
 
// ulozi zaznamy do suboru
void Ubytuj::Load()
{
FILE *f;
int len;
 
  // mensie upratovanie
  DeleteAll();
 
  f = fopen( UBYT_FILE, "rb" );
  // nieje subor tak nic
  if( f==NULL )
    return;
 
  // vsetko v poriadku ukladame data
  while( !feof(f))
  {
   // pridame
   AddNew();
 
   // precitame staticke data, okrem smernikov
   if( fread( zaz, sizeof(Zaznam)-4, 1, f ))
   {
     // velkost dynamickeho pola
     fread( &len, sizeof(len), 1, f );
     fread( pom, len, 1, f );
     Insert(1,pom);
 
     // dynamicke pole
     fread( &len, sizeof(len), 1, f );
     fread( pom, len, 1, f );
     Insert(2,pom);
 
     // ake je max_id
     if( zaz->id > max_id )
       max_id = zaz->id;
   }
   else
     Delete();
  }
 
  // zavrieme
  fclose(f);
  MoveFirst();
};
 
 
// ulozi premennu
void Ubytuj::Insert(char id, char* meno)
{
 // pozor je alokovanie miesto
 if( zaz==NULL )
   AddNew();
 
 // meno ubytovne
 if( id==1 )
 {
  zaz->dlzn = strlen(meno)+1;
  zaz->nazov = (char*) malloc( zaz->dlzn );
  strcpy( zaz->nazov, meno );
 }
 
 // meno lokality
 if( id==2 )
 {
  zaz->dlzl = strlen(meno)+1;
  zaz->lokalita = (char*) malloc( zaz->dlzl );
  strcpy( zaz->lokalita, meno );
 }
 
 // typ ubytovania
 if( id==3 ) zaz->ubytuj = (typ_ubyt) atoi(meno);
 // cena za ubytovanie
 if( id==4 ) zaz->cena  = atof(meno);
 // pocet miest v ubytovni
 if( id==5 ) zaz->pocet = atoi(meno);
 // pocet rezervovanych
 if( id==6 ) zaz->rezerv = atoi(meno);
};
 
 
// konvertuje int do string
char* Ubytuj::ToStr(int poc)
{
  sprintf(pom, "%d", poc);
  return pom;
}
 
 
// konvertuje int do string
char* Ubytuj::ToStr(float poc)
{
  sprintf(pom, "%.2f", poc);
  return pom;
}
 
 
// vrati ako retazec
char* Ubytuj::Get(char id)
{
 // pozor je alokovanie miesto
 if( zaz==NULL )
   return "";
 
 // podla id
 if( id==0 ) return ToStr( zaz->id );
 if( id==1 ) return zaz->nazov;
 if( id==2 ) return zaz->lokalita;
 if( id==3 ) return ToStr( zaz->ubytuj );
 if( id==4 ) return ToStr( zaz->cena  );
 if( id==5 ) return ToStr( zaz->pocet );
 if( id==6 ) return ToStr( zaz->rezerv );
 return "";
}
 
 
// vrati iba ak je integer
int Ubytuj::GetInt(char id)
{
 // pozor je alokovanie miesto
 if( zaz==NULL )
   return 0;
 
 // podla id
 if( id==0 ) return zaz->id;
 if( id==3 ) return zaz->ubytuj;
 if( id==4 ) return zaz->cena;
 if( id==5 ) return zaz->pocet;
 if( id==6 ) return zaz->rezerv;
 return 0;
}
 
 
// vrati pocet id
int Ubytuj::GetPocetId()
{
 return 6;
}
 
 
// vrati meno id
char* Ubytuj::GetName(char id)
{
 // podla id
 if( id==0 ) return "Id zaznamu";
 if( id==1 ) return "Meno ubytovne";
 if( id==2 ) return "Nazov lokality";
 if( id==3 ) return "Sposob ubytovania";
 if( id==4 ) return "Cena za ubytovanie";
 if( id==5 ) return "Pocet volnych miest";
 if( id==6 ) return "Pocet rezervovanych miest";
 return "";
}
 
 
// prejdi na prvy zaznam
int Ubytuj::MoveFirst(void)
{
  zaz = prvy;
  akt = 1;
 
  // najdeme prvy co vyhovuje podmienke
  while( !IsCondition() && ( zaz!=NULL ))
  {
   zaz = zaz->zani;
   akt++;
  }
 
  // najdene???
  return (zaz==NULL)?false:true;
}
 
 
// posun na dalsi zaznam
int Ubytuj::MoveNext(void)
{
Zaznam* old = zaz;
int old_akt = akt;
 
  if( zaz!=NULL )
  {
   zaz = zaz->zani;
   akt++;
  }
 
  // najdeme dalsi co vyhovuje podmienke
  while( !IsCondition() && ( zaz!=NULL ))
  {
   zaz = zaz->zani;
   akt++;
  }
 
  // uz dalsi nieje, vratme stary
  if( !IsCondition())
  {
    zaz = old;
    akt = old_akt;
    return false;
  }
 
  // najdene???
  return (zaz==NULL)?false:true;
}
 
 
// posun na predosli zaznam
int Ubytuj::MovePrev(void)
{
Zaznam* old = zaz;
int old_akt = akt;
 
  if( zaz!=NULL )
  {
   zaz = zaz->pred;
   akt--;
  }
 
  // najdeme dalsi co vyhovuje podmienke
  while( !IsCondition() && ( zaz!=NULL ))
  {
   zaz = zaz->pred;
   akt--;
  }
 
  // uz dalsi nieje, vratme stary
  if( !IsCondition())
  {
    zaz = old;
    akt = old_akt;
    return false;
  }
 
  // najdene???
  return (zaz==NULL)?false:true;
}
 
 
// posun nakoniec
int Ubytuj::MoveLast(void)
{
Zaznam* old = zaz;
int old_akt = akt;
 
  // najdeme dalsi co vyhovuje podmienke
  while( IsCondition() && ( zaz->zani!=NULL ))
  {
   old = zaz;
   old_akt = akt;
   zaz = zaz->zani;
   akt++;
  }
 
  // uz dalsi nieje, vratme posledny najdeny
  if( !IsCondition())
  {
    zaz = old;
    akt = old_akt;
    return false;
  }
 
  // najdene???
  return (zaz==NULL)?false:true;
}
 
 
// rezervuje neake miesta
int Ubytuj::Rezervuj(int poc)
{
  // a ako ???
  if( zaz == NULL )
    return 0;
 
 // je mozne rezervovat
 if( zaz->pocet >= poc )
 {
   zaz->pocet -= poc;
   zaz->rezerv += poc;
   return poc;
 }
 
 return 0;
}
 
 
// zrusi rezervaciu
int Ubytuj::OdRezervuj(int poc)
{
  // a ako ???
  if( zaz == NULL )
    return 0;
 
 // je mozne rezervovat
 if( zaz->rezerv >= poc )
 {
   zaz->pocet += poc;
   zaz->rezerv -= poc;
   return poc;
 }
 
 return 0;
}
 
 
//
void Ubytuj::AddNew(void)
{
 Zaznam* novy;
 
 // vytvorim nove miesto
 novy = (Zaznam*) malloc(sizeof(Zaznam));
 
 // smola uz asi niet pamate
 if( novy== NULL )
   Chyba("Malo pamete");
 
 // prepojim smerniky
 if( zaz!=NULL )
 {
   novy->zani = zaz->zani;
    zaz->zani = novy;
   novy->pred = zaz;
   novy->id = ++max_id;
 
   if( novy->zani != NULL )
     (novy->zani)->pred = novy;
 }
 else
 {
   prvy = novy;
   prvy->pred = NULL;
   prvy->zani = NULL;
   novy->id  = 1;
 }
 
 pocet++; akt++;
 zaz = novy;
 
 zaz->dlzn  = 0;
 zaz->nazov = NULL;
 zaz->dlzl  = 0;
 zaz->lokalita = NULL;
 zaz->ubytuj = (typ_ubyt) 0;
 zaz->cena  = 0;
 zaz->pocet = 0;
 zaz->rezerv = 0;
}
 
 
// zmazeme zaznam
void Ubytuj::Delete(void)
{
 Zaznam* pred = NULL;
 Zaznam* zani = NULL;
 
 // uz niet co
 if( zaz == NULL )
   return;
 
 // opravime smernik pred
 if( zaz->zani != NULL )
 {
  zani = zaz->zani;
  zani->pred = zaz->pred;
 }
 
 // opravime smernik za
 if( zaz->pred != NULL )
 {
  pred = zaz->pred;
  pred->zani = zaz->zani;
 }
 
 // zmazeme alokovane pamete
 if( zaz->lokalita )
   free( zaz->lokalita );
 
 if( zaz->nazov )
   free( zaz->nazov );
 
 // je to zaroven prvy ???
 if( zaz == prvy )
   prvy = zaz->zani;
 
 pocet--;
 free( zaz );
 
 // nastavime neaky smernik
 zaz = NULL;
 if( pred != NULL ) { zaz = pred; akt--; }
 if( zani != NULL ) zaz = zani;
}
 
 
// zobrazi aktualny zaznam
void Ubytuj::Show(int typ_view)
{
 if( typ_view == 0 )
 {
  printf("\n");
  printf("--------------------------------------\n");
  printf("         ID: %s\n", Get(0));
  printf(" aktualne ubytovanie: %s\n", Get(1));
  printf("      lokalita: %s\n", Get(2));
  printf("    typ ubytovne: %s\n", Get(3));
  printf(" cena za ubytovanie: %s\n", Get(4));
  printf(" pocet volnych miest: %s\n", Get(5));
  printf(" pocet rezervovanych: %s\n", Get(6));
  printf("--------------------------------------\n");
  printf("\n");
 }
 else
 {
  printf("    ubytovanie je: %s\n", Get(1));
  printf("      lokalita: %s\n", Get(2));
  printf("--------------------------------------\n");
  printf("\n");
 }
}
 
 
// vypise na ktorom zazname som a kolko ich je
void Ubytuj::Bar(void)
{
 printf("Ubytovne aktualna/celkovo: %d/%d.\n", GetAktual(), GetPocet());
 
 // ak je podmienka
 if( find_id>-1 )
   printf("Podmienka: %s %s %s\n", GetName(find_id), GetSign(find_sign), find_meno );
}
 
 
// najdi zaznam podla id a sign
void Ubytuj::Find(char id, char sign, char* meno)
{
 find_id = id;
 find_sign = sign;
 strcpy( find_meno, meno );
 MoveFirst();
}
 
 
// vyhovuje podmienke
int Ubytuj::IsCondition()
{
 // otazka na nic dava false
 if( zaz == NULL )
   return false;
 
 // urcite lebo ziadna nieje
 if( find_id==-1 )
   return true;
 
 // 
 switch( find_id )
 {
   case 0: return Compare( zaz->id, atof(find_meno), find_sign )? true:false;
   case 1: return CompareS( zaz->nazov, find_meno, find_sign )? true:false;
   case 2: return CompareS( zaz->lokalita, find_meno, find_sign )? true:false;
   case 3: return Compare( zaz->ubytuj, atof(find_meno), find_sign )? true:false;
   case 4: return Compare( zaz->cena, atof(find_meno), find_sign )? true:false;
   case 5: return Compare( zaz->pocet, atof(find_meno), find_sign )? true:false;
   case 6: return Compare( zaz->rezerv, atof(find_meno), find_sign )? true:false;
 }
 
 // niekde nieco zlyhalo
 return false;
}
 
 
// vycisti pamet
void Ubytuj::DeleteAll(void)
{
 Zaznam* pom = NULL;
 zaz = prvy;
 
 while( zaz!=NULL )
 {
  if( zaz!=NULL )
    pom = zaz->zani;
  else
    pom = NULL;
 
  Delete();
  zaz = pom;
 }
 
 // kde nic nieje ani smernik nebude
 prvy = zaz = NULL;
 pocet = akt = 0;
}
 
 
// vrati znamienko
char* Ubytuj::GetSign(char id)
{
 switch(id)
 {
  case 1: return "=";
  case 2: return "<";
  case 3: return "<=";
  case 4: return ">";
  case 5: return "=>";
  case 6: return "!=";
 }
 
 return "";
}
 
 
// compare string
int Ubytuj::CompareS(char* prvy, char* druhy, char sign)
{
int porov;
 
 porov = strcmp( prvy, druhy );
 
 if(( sign==1 ) && ( porov==0 )) return true;  // =
 if(( sign==2 ) && ( porov< 0 )) return true;  // <
 if(( sign==3 ) && ( porov<=0 )) return true;  // <=
 if(( sign==4 ) && ( porov> 0 )) return true;  // >
 if(( sign==5 ) && ( porov>=0 )) return true;  // =>
 if(( sign==6 ) && ( porov!=0 )) return true;  // !=
 
 // nic
 return false;
}
 
 
// compare integer
int Ubytuj::Compare(float prvy, float druhy, char sign)
{
 if(( sign==1 ) && ( prvy==druhy )) return true;  // =
 if(( sign==2 ) && ( prvy< druhy )) return true;  // <
 if(( sign==3 ) && ( prvy<=druhy )) return true;  // <=
 if(( sign==4 ) && ( prvy >druhy )) return true;  // >
 if(( sign==5 ) && ( prvy>=druhy )) return true;  // =>
 if(( sign==6 ) && ( prvy!=druhy )) return true;  // !=
 
 // nic
 return false;
}
 
 
// vypise chybu a skonci
// ide o osetrenie chyb ktore uz program nedokaze rozchodit
void Ubytuj::Chyba(char* text)
{
 printf("%s", text);
 exit(1);
}