Pascal source in Pascal (KMP)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [actual]  [211-220]  [221-230]  [231-240]  [241-250]  [251-300]  [301-313]

Order:201
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Pohybx.pas
File exe: Pohybx.exe

Use arrows for char X move.Order:202
pokladna.pngAuthor: LukᚠHlousek
Program: Pokladna.pas
File exe: Pokladna.exe
need: Hlousek.pas

Program simulate cash registers. Compute VAT and price.Order:203
polynom.pngAuthor: Ľuboš Saloky
Program: Polynom.pasMaingr.pas
File exe: Polynom.exe

Polynomial drawing by incremental method.Order:204
Author: Peter Burian
Program: Pomzik.pas
File exe: Pomzik.exe

This program rating your name, surname, age and number 1, number2. After finished rating program print your rate on printer.Order:205
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Ponorka.pas
File exe: Ponorka.exe

Ponorka sa pohybuje pod hladinou stojatej vody rýchlosťou v m/s. Jej čelná plocha S=5m^2 a tvarový súčiniteľ c=0.17.Pri pohybe musí ponorka prekonávať odpor vody Fv=Ro*v^2*c*S/2 newtonov, kde Ro=1000kg/m^3 je hustota vody. Naprogramovaná funkcia Fv(v) vyjadruje závislosť sily Fv od rýchlosti v (podprogram typu FUNCTION).

Zostavte program, ktorý
  • vytvorí vektor rýchlosti Vektor_v=(v[1],v[2],...,v[11]), kde v[i]=1+0.5(i-1), i=1,2,...,11 ;
  • k vektoru rýchlosti vypočíta zodpovedajúci vektor síl Vektor_F=(F[1],F[2],...,F[11])( F[i]=Fv(v[i]), použite pripravený podprogram) a vektor výkonov Vektor_P=(P[1],P[2],...,P[11]), kde P[i]=F[i].v[i].

Všetky tri vektory treba vypísať. V programe použite aspoň jeden podprogram typu PROCEDURE.Order:206
ponorka.pngAuthor: Masopust (Empty Head)
Program: Ponorka.pas
File exe: Ponorka.exe
need: Ponorka.scoEgavga.objTrip.obj

Game submarine. Attention on mines and mineship.Order:207
Author: RaptoR
Program: Praca.pas
File exe: Praca.exe

Program vypočíta vykonanú prácu.Order:208
Author: Ľuboš Saloky
Program: Prasata.pasPrasata2.pasPrasata3.pasPrasata5.pas
File exe: Prasata.exePrasata2.exePrasata3.exePrasata5.exe

Mathematical problemOrder:209
Author: Ľuboš Saloky
Program: Pretek6.pas
File exe: Pretek6.exe

You can use the program to information about athletes Winter Olympic Game. The program can be viewed, edited, entered start times, and show order list.Order:210
Author: Radovan Slavkovský
Program: Pretekar.pas
File exe: Pretekar.exe

Ide o program, ktorý bol zadaný ako semestrálna práca ku predmetu programovanie.

Pretekár dosiahol po niekoľkých pretekoch určitý bodový zisk (za každý pretek určitý počet bodov).
Úloha 1: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke všetky možnosti (kombinácie), ako bolo možné dosiahnuť aktuálny bodový zisk z jednotlivých pretekov (nezáleží na poradí).
Úloha 2: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke najúspešnejšiu možnosť (alebo možnosti), v ktorom (ktorých) získal pretekár najväčší počet prvých umiestnení v pretekoch.

Poznámka: Pre každého študenta je pripravené konkrétne zadanie s konkrétnymi hodnotami celkového bodového zisku, jednotlivých ocenení za konkrétne poradové miesto v pretekoch, počet pretekov, ktorých sa pretekár zúčastnil. Riešenie musí zobraziť výstup na obrazovke spôsobom, ako ukazuje konkrétne zadanie pre študenta.


Pages: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [actual]  [211-220]  [221-230]  [231-240]  [241-250]  [251-300]  [301-313]