Hra na utek

Delphi & Pascal (esk wiki)
Pejt na: navigace, hledn
Kategria: KMP (Klub mladch programtorov)
utek.pngAutor: Ivan Rebo
Program: Utek.pasReadme.txtEd.pasHp.pasHpu.pasIvo.pasPismo.pasPouzi.pasPrezri.pasRutins.pasSetup.pasTxtp.pasUnpack.pasUtek.pasVezmi.pasInstal.pasMakeins.pasXla.pasRiki.txtUvod.txt
Sbor exe: Utek.exeEd.exeSetup.exe
Potrebn: Mods.objUtek-working-dos.7z

Hra utek so zvukom na COVOX pre velmi stare pocitace.
{ PREZRI.PAS                Copyright (c) Ivan Rebo }
{ https://github.com/IRebo/utek/tree/master/old-199x-version    }
{                                  }
{ Author: Ivan Rebo                         }
{ Datum: 20.01.1995              http://www.trsek.com }
 
procedure prezri;
begin
 if cast=1 then begin
 {--------------izba1---------------------------}
 if izba=1 then
 begin
 if predmet=('KLUKA`') then
  say(192,9,'TAK KOVOV.');
 if predmet=('DVERE`') then
  say(192,9,'S RIADNE PEVN.');
 if predmet='KVETY' then say(192,9,'S VOAV !!!');
 if predmet='ST~L' then say(192,9,'POSKKALA SOM PO OM. JE PEVN.');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'TERAZ SA NECHCEM POZERA.');
 if predmet='VZA' then say(192,9,'PEKN, PORCELNOV.');
 if predmet='KUCHYA' then say(192,9,'V KUCHYNI SU NOSCOVIA ...');
 if predmet='KUCH. LINKA' then say(192,9,'NEVIEM VARI, ALE TERAZ MUSM JS ...');
 if predmet='LAMPA' then say(192,9,'NEDOIAHNEM NA U.');
 if predmet='OBRAZ' then say(192,9,'TAK PEKN SOM ETE NEVIDELA.');
 if predmet='FAA' then say(192,9,'T DVAJA S ALE ORANI !');
 if predmet='POKREN PAPIER' then say(192,9,'JE TO IST PAPIER !');
 if predmet='K~' then say(192,9,'NIE JE NA OM NI ZAUJMAV.');
 if predmet='K~' then begin loadspr('data\detail11');
  if not predm[6] then newspr('data\detail12');zobraz;end;
 if predmet='MINCA' then begin
  say(192,9,'50 HALIEROV !');end;
 end else
 {--------------chodba---------------------------}
 if izba=2 then
 begin
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'NORMLNE DREVENN.');
 if predmet='DVERE'+CHR(1)+'`' then say(192,9,'NORMLNE DREVENN.');
 if predmet='DVERE'+CHR(2)+'`' then say(192,9,'NORMLNE DREVENN.');
 if predmet='DVERE'+CHR(3)+'`' then say(192,9,'NORMLNE DREVENN.');
 if (predmet='PRZEMIE`')and(not predm[1]) then say(192,9,'SCHODY S ERSTVO UMYT.');
 if (predmet='PRZEMIE`')and(predm[1]) then say(192,9,'U S VYSUEN OD M~JHO PDU.');
 if predmet='GARNA' then say(192,9,'DREVENN ...');
 if predmet='ZBRADLIE' then say(192,9,'JE NA TO, ABY UDIA NEPADLI NA SCHODY.');
 if predmet='VYPNA' then say(192,9,'CEZ DE SA NESVIETI.');
 if predmet='NENKA' then say(192,9,'JE CEL NENOV.');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'JJ, TO JE VHAD ...');
 end else
 {--------------izba2---------------------------}
 if izba=3 then
 begin
 if predmet='PAPUE' then say(192,9,'FJ, JAK SMRADAV !!!');
 if predmet='SKRIA' then
 begin
  if not predmal[15] then say(192,9,'JE ZAMKNUT, ALE DALA BY SA OTVORI AJ PLIEKOM.');
  if predmal[15] then begin loadspr('data\detail21');
  if not predm[8] then newspr('data\detail22');zobraz;end;
 end;
 if predmet='SKRIA' then say(192,9,'SKORO AKO Z DREVA.');
 if predmet='VCHOD`' then say(192,9,'JE TO VCHOD AKO KAD IN.');
 if predmet='UPLK' then say(192,9,'JE PLN ZBYTONCH VEC.');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'JE TO VKUOV OKNO, AJ DOMA MME TAK ...');
  if (predmet='VEK UPLK')and(predmal[5])and(predmal[10]) then
  begin loadspr('data\detail23');if not predmal[16] then
  newspr('data\detail24');zobraz;end else
 if (predmet='VEK UPLK')and(predmal[5])and(not predmal[10]) then
  begin loadspr('data\detail23');newspr('data\detail24');zobraz;
  say(192,9,'UFF, PODARILO SA.');predmal[10]:=true;end;
  if (predmet='VEK UPLK')and(not predmal[5]) then
  begin predmal[5]:=true;say(192,9,'JE AK ASI HO NEOTVORM.');end;
 if predmet='K' then say(192,9,'TEN K BY SA ZIIEL.');
 if predmet='LAMPA' then say(192,9,'NEDOIAHNEM NA U.');
 if predmet='SKRINKA' then say(192,9,'NORMLNE NENORMLNA SKRINKA.');
 if predmet='PRIMITVNY ZMOK' then say(192,9,'BOE, VRAJ ZMOK !');
 if predmet='VEIAKY' then say(192,9,'NIE SOM DOS VYSOK NA VEANIE.');
 if predmet='ZRKADLO' then say(192,9,'ZRKADIELKO, ZRKADIELKO, KTO JE NAJKRAJ NA SVETE ?');
 if predmet='POSTE' then say(192,9,'TERAZ NECHCEM SPINKA.');
 if predmet='STOLOV LAMPA' then say(192,9,'LAMPA SA ZANA A VEER ! O NEVIE ?');
 if predmet='ZVES' then say(192,9,'VEMI PEKN ZVES, ALE NEVIEM O S NM.');
 end else
 {--------------izba3---------------------------}
 if izba=4 then
 begin
 if predmet='VCHOD`' then say(192,9,'JE TO VCHOD AKO KAD IN.');
 if predmet='STOLIKA' then say(192,9,'NO. JE TO STOLIKA. DOKONCA DREVENN.');
 if predmet='AKVRIUM' then begin loadspr('data\detail31');zobraz;end;
 if (predmet='AKVARKO')and(not predmal[2]) then say(192,9,'PLVAJ V OM PIRANE. MYSLM, E S HLADN.');
 if (predmet='AKVARKO')and(predmal[2])and(predmal[8]) then
  say(192,9,'U TAM NIE JE NI ZAUJMAV.');
 if (predmet='VODA')and(predmal[2])and(predmal[8]) then
  say(192,9,'U TAM NIE JE NI ZAUJMAV.');
 if (predmet='VODA')and(not predmal[2]) then
  say(192,9,'NIE, NIE, RUKU TAM NESTRM.');
 if (predmet='AKVARKO')and(predmal[2])and(not predmal[8]) then
  say(192,9,'PIRAU TO VZALO !');
 if (predmet='VODA')and(predmal[2])and(not predmal[8]) then
  say(192,9,'NA DNE VIDM ZHRDZAVEN K.');
 if predmet='ZVES' then say(192,9,'ODHRNULA SOM HO, ALE NALA SOM NI.');
 if predmet='STOLEK' then say(192,9,'STOLEK PRESTRI SA... PROSM. N. ASI JE POKAZEN.');
 if predmet='GARNA' then say(192,9,'NI SOM NENALA.');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'VONKU JE KRSNY DE.');
 if predmet='LUSTER' then say(192,9,'NI POTREBN NA OM NEVIDM.');
 if predmet='KNINICA' then say(192,9,'VEMI ZAUJMAV KNIHY, ALE NEMM AS.');
 if predmet='ST~L' then say(192,9,'VEMI SA PODOB NA STARHO OTCA, ALEBO NIE ?');
 if predmet='POSTE' then say(192,9,'TAK TVRD AKO MOJA. JA CHCEM S DOMOV !!!');
 end else
 {--------------izba4---------------------------}
 if izba=5 then
 begin
 if predmet='KNINICA' then say(192,9,'AHA. PRRUKA MLADCH NOSCOV. JA NEVIEM PSA.');
 if predmet='POSTE' then say(192,9,'TAK IST SOM VIDELA V ANTIKVARITE.');
 if predmet='SKRIA' then say(192,9,'JE NA NEJ VYRYT :BOL SOM TU. RUMBURAK');
 if predmet='ZVES' then say(192,9,'NI POTREBN, LEN ZVES.');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'VONKU U ZANA PADA LSTIE ZO STROMOV.');
 if predmet='K~' then say(192,9,'NIE JE V OM NI POTREBN.');
 if (predmet='ST~L')and(predm[17]) then say(192,9,'JE PRZDNY. JE NA OM ASI POL KILA PRACHU.');
 if (predmet='ST~L')and(not predm[17]) then say(192,9,'JE ZAMKNUT. JE NA OM ASI POL KILA PRACHU.');
 if predmet='HODINY' then say(192,9,'S TO DIGITLKY ?! MAL RUIKA JE NA TROJKE ...');
 if predmet='HIFI VEA' then say(192,9,'ZNAKA : MOCKBA ELEKTRONIKA.');
 if predmet='LUSTER' then say(192,9,'ETE SVIETI SVETLO. NETREBA HO ZAPNA.');
 if predmet='VCHOD`' then say(192,9,'JE TO VCHOD AKO KAD IN.');
 end else
 {--------------chodba1---------------------------}
 if izba=6 then
 begin
 if (predmet='KUCHYA`') then say(192,9,'MAM, MAM.');
 if (predmet='KABINET`')and(kabinet=3) then say(192,9,'JE ZAMKNUT.') else
 if predmet='KABINET`' then say(192,9,'NI ZAUJMAVHO.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'NI ZAUJMAVHO.');
 if (predmet='ULICA`')and(predmal[14]) then say(192,9,'MUSM JS, KM SA T ! PP ! NEZOBUDIA.');
 if (predmet='ULICA`')and(not predmal[14]) then
  say(192,9,'VRTNIK MA NECHCE PUSTI, KM MU NEDM K OD IZBY.');
 if predmet='VRTNICA' then say(192,9,'JE CEL DREVENN.');
 if (predmet='VRTNIK')and(not predmal[14]) then
  say(192,9,'VRTNIK SI MA POZORNE OBZER. AJ JA SI HO OBZERM.');
 if (predmet='VRTNIK')and(predmal[14]) then
  say(192,9,'ASI BY HO BOLO TREBA ODVIEZ DO NEMOCNICE.');
 if predmet='POSCHODIE`' then say(192,9,'CESTOU POSCHODOCH, POSCHODOCH...');
 if predmet='VYPNA' then say(192,9,'CEZ DE SA NESVIETI.');
 end else
 {--------------kuchya---------------------------}
 if izba=7 then
 begin
 if predmet='VCHOD`' then say(192,9,'JE TO VCHOD AKO KAD IN.');
 if predmet='KACHLIKY' then say(192,9,'S TO KACHLIKY BIELEJ FARBY A S PINAV.');
 if predmet='NENKA' then say(192,9,'AJ BY SOM JU CHCELA, ALE JE VYSOKO.');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'JE PINAV.');
 if predmet='VODOVODN BATRIA' then say(192,9,'NEMM DO OHO NABRA VODU.');
 if predmet='UMVADLO' then say(192,9,'JE PEKNE VYISTEN.');
 if predmet='ST~L' then say(192,9,'NEVIEM, O S NM.');
 if predmet='STOLIKA' then say(192,9,'AJ BY SOM SI SADLA, ALE NEMM AS.');
 if predmet='DRES' then say(192,9,'JE PRLI TAK.');
 if predmet='PAJZA' then
  begin loadspr('data\detail41');if not predmal[4] then newspr('data\detail42');zobraz;end;
 if predmet='STEHNO' then say(192,9,'MAM, MAM.');
 if predmet='VYTRHNUT RKA' then say(192,9,'ASI M OPRAVR DOVOLENKU.');
 if predmet='KORENIKY' then begin loadspr('data\detail43');zobraz;end;
 if predmet='SKRIA' then say(192,9,'SKORO AKO PAJZA.');
 if predmet='KORENIE' then say(192,9,'HAPK.');
 if predmet='KORENIKA' then say(192,9,'JE TO NDOBA NA KORENIE S HODINOVM VRCHNKOM.');
 if predmet='VRCHNK' then say(192,9,'ASOV ZNAMENIE OHLSILO 4:61 HODN.');
 if predmet='SKRINKA' then say(192,9,'PRZDNA.');
 if predmet='POLIKA NA KORENIKY' then say(192,9,'DR PEVNE.');
 end else
 {--------------kabinet---------------------------}
 if izba=8 then
 begin
 if predmet='VCHOD`' then say(192,9,'JE TO VCHOD AKO KAD IN.');
 if predmet='METLA' then say(192,9,'TO JE TAK PALICA SO STRAPATM NA KONCI.');
 if predmet='ZMOK' then say(192,9,'JE TO KOVOV ZMOK. BEZ KA HO ASI NEOTVORM.');
 if predmet='RRY' then say(192,9,'PREHLIADLA SOM ICH, ALE NI PODOZRIV NA NICH NIE JE.');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'NED SA OTVORI. JE PRIPEVNEN VEMI PEVNE.');
 if predmet='KRABICA' then say(192,9,'SCHOVALA SOM SA DO NEJ, ALE HNE SOM VYLIEZLA.');
 if predmet='RIEDIDLO' then say(192,9,'JE RIEDKE.');
 if predmet='POKLOP`' then say(192,9,'JE PRIVALEN SKRIOU.');
 if predmet='LEP' then say(192,9,'JE VYSOKO.');
 if predmet='LUSTER' then say(192,9,'JE TO OBYAJN KUS PLECHU, NI MO.');
 if predmet='PLECHOV SKRIA' then say(192,9,'JE CEL VYROBEN Z PEVNHO PLECHU.');
 if predmet='VEDRO' then say(192,9,'ETE JE MOKR, MUSELO SA S NM PRED CHVOU UMVA.');
 if predmet='POLIKA' then say(192,9,'PREHLIADLA SOM JU. JE TO POLIKA ? ASI !');
 if predmet='VYPNA' then say(192,9,'BOE AK TRPNE. NJS VYPNA !');
 end else
 {--------------kabinet tma---------------------------}
 if izba=10 then
 begin
 if predmet='VCHOD`' then say(192,9,'JE TO VCHOD AKO KAD IN.');
 if predmet='METLA' then say(192,9,'TO JE TAK PALICA SO STRAPATM NA KONCI.');
 if predmet='RRY' then say(192,9,'JE ICH VIDIE LEN SLABO.');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'JE CEL ZAPRAEN.');
 if predmet='KRABICA' then say(192,9,'NEDOIAHNEM.');
 if predmet='POKLOP`' then say(192,9,'JE PRIVALEN SKRIOU.');
 if predmet='RIEDIDLO' then say(192,9,'JE RIEDKE.');
 if predmet='ZMOK' then say(192,9,'SKORO HO NIE JE VIDIE.');
 if predmet='LEP' then say(192,9,'JE VYSOKO.');
 if predmet='LUSTER' then say(192,9,'JE TO OBYAJN KUS PLECHU, NI MO.');
 if predmet='PLECHOV SKRIA' then say(192,9,'JE CEL VYROBEN Z PEVNHO PLECHU.');
 if predmet='VEDRO' then say(192,9,'ETE JE MOKR, MUSELO SA S NM PRED CHVOU UMVA.');
 if predmet='VYPNA' then say(192,9,'YES, SWI.. VYPNA.');
 if predmet='POLIKA' then say(192,9,'PREHLIADLA SOM JU. JE TO POLIKA, ALEBO NIE ?');
 end else
 {KABINET BORDEL}
 if izba=11 then
 begin
 if predmet='CHODBA`' then say(192,9,'NORMLNA CHODBA.');
 if predmet='HARABURDY' then begin loadspr('data\detail51');
  if not predmal[9] then newspr('data\detail52');zobraz;end;
 if predmet='ELEZN PALICA' then say(192,9,'JE PRLI AK.');
 if predmet='HELMA' then say(192,9,'JE TOTLNE ZACEMENTOVAN.');
 if predmet='POKLOP`' then say(192,9,'JE PRIVALEN SKRIOU.');
 if predmet='RRY' then say(192,9,'PREHLIADLA SOM ICH, NI PODOZRIV NA NICH NIE JE.');
 if predmet='METLA' then say(192,9,'TO JE TAK PALICA SO STRAPATM NA KONCI.');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'NED SA OTVORI. JE PRIPEVNEN NA PEVNO.');
 if predmet='KRABICA' then say(192,9,'SCHOVALA SOM SA DO NEJ, ALE HNE SOM VYLIEZLA.');
 if predmet='LEP' then say(192,9,'JE VYSOKO.');
 if predmet='LUSTER' then say(192,9,'JE TO OBYAJN KUS PLECHU, NI MOC.');
 if predmet='PLECHOV SKRIA' then say(192,9,'JE CEL VYROBEN Z PEVNHO PLECHU.');
 if predmet='VEDRO' then say(192,9,'ETE JE MOKR, MUSELO SA S NM PRED CHVOU UMVA.');
 if predmet='POLIKA' then say(192,9,'PREHLIADLA SOM JU. JE TO POLIKA, ALEBO NIE ?');
 if predmet='SKRIA' then say(192,9,'JE CEL VYROBEN Z PEVNHO PLECHU.');
 if predmet='PALICA' then say(192,9,'JE PRLI AK.');
 if predmet='FAA' then say(192,9,'JE U VYPIT.');
 if predmet='ROBOVK' then say(192,9,'U JE VYDRAT.');
 if predmet='HELMA'+#01 then say(192,9,'PINAV A VEK.');
 end else
 {-------------- kabinet - poklop --------------------------}
 if izba=13 then
 begin
 if predmet='VCHOD`' then say(192,9,'JE TO VCHOD AKO KAD IN.');
 if predmet='METLA' then say(192,9,'TO JE TAK PALICA SO STRAPATM NA KONCI.');
 if predmet='ZMOK' then say(192,9,'JE TO KOVOV ZMOK. BEZ KA HO ASI NEOTVORM.');
 if predmet='RRA' then say(192,9,'PREHLIADLA SOM JU, ALE NI PODOZRIV NA NEJ NIE JE.');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'NED SA OTVORI. JE PRIPEVNEN NA PEVNO.');
 if predmet='KRABICA' then say(192,9,'SCHOVALA SOM SA DO NEJ, ALE HNE SOM VYLIEZLA.');
 if predmet='RIEDIDLO' then say(192,9,'JE RIEDKE.');
 if predmet='POKLOP`' then say(192,9,'KE TO TU UPRATOVALI, MUSELI ODSUN SKRIU.');
 if predmet='LEP' then say(192,9,'JE VYSOKO.');
 if predmet='LUSTER' then say(192,9,'JE TO OBYAJN KUS PLECHU, NI MO.');
 if predmet='PLECHOV SKRIA' then say(192,9,'JE CEL VYROBEN Z PEVNHO PLECHU.');
 if predmet='VEDRO' then say(192,9,'ETE JE MOKR, MUSELO SA S NM PRED CHVOU UMVA.');
 if predmet='POLIKA' then say(192,9,'PREHLIADLA SOM JU. JE TO POLIKA, ALEBO NIE ?');
 if predmet='VYPNA' then say(192,9,'BOE AK TRPNE. NJS VYPNA !');
 end else
 {-------------- ULICA --------------------------}
 if izba=15 then
 begin
 if predmet='DO PENZINU`' then say(192,9,'NASP SA MI VERU NECHCE.');
 if predmet='LAMPA' then say(192,9,'NORMLNA 8 METROV LAMPA.');
 if predmet='REKLAMA' then say(192,9,'REKLAMA NA BAVLNEN PADKY.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'S ZAMKNUT.');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'NED SA OTVORI. JE PRIPEVNEN PEVNE.');
 if predmet='DO MESTA`' then say(192,9,'JUP, KONENE PRE.');
 end else
 {--------------PiVNICA-----------------------}
 if izba=14 then
 begin
 if predmet='REBRK`' then say(192,9,'JE PEVN A DREVENN.');
 if predmet='DIERA' then say(192,9,'VIDM KABINET A POUJEM SVETLO !');
 if predmet='TRUHLICA' then say(192,9,'NEMM KIK A POKLOP JE TAK.');
 if predmet='SUD' then say(192,9,'JA SA SDU BOJM.');
 if predmet='DEMIN' then say(192,9,'JE PRZDNY.');
 if predmet='FAA' then say(192,9,'JE SKORO PRZDNA.');
 if predmet='FAA' then say(192,9,'JE PLN VNA.');
 if predmet='FAA'+#3 then say(192,9,'JE SKORO PRZDNA.');
 if predmet='POLIKA' then say(192,9,'SLI NA POKLADANIE FLIA.');
 if predmet='PRASKNUT FAA' then say(192,9,'JE PRASKNUT.');
 end else
 {--------------izba 5 telefon-----------------------}
 if izba=12 then
 begin
 if predmet='IZBA`' then say(192,9,'U MA TO NEBAV !');
 if predmet='SLCHADLO' then say(192,9,'NESLCHA. ASI JE POKAZEN.');
 if predmet='MIESTO NA KAZETY' then say(192,9,'STR PRST SKRZ KRK ...');
 if predmet='KSOK PAPIERA' then say(192,9,'NIEKTO SRNE POTREBOVAL PAPIER. ASI NA WC.');
 if predmet='PLAY' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='REC' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='REW' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='STOP' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='#' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='*' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='0' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='1' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='2' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='3' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='4' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='6' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='5' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='7' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='8' then say(192,9,'POTLA.');
 if predmet='9' then say(192,9,'POTLA.');
 end else
 {--------------izba 5---------------------------}
 if izba=9 then
 begin
 if predmet='VCHOD`' then say(192,9,'JE TO VCHOD AKO KAD IN.');
 if predmet='SEKRETR' then begin loadspr('data\detail61');
  if not predmal[13] then newspr('data\detail62');zobraz;end;
 if predmet='SEKRETR' then say(192,9,'S KM JE ASI JEHO MANELKA ?');
 if predmet='K' then say(192,9,'KRI NA MA ABY SOM SI HO ZOBRALA.');
 if predmet='STOLK' then say(192,9,'JE NA OM POLOEN TELEFN.');
 if predmet='NBYTOK' then say(192,9,'JE VYROBEN Z BOROVICE.');
 if predmet='GAU' then say(192,9,'JE VYRAT MOAMI.');
 if predmet='LUSTER' then say(192,9,'TIETO LUSTRE MA U NUDIA, KTO SI ICH M PREZERA.');
 if predmet='TELEFN' then begin telcis:='';izba:=12;loadroom('data\telefon');end;
 if predmet='SKRIA' then say(192,9,'KE SA NA TO POZRIEM, NI NEVIDM.');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'PRI PODROBNOM PREHLIADNUT SOM NALA VELK P.. .');
 end;
 end;
 if cast=2 then
 begin
 {--------------posch 1-----------------------}
 if izba=1 then
 begin
 if predmet='VSUNUT PLAGT' then say(192,9,'NAJLEPIE BY BOLO HO VYTIAHNU.');
 if predmet='KUKA' then say(192,9,'TAK KOVOV.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'S ZAMKNUT. ASI ABY SOM NEULA !');
 if predmet='PLAGT' then say(192,9,'SUPER ! KDE HO ZOHNALI !');
 if predmet='ZMOK' then say(192,9,'DO ZMKU SA PCHAJ KE.');
 if predmet='ZRUBA' then say(192,9,'AK ZRUBA ? O ? JJ. ZRUBA. N.');
 if predmet='NBYTOK' then say(192,9,'JE MI NA NI.');
 if predmet='RKA' then say(192,9,'PODALA SOM JE RKU.');
 if predmet='PRAH' then say(192,9,'VIDM TADIA NA CHODBU.');
 if predmet='DR~TIK' then say(192,9,'PCHE. JEDEN DRT MI NEPOM~E.');
 if predmet='OBTRHAN PLAGT' then say(192,9,'JA SA ZA TO TAK STRANE HAMBM.');
 end else
 if izba=2 then
 begin
 if predmet='OBRZOK' then say(192,9,'SCREEN SHOT Z TEKU.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'SZAM OTVOR SA.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'SZAM OTVOR SA.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'SZAM OTVOR SA.');
 if predmet='ZMOK' then say(192,9,'DO ZMKU SA PCHAJ KE.');
 if predmet='CHODBA`' then say(192,9,'TREBA STPI AVOU NOHOU DO AVA.');
 if predmet='KOV DIERKA' then say(192,9,'VIDM CEZ U TMU.');
 if predmet='DIERA' then say(192,9,'NEVOPCHM SA.');
 end else
 if izba=3 then
 begin
 if predmet='POSTE' then say(192,9,'NEMM AS.');
 if predmet='STOLK' then say(192,9,'TOALETN STOLK.');
 if predmet='NONICE' then say(192,9,'S RIADNE OSTR.');
 if predmet='STOLK' then begin
  if predmal[13] then begin
  if predmal[12] then begin loadspr('data2\posch22');zobraz;end else
   begin loadspr('data2\posch21');zobraz;end;
  end else say(192,9,'JE ZAMKNUT.');
 end;
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'SKS ICH OTVORI.');
 if predmet='ZMOK' then say(192,9,'DO ZMKU SA PCHAJ KE.');
 if predmet='ZRUBA' then say(192,9,'AK ZRUBA ? O ? JJ. ZRUBA. N.');
 if predmet='SKRIA' then say(192,9,'JE MI NA NI.');
 if predmet='K' then say(192,9,'JE PRIZVRAN.');
 end else
 if izba=4 then
 begin
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'U JE LETO.');
 if predmet='VODOVOD' then say(192,9,'NETEIE TEPL VODA.');
 if predmet='VODA' then say(192,9,'NIE JE TO NHODOU VODA ?');
 if predmet='SPRCHA' then say(192,9,'NAPOSLEDY SOM SA SPRCHOVALA MINUL VIANOCE.');
 if predmet='MYDLO' then say(192,9,'VOAV.');
 if predmet='PODLOKA NA MYDLO' then say(192,9,'JE PODLOEN POD MYDLO.');
 if predmet='UMVADLO' then say(192,9,'UMYJEM SI RUKY, NOHY, ...');
 if predmet='VAA' then say(192,9,'JE NENAPUSTEN.');
 if predmet='UTERK' then say(192,9,'VONIA LENOROM A KRVAVM SLIZOM.');
 if predmet='VEIAK' then say(192,9,'JE ZO ZLATA.');
 if predmet='NRA' then say(192,9,'ASI JE TO HRDZAV DR~T, ALE KTO VIE ?');
 if predmet='TIPEC' then say(192,9,'TPE. KOMR JEDEN HNUSN.');
 if predmet='RRA' then say(192,9,'JE HORCA.');
 if predmet='DIERA' then say(192,9,'MALA BY TADIA VYTEKA VODA.');
 if predmet='VCHOD`' then say(192,9,'VE U IDEM.');
 end else
 if izba=5 then
 begin
 if predmet='OBRZOK' then say(192,9,'SCREEN SHOT Z DOOMA 2.');
 if predmet='OBRZOK' then say(192,9,'SCREEN SHOT Z MANICA MINER 2000.');
 if predmet='OBRZOK' then say(192,9,'SCREEN SHOT Z HERETICA.');
 if predmet='OBRZOK' then say(192,9,'SCREEN SHOT Z TEKU. ');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'SZAM OTVOR SA.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'SZAM OTVOR SA.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'SZAM OTVOR SA.');
 if predmet='ZMOK' then say(192,9,'DO ZMKU SA PCHAJ KE.');
 if predmet='CHODBA`' then say(192,9,'TREBA STPI PRAVOU NOHOU DO PRAVA.');
 end else
 if izba=6 then
 begin
 if predmet='ZVON' then say(192,9,'CINGI LINGI BOM.');
 if predmet='VENTILTOR' then say(192,9,'FIJ F. SOM SLNEN VIETOR.');
 if predmet='SPLACHOVA' then say(192,9,'ETE NIEJE PLN MISA.');
 if predmet='NRKA' then say(192,9,'CHYTILA V~U.');
 if predmet='MISA' then say(192,9,'PLN DO TROCH TVRTN.');
 if predmet='POKLOP' then say(192,9,'ABY NEUNIKALI PLYNY.');
 if predmet='NDR' then say(192,9,'JE TAM IST VODA. ASPO DFAM.');
 if predmet='RRA' then say(192,9,'NECHCEM ANI VEDIE O JE VNTRI.');
 if predmet='VCHOD`' then say(192,9,'ETE CHVU.');
 if predmet='RKA' then say(192,9,'DR PEVNE.');
 if predmet='PAPIER' then say(192,9,'SILA.');
 if predmet='TOALETN PAPIER' then begin loadspr('data2\zachodet');zobraz;end;
 end else
 if izba=7 then
 begin
 if predmet='TREZOR' then say(192,9,'VE NIE JE ZAMKNUT.');
 if predmet='OVLDA' then say(192,9,'SKS ZATOI.');
 if predmet='PENIAZE' then say(192,9,'JJ. CEL KOPA PEAZ. JEDNA. DVE. ...');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'FKA STUDEN ZIMN VIETOR.');
 if predmet='BALKNOV DVERE' then say(192,9,'ZAMKNUT.');
 if predmet='OBRAZ' then
 begin loadspr('data2\trezor');zobraz;end;
 if predmet='LUSTER' then say(192,9,'NESVIETI.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'NIKAM NEJDEM.');
 if predmet='STOLK' then say(192,9,'U ZAS ?');
 if predmet='ASOPIS' then say(192,9,'NIE JE TO RIKI ? NIE.');
 if predmet='POPOLNK' then say(192,9,'JE PLNE PRZDNY.');
 if predmet='FAA' then say(192,9,'U JE DOPIT.');
 if predmet='POHR' then say(192,9,'JE PRZDNY.');
 if predmet='SEDAKA' then say(192,9,'NEMM AS.');
 if predmet='VCHOD`' then say(192,9,'PI SA MI TU.');
 end else
 if izba=8 then
 begin
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'OPADVAJ LISTY ZO STROMOV.');
 if predmet='LAVICA' then say(192,9,'NEPOTREBUJEM.');
 if predmet='ST~L' then say(192,9,'JE TO O NIOM.');
 if predmet='KACHLIKY' then say(192,9,'TAK TVORCE NAUKLADAN VEDA SEBA.');
 if predmet='VODOVOD' then say(192,9,'VEDIE VODU.');
 if predmet='UPLK' then begin
  if predmal[10] then begin loadspr('data2\kuchdet1');zobraz;end;
  if not predmal[10] then begin loadspr('data2\kuchdet');zobraz;end;
 end;
 if predmet='PRBOR' then say(192,9,'TO SA NA O POUVA ?');
 if predmet='VVRTKA' then say(192,9,'TO SA.');
 if predmet='SKRINKA' then say(192,9,'O S OU.');
 if predmet='POLIKA' then say(192,9,'NEMM SI O ODLOI.');
 if predmet='VCHOD`' then say(192,9,'U ZAS ?');
 end else
 if izba=9 then
 begin
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'NIKAM NEJDEM.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'NIKAM NEJDEM.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'NIKAM NEJDEM.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'NIKAM NEJDEM.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'NIKAM NEJDEM.');
 if predmet='PLYNOV MERA' then
  begin if predmal[24] then begin loadspr('data2\prizcho4');zobraz;end else
  begin loadspr('data2\prizcho1');zobraz;end;end;
 if predmet='SKRINKA' then say(192,9,'JE CEL DREVENN.');
 if predmet='DISPLAY' then say(192,9,'UKAZUJE IERNU FARBU.');
 if predmet='HANDRA' then say(192,9,'FJ SMRD.');
 if predmet='HADICA' then say(192,9,'JE AKSI KUKAT.');
 if predmet='RRA' then say(192,9,'ASI M LTAKU.');
 if predmet='HORE`' then say(192,9,'DOLE, DOLE.');
 if predmet='DOLE`' then say(192,9,'HORE, HORE.');
 end else
 if izba=10 then
 begin
 if predmet='SPLACHOVA' then say(192,9,'ETE NIEJE PLN MISA.');
 if predmet='VODOVOD' then say(192,9,'U HO DRM.');
 if predmet='ZCHODOV MISA' then say(192,9,'PLN DO TROCH TVRTN.');
 if predmet='UMVADLO' then say(192,9,'NIE ! RUKY SI NEUMYJEM !');
 if predmet='NDR' then say(192,9,'JE TAM IST VODA. ASPO DFAM.');
 if predmet='RRA' then say(192,9,'NECHCEM ANI VEDIE O JE VNTRI.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'ETE CHVU.');
 if predmet='DRIAK' then say(192,9,'DR PEVNE.');
 if predmet='TOALETN PAPIER' then say(192,9,'TAK PINAV ? BOE.');
 if predmet='HANDRA' then say(192,9,'NEVIZER BY VEMI IST.');
 end else
 if izba=11 then
 begin
 if predmet='N~' then say(192,9,'UU. POREZALA SOM SA.');
 if predmet='SKRINKA' then say(192,9,'JE PRZNDA.');
 if predmet='DRES' then say(192,9,'NEJAK JE MOKR.');
 if predmet='UMVADLO' then say(192,9,'NIE ! RUKY SI NEUMYJEM !');
 if predmet='VODOVOD' then say(192,9,'TEIE V OM VODA.');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'U JE ZNOVA JAR ?');
 if predmet='SKRIA' then say(192,9,'TIE PRZDNA.');
 if predmet='STOLEK' then say(192,9,'NOT ENOUGH TIME.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'ETE CHVU.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'ETE CHVU.');
 if predmet='STOLIKA' then say(192,9,'JE ERSTVO NALAKOVAN.');
 end else
 if izba=12 then
 begin
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'SILA. SNE. YES. SNE.');
 if predmet='VZA' then say(192,9,'A KDE S KVETY ?.');
 if predmet='ST~L' then say(192,9,'JE NA OM POLOEN VZA.');
 if predmet='OBRSOK' then say(192,9,'BEREM. DAVAJ. BEREM.');
 if predmet='STOLIKA' then say(192,9,'MHHHH. DREVENN.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'TIE BY MOHLI BY INAKIE.');
 if predmet='VCHOD' then say(192,9,'ANI CHVU NEAKAJ A CHO.');
 end else
 if izba=13 then
 begin
 if predmet='ST~L' then say(192,9,'ZASE ST~L. TO SI ETE NEVIDEL ST~L ?');
 if predmet='MISKA' then say(192,9,'PEKNE VYTIEOVAN.');
 if predmet='TELEFN' then say(192,9,'MAL EUROTELK.');
 if predmet='KRESLO' then say(192,9,'HOJDI, HOJDI. TO NIE JE HOJDACIE ?');
 if predmet='LAMPA' then say(192,9,'NIE JE TAM IAROVKA.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'VAK SI CHO.');
 if predmet='VCHOD`' then say(192,9,'OPAK VCHODU JE ZCHOD.');
 end else
 if izba=14 then
 begin
 if predmet='MLKA' then say(192,9,'IST VODA. SRANDA.');
 if predmet='KONTRUKCIA' then say(192,9,'JE RIADNE PEVN.');
 if predmet='SCHODY' then say(192,9,'NEMAJ ZABRADLIE !');
 if predmet='HORE`' then say(192,9,'DIERA V STROPE ?');
 if predmet='REBRK' then say(192,9,'POZOR ABY NESPADOL.');
 if predmet='VEDA`' then say(192,9,'ETE SEKUNDIKU.');
 if predmet='VEDA`' then say(192,9,'ETE CHVU.');
 end else
 if izba=15 then
 begin
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'BOE TO JE ALE DUSNO.');
 if predmet='VEDRO' then say(192,9,'JE PRZDNE.');
 if predmet='REBRK' then say(192,9,'JE TROCHU UDN.');
 if predmet='HADICA' then say(192,9,'POZOR ! HAD ! UTEKAJ PRE ! TO JE HADICA ? AHA.');
 if predmet='VYPNA' then say(192,9,'IK.');
 if predmet='VEDA`' then say(192,9,'TAM RADEJ NECHO !');
 end else
 if izba=16 then
 begin
 if predmet='VYPNA' then say(192,9,'IK.');
 if predmet='KONTRUKCIA' then say(192,9,'DR PEVNE.');
 if predmet='KRABICA' then say(192,9,'JE PRLI VYSOKO.');
 if predmet='ZAVRANINA' then say(192,9,'U JE POKAZEN.');
 if predmet='BEDA' then say(192,9,'JE CEL ZAOLEJOVAN.');
 if predmet='HARABURDY' then say(192,9,'JJ. OLEJNIKA, KOMBINAKY A K.');
 if predmet='SNKY' then say(192,9,'CHO O POSCHODIE VYIE DO JEDLNE A POZRI Z OKNA.');
 if predmet='PNEUMATIKA' then say(192,9,'JE PRASKNUT.');
 if predmet='VIDLY' then say(192,9,'NAPICHNEM SA NA NE ? NIE.');
 if predmet='MOTYKA' then say(192,9,'BUDEM IM TU ROVA ZAHRADU ! NO URITE !');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'PANE BOE. U PADAJ LISTY.');
 if predmet='MLKA' then say(192,9,'IST VODA.');
 if predmet='VEDA`' then say(192,9,'NECHO TAM !');
 if predmet='SCHODY' then say(192,9,'S NEJAK KUKAT.');
 end else
 if izba=17 then
 begin
 if predmet='POLIKA' then say(192,9,'JE RIADNE ZAPREN.');
 if predmet='SKRINKA NA OBUV' then say(192,9,'SRANDA. JE PRZDNA. ONI S VETCI OBUT.');
 if predmet='GARNA' then say(192,9,'ABY NESPADLA.');
 if predmet='ZVES' then say(192,9,'JE CEL PINAV.');
 if predmet='OKNO' then say(192,9,'U SA SPRZDNINIEVA.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'TO S DVERE VON.');
 if predmet='VCHOD`' then say(192,9,'U IDEM.');
 if predmet='KUKA' then say(192,9,'JE CEL KOVOV.');
 end else
 end;
 if cast=3 then
 begin
 if izba=1 then
 begin
 if predmet='OVLDA' then say(192,9,'D SA S NM ZAVOLA VAH.');
 if predmet='TLATKO' then say(192,9,'VAK HO STLA !');
 if predmet='VAH`' then say(192,9,'M PLECHOV DVERE.');
 if predmet='VRTNICA' then say(192,9,'SED V NEJ VRTNIK.');
 end else
 if izba=2 then
 begin
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'SZAM OTVOR SA.');
 if predmet='DVERE`' then say(192,9,'U SA TEM.');
 if predmet='KUKA' then say(192,9,'PODALA SOM JEJ RUKU.');
 end;
 end;
end;