Program dokáže náhodně malovat obrázky na různě barevných pozadích

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
random_paiting.jpgProgram: Random_paiting.pas
File exe: Random_paiting.exe

Program dokáže náhodně malovat obrázky na různě barevných pozadích. Program se ukončí stiskem kteréhokoli tlačítka.
{ RANDOM_PAINTING.PAS                        }
{ Program dokáže náhodně malovat obrázky na různě barevných pozadích.}
{ Program se ukončí stiskem kteréhokoli tlačítka.          }
{                                  }
{ Author: Unknown                          }
{ Datum: 11.05.2011               http://www.trsek.com }
 
Program RandomPaiting;
Uses  CRT;
Var   X,Y,POZ,BAR,BAR2  :byte;
    DL         :longint;
BEGIN
 X:=40;
 Y:=13;
 DL:=0;
 Randomize;
 Repeat
   POZ:=Random(8);
   BAR:=Random(8);
   BAR2:=Random(8);
 Until ((not (POZ=BAR)) and (not (BAR=BAR2)));
 Repeat
  TextBackground(POZ);
  TextColor(BAR);
  ClrScr;
  Repeat;
   GoToXY(X,Y);
   Write('Ű');
   GoToXY(80,25);
   If keypressed Then Halt;
   Delay(50);
   GoToXY(X,Y);
   TextColor(BAR2);
   Write('Ű');
   TextColor(BAR);
   Case Random(3) Of
    1: X:=X-1;
    2: X:=X+1;
    End;
   Case Random(3) Of
    1: Y:=Y-1;
    2: Y:=Y+1;
    End;
 
  Until ((Y=0) or (Y=26) or (X=0) or (X=81) or ((X=80) and (Y=25)));
  X:=40;
  Y:=13;
  Repeat
   POZ:=Random(8);
   BAR:=Random(16);
   BAR2:=Random(16);
  Until ( (not (POZ=BAR)) and (not (BAR=BAR2)) and (not (POZ=BAR2)) );
 Until(false);
Readln;
END.