Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure HistorieHer;
Var I: Byte;
Begin
 If VkladyTMP<>VyplacenoTMP then
 Begin
  DatRec2.Vklad[0]:=VkladyTMP;
  DatRec2.Vyplaceno[0]:=VyplacenoTMP;
  For I:=MaxHistorie downto 1 do
  Begin
   If (I-1)>=0 then
   Begin
    DatRec2.Vklad[I]:=DatRec2.Vklad[I-1];
    DatRec2.Vyplaceno[I]:=DatRec2.Vyplaceno[I-1];
   End;
  End;
  DatRec2.Vklad[0]:=0;
  DatRec2.Vyplaceno[0]:=0;
 End;
End;