Pascal source in Pascal (KMP)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [actual]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-200]  [201-250]  [251-300]  [301-313]

Order:51
Author: Ľuboš Saloky
Program: Detekcia_vga.pas
File exe: Detekcia_vga.exe

Working with SVGA graphics modes and VESA BIOS. Lists the manufacturer and a list of supported VESA mods.Order:52
Author: Marián Šagát
Program: Determinant_s.pas
File exe: Determinant_s.exe

Výpočet determinantu do 10. stupňa (vlastne ľubovoľného stupňa, ten určuje len koštanta zadaná vo vzoráku, volil som 10). Výpočet spočíva v upravení štvorcovej matice na horno-trojuholníkový tvar, z ktorého sa determinant ľahko určí.Order:53
Author: Ľuboš Saloky
Program: Dialog.pas
File exe: Dialog.exe

Simply window with menu in Turbo VisionOrder:54
digger.pngAuthor: Pavol Rusiňák
Program: Digger.pas
File exe: Digger.exe

Games Digger in pascal. A really super game in the text mode.Order:55
diktat.pngProgram: Diktat.pas
File exe: Diktat.exe

Program, ktorý vás precvičí vo vybraných slovách s použitím IF.Order:56
Author: Ľuboš Saloky
Program: Diskinfo2.pas
File exe: Diskinfo2.exe

Show information about hard disks in computer. Works in DOS only.Order:57
dither.pngAuthor: Ľuboš Saloky
Program: Dither.pas
File exe: Dither.exe
need: Egavga.bgi

Dithering base.Order:58
Program: Div_mod.pas
File exe: Div_mod.exe

In this program user enters 2 numbers and program finds the answer with the reminder.Order:59
wall.pngAuthor: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Dungeon.pas
File exe: Dungeon.exe
need: Wall.pcx

Demonštrační program na téma 3D DUNGEON
  • tento program by měl jednoduše nastíniť techniku, jak vykreslit nejaký 3D pohled
  • nedostatkem je špatná orientace v takovem dungeonu, protože se můžete otočit jen po 90 stupních
  • další nedostatek mnou použité metódy zobrazení objevíte, když se postavíte proti zdi rohu tak, že byste měli částečne po strane videt do chodby, po stranách se neobjevi zdi (a nebo jen kousek), i když by měly treba pokračovat. Ale tento nedostatek by měl jít odstranit.
Vysvetlivky: zdi jsou deleny na Z, A, B, C (od největší po nejmenší) postupne s poloviční délkou strany než predešlá napr. BSwall znamená - B Side wall - postranní zed velikosti BOrder:60
Author: Ľuboš Saloky
Program: E.pas
File exe: E.exe

Calculation of Euler's number.


Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [actual]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-200]  [201-250]  [251-300]  [301-313]