Beginers in Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [actual]  [41-50]  [51-52]

Order:31
Author: Neznamy (ozvi sa mi)
Program: Opakovanie.pas
File exe: Opakovanie.exe

Program vás vyskúša v typovaní číselOrder:32
Author: Danciwo
Program: Palindrom.pas
File exe: Palindrom.exe

Program overí, či zadané 6 ciferné číslo je palindróm.Order:33
Author: Danciwo
Program: Pole3.pas
File exe: Pole3.exe

Na vstupe je postupnosť 20 náhodných celých čísel uložených v poli. Program nájde minimum a maximum a ich indexi v poli.Order:34
ponorka.pngProgram: Ponorka.pas
File exe: Ponorka.exe
need: Ponorka.scoEgavga.objTrip.obj

Game submarine. Attention on mines and mineship.Order:35
Author: Danciwo
Program: Postupnost3.pas
File exe: Postupnost3.exe

Program, ktorý zistí a vypíše počty nulových, kladných a záporných prvkou postupnosti.Order:36
Author: RaptoR
Program: Praca.pas
File exe: Praca.exe

Program vypočíta vykonanú prácu.Order:37
Author: Danciwo
Program: Premena15.pas
File exe: Premena15.exe

Program prevedie desiatkové číslo do 2 sústavy a vypíše ho v opačnom poradí.Order:38
Author: Danciwo
Program: Preteky.pas
File exe: Preteky.exe

Na vstupe je postupnosť N dvojíc zadaných z klávesnice. Program, ktorý vypíše tabulku N zadaných dvojíc, zistí a vypíše meno pretekára s najkratším a najdlhším časom.Order:39
Author: Danciwo
Program: Priemery3.pas
File exe: Priemery3.exe

Program zabezpečí výpočet aritmetického priemeru a odchýlky od priemeru postupnosti N nameraných hodnôt zadaných na vstupe a vypíše ich vo forme tabuľky.Order:40
Author: ghostix
Program: Proc_s_parametrom_ciarky.pas
File exe: Proc_s_parametrom_ciarky.exe

Vykreslí požadovaný počet čiarok. Použitá procedúra.


Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [actual]  [41-50]  [51-52]