Výherní automat DAYTONA GAMBLER pro dosbox který stáhnete z domovské stránky dosboxu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
gambler.jpgAutor: Martin Koleček
Program: Daytona.pasDefault.pasHisther.pasJackpot.pasLoading.pasMain.pasMaingame.pasMisc.pasMys.pasOvladani.pas
Súbor exe: Gambler.zip
Potrebné: Plus1000.pasPlus500.pasProdat.pasRiskscr.pasRoll.pasRollpre.pasRollproc.pasRolsetup.pasRskdolni.pasRskhorni.pas
Príklady: Saveload.pasScore.pasScreen.pasServis.pasSetbet.pasTestwin.pasUpdate5.pasWaitbtn.pasWinblink.pasWrivalce.pasZisky.pas

Výherní automat podle skutečného stroje Daytona 750. Podporuje Sound Blaster.
Rychlost hry je konfigurovatelná. Experimentálně podporuje ovládání dotykovým displayem pro Androidy.

POZOR:
 • než se objeví hra tak se to načítá poměrně velmi velmi dlouho takže buďte trpěliví
 • pokud nevíte co přesně děláte tak servisní nastavení raději nechte bez povšimnutí
 • reset v servisním nastavení resetuje pouze počítadlo výher a vkladů, ne nastavení hry
 • pokud už jste stačili popřehazovat servisní nastavení a hra je špatně hratelná, tak vymažte soubor GAMBLER.DAT, hra se uvede do "továrního nastavení"

O dosboxu:
 • pokud nevíte a neumíte tak se zeptejte někoho kdo ví a umí nebo si najděte informace o dosboxu na internetu
 • hodnota cycles pro GAMBLERA na PC je tak 10000 až 20000
 • hodnota cycles na mobilních zařízeních (tam používejte legální dosbox turbo) je tak 7000
 • nedávejte cycles max nebo cycles auto, párkrát to zkuste a najděte si správnou přesnou hodnotu
 • hra by neměla kazit zvuk nebo cukat obraz, pokud je cycles nastaveno optimálně v‘e jede hladce
 • DAYTONA GAMBLER je podomácku vyrobený freeware takže ho bezestrachu ‘iřte a ukazujte druhým jak se to hraje
 • totéž dosbox pro PC je freeware, dosbox turbo je komerční ale stojí jen 60 korun tak nebuďte piráti


Nastavení výhernosti:
V servisní obrazovce klávesou TAB měníte switch a nahoru dolů manipupuje s výherností rozsahy jsou 0 až 65000 v‘echny switche a číslo na něm vyrábí poměr mezi dvěma stavy, obvykle to bývá jestli je výhra nebo není výhra a číslo teda dělí na poměr mezi těmito stavy, vždy "0 až číslo" je jedna část, třeba jestli se riskovani povede nebo nepovede a "číslo až 65000" je druhá část možného výsledku. Nakonec rozhodne náhodné číslo z rozsahu "0 až 65535" , ale záleží na poměru na switchi co je pravděpodobněj‘í interval.


SWITCHE:
 • 2kč výhry = šance na výhru ve dvoukorunové hře {RollSetup bet 2, čím menší tím míň výher}
 • 4kč výhry = šance na výhru ve čtyřkorunové hře {RollSetup bet 4, čím menší tím míň výher}
 • 5kč výhry = šance na výhru v pětikorunové hře {RollSetup bet 5, čím menší tím míň výher}
 • 2kč Joker A = pravděpodobnost výsměchu Jokera na dvoukorunové hře {TestWin bet 2J, čím menší tím víc výher}
 • 2kč Joker B = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na dvoukorunové hře {TestWin bet 2J, čím menší tím míň výher}
 • 4kč Joker A = pravděpodobnost výsměchu Jokera na čtyřkorunové hře {TestWin bet 4J, čím menší tím víc výher}
 • 4kč Joker B = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na čtyřkorunové hře {TestWin bet 4J, čím menší tím míň výher}
 • 5kč Joker = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na pětikorunové hře {TestWin bet 5J, čím menší tím míň výher} (na 5kč hře se joker neposmívá)
 • riskovani = šance na zdvojnásobení riskem strany mince při náhodném risku {Risking vyhernost čím menší tím míň výher} (neplatí při risku postřehem; nebo při risku autostartem tam je poměr 1:1)
Procedure RiskDolni;
Begin
  Key[35]:=False; {HLAVA}
  Key[24]:=False; {OREL}
  Repeat
    RiskScreen;
    If AutoStart=True then
    Begin
     Dec(RiskRandom2);
     If RiskRandom2=0 then
     Begin
      RiskAuto:=False;
      If RiskRandom1=0 then Begin {RiskRandom1=1}
                  If RiskRandom4<6 then {1/2 chance}
                  Begin {WIN}
                   If Hlava.Enable=True then
                   Begin
                    Key[35]:=True;  {HLAVA AUTO TRUE}
                    Key[24]:=False; {OREL AUTO FALSE}
                   End;
                   If Orel.Enable=True then
                   Begin
                    Key[35]:=False; {HLAVA AUTO FALSE}
                    Key[24]:=True;  {OREL AUTO TRUE}
                   End;
                  End else
                  Begin {LOSE}
                   If Hlava.Enable=True then
                   Begin
                    Key[35]:=False; {HLAVA AUTO FALSE}
                    Key[24]:=True;  {OREL AUTO TRUE}
                   End;
                   If Orel.Enable=True then
                   Begin
                    Key[35]:=True;  {HLAVA AUTO TRUE}
                    Key[24]:=False; {OREL AUTO FALSE}
                   End;
                  End;
                 End
              else Begin {RiskRandom1=1}
                  If RiskRandom4>=6 then {1/2 chance}
                  Begin {WIN}
                   If Hlava.Enable=True then
                   Begin
                    Key[35]:=True;  {HLAVA AUTO TRUE}
                    Key[24]:=False; {OREL AUTO FALSE}
                   End;
                   If Orel.Enable=True then
                   Begin
                    Key[35]:=False; {HLAVA AUTO FALSE}
                    Key[24]:=True;  {OREL AUTO TRUE}
                   End;
                  End else
                  Begin {LOSE}
                   If Hlava.Enable=True then
                   Begin
                    Key[35]:=False; {HLAVA AUTO FALSE}
                    Key[24]:=True;  {OREL AUTO TRUE}
                   End;
                   If Orel.Enable=True then
                   Begin
                    Key[35]:=True;  {HLAVA AUTO TRUE}
                    Key[24]:=False; {OREL AUTO FALSE}
                   End;
                  End;
                 End;
     End;
    End;
    For N:=0 to DatRec.fpsProdleva+1 do
    Begin
{HLAVA} If ((Key[35]=True) or (HlavaStiskly1=1)) then
     Begin
      If AutoStart=False then While Key[35]=True do Begin End;
      If AutoStart=False then While HlavaStiskly1=1 do Begin End;
      If Key[35]=True then Key[35]:=False;
      NextVyhra:=Vyhra.Castka*2;
      If NextVyhra<7777 then
      Begin
       If Hlava.Enable=True then Begin
                     Vyhra.Castka:=Vyhra.Castka*2;
                     If AutoStart=True then
                     Begin
                      Inc(RiskCounter);
                     End;
                     If DatRec.SBEnable=True
                     then Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(1)
                                     else SBPlayRaw(26);
                       End
                     else Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(1)
                                     else PlaySound(16);
                       End;
                     For I:=0 to 49 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
                    End
                 else Begin
                     Vyhra.Castka:=0;
                     If AutoStart=True then
                     Begin
                      RiskCounter:=2;
                     End;
                     If DatRec.SBEnable=True
                     then Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(9)
                                     else SBPlayRaw(31);
                       End
                     else Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(9)
                                     else PlaySound(21);
                       End;
                     For I:=0 to 49 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
                    End;
       Randomize;
       RiskRandom3:=Random(2);
       If RiskRandom3=0 then Risk.Phase:=0
               else Risk.Phase:=1;
      End else
      Begin
       If Hlava.Enable=True then Begin
                     If AutoStart=True then
                     Begin
                      NextVyhra:=7777;
                      Vyhra.Castka:=7777;
                      RiskCounter:=2;
                     End else
                     Begin
                      NextVyhra:=7777;
                      Vyhra.Castka:=7777;
                     End;
                     If DatRec.SBEnable=True
                     then Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(1)
                                     else SBPlayRaw(26);
                       End
                     else Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(1)
                                     else PlaySound(16);
                       End;
                     For I:=0 to 49 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
                    End
                 else Begin
                     Vyhra.Castka:=0;
                     If AutoStart=True then
                     Begin
                      RiskCounter:=2;
                     End;
                     If DatRec.SBEnable=True
                     then Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(9)
                                     else SBPlayRaw(31);
                       End
                     else Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(9)
                                     else PlaySound(21);
                       End;
                     For I:=0 to 49 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
                    End;
      End;
     End;
 
{OREL}  If ((Key[24]=True) or (OrelStiskly1=1)) then
     Begin
      If AutoStart=False then While Key[24]=True do Begin End;
      If AutoStart=False then While OrelStiskly1=1 do Begin End;
      If Key[24]=True then Key[24]:=False;
      NextVyhra:=Vyhra.Castka*2;
      If NextVyhra<7777 then
      Begin
       If Orel.Enable=True then Begin
                    Vyhra.Castka:=Vyhra.Castka*2;
                    If AutoStart=True then
                    Begin
                     Inc(RiskCounter);
                    End;
                    If DatRec.SBEnable=True
                    then Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(1)
                                    else SBPlayRaw(26);
                       End
                    else Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(1)
                                    else PlaySound(16);
                       End;
                    For I:=0 to 49 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
                   End
                 else Begin
                    Vyhra.Castka:=0;
                    If AutoStart=True then
                    Begin
                     RiskCounter:=2;
                    End;
                    If DatRec.SBEnable=True
                    then Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(9)
                                    else SBPlayRaw(31);
                       End
                    else Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(9)
                                    else PlaySound(21);
                       End;
                    For I:=0 to 49 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
                   End;
       Randomize;
       RiskRandom3:=Random(2);
       If RiskRandom3=0 then Risk.Phase:=0
               else Risk.Phase:=1;
      End else
      Begin
       If Orel.Enable=True then Begin
                    If AutoStart=True then
                    Begin
                     NextVyhra:=7777;
                     Vyhra.Castka:=7777;
                     RiskCounter:=2;
                    End else
                    Begin
                     NextVyhra:=7777;
                     Vyhra.Castka:=7777;
                    End;
                    If DatRec.SBEnable=True
                    then Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(1)
                                    else SBPlayRaw(26);
                       End
                    else Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(1)
                                    else PlaySound(16);
                       End;
                    For I:=0 to 49 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
                   End
                 else Begin
                    Vyhra.Castka:=0;
                    If AutoStart=True then
                    Begin
                     RiskCounter:=2;
                    End;
                    If DatRec.SBEnable=True
                    then Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(9)
                                    else SBPlayRaw(31);
                       End
                    else Begin
                        If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(9)
                                    else PlaySound(21);
                       End;
                    For I:=0 to 49 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
                   End;
      End;
     End;
 
{MULTI} If (((Key[50]=True) or (Key[57]=True) or (DoMultiwinuStiskly1=1)) and (AutoStart=False)) then
     Begin
      While Key[50]=True do Begin End;
      While Key[57]=True do Begin End;
      While DoMultiwinuStiskly1=1 do Begin End;
      Risk.Enable:=False;
      Risk.Blinking:=False;
      For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
      For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
      AddScore(Vyhra.Castka);
     End;
 
{AUTO}  If ((RiskRandom2=0) and (RiskAuto=False) and (AutoStart=True)) then
     Begin
      Risk.Enable:=False;
      Risk.Blinking:=False;
      For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
      For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
      RiskScreen;
     End;
     TestStopAutoStart;
     Wait(1);
    End;
  Until ((Vyhra.Castka=0) or (NextVyhra=7777) or (RiskAuto=False));
  Key[35]:=False; {HLAVA}
  Key[24]:=False; {OREL}
End;
 
 
Procedure RiskDolniNahodny;
Var losovani: Word;
Begin
 Repeat
   RiskScreen;
   For N:=0 to DatRec.fpsProdleva+1 do
   Begin
    If ((Key[35]=True) or (HlavaStiskly1=1) or
      (Key[24]=True) or (OrelStiskly1=1)) then
    Begin
     losovani:=Random(66);
     losovani:=losovani*1000;
     If losovani<DatRec.Nahoda[8] then {chance na vyhru 32000}
     Begin {pokazde vyhra}
      If ((Key[35]=True) or (HlavaStiskly1=1)) then
      Begin
       While Key[35]=True do Begin End;
       While HlavaStiskly1=1 do Begin End;
       Hlava.Enable:=True;
       Orel.Enable:=False;
       Btn[4].Phase:=1;
       Btn[5].Phase:=0;
       MakeRiskScreen;
      End;
      If ((Key[24]=True) or (OrelStiskly1=1)) then
      Begin
       While Key[24]=True do Begin End;
       While HlavaStiskly1=1 do Begin End;
       Hlava.Enable:=False;
       Orel.Enable:=True;
       Btn[4].Phase:=0;
       Btn[5].Phase:=1;
       MakeRiskScreen;
      End;
      NextVyhra:=Vyhra.Castka*2;
      If NextVyhra<7777 then
      Begin
       Vyhra.Castka:=Vyhra.Castka*2;
       If DatRec.SBEnable=True
       then Begin
          If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(1)
                       else SBPlayRaw(26);
         End
       else Begin
          If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(1)
                       else PlaySound(16);
         End;
       For I:=0 to 49 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
      End else
      Begin
       NextVyhra:=7777;
       Vyhra.Castka:=7777;
       If DatRec.SBEnable=True
       then Begin
          If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(1)
                       else SBPlayRaw(26);
         End
       else Begin
          If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(1)
                       else PlaySound(16);
         End;
       For I:=0 to 49 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
      End;
     End else
     Begin {pokazde prohra}
      If ((Key[35]=True) or (HlavaStiskly1=1)) then
      Begin
       While Key[35]=True do Begin End;
       While HlavaStiskly1=1 do Begin End;
       Hlava.Enable:=False;
       Orel.Enable:=True;
       Btn[4].Phase:=0;
       Btn[5].Phase:=1;
       MakeRiskScreen;
      End;
      If ((Key[24]=True) or (OrelStiskly1=1)) then
      Begin
       While Key[24]=True do Begin End;
       While HlavaStiskly1=1 do Begin End;
       Hlava.Enable:=True;
       Orel.Enable:=False;
       Btn[4].Phase:=1;
       Btn[5].Phase:=0;
       MakeRiskScreen;
      End;
      Vyhra.Castka:=0;
      If DatRec.SBEnable=True
      then Begin
         If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(9)
                      else SBPlayRaw(31);
        End
      else Begin
         If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(9)
                      else PlaySound(21);
        End;
      For I:=0 to 49 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
     End;
    End;
{MULTI} If (((Key[50]=True) or (Key[57]=True) or (DoMultiwinuStiskly1=1)) and (AutoStart=False)) then
     Begin
      While Key[50]=True do Begin End;
      While Key[57]=True do Begin End;
      While DoMultiwinuStiskly1=1 do Begin End;
      Risk.Enable:=False;
      Risk.Blinking:=False;
      For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
      For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
      AddScore(Vyhra.Castka);
     End;
   End;
 Until ((Vyhra.Castka=0) or (NextVyhra=7777));
End;