Program dokáže náhodně malovat obrázky na různě barevných pozadích

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
random_paiting.jpgProgram: Random_paiting.pas
Súbor exe: Random_paiting.exe

Program dokáže náhodně malovat obrázky na různě barevných pozadích. Program se ukončí stiskem kteréhokoli tlačítka.
{ RANDOM_PAINTING.PAS                                                }
{ Program dokáže náhodně malovat obrázky na různě barevných pozadích.}
{ Program se ukončí stiskem kteréhokoli tlačítka.                    }
{                                                                    }
{ Author: Unknown                                                    }
{ Datum: 11.05.2011                             http://www.trsek.com }
 
Program RandomPaiting;
Uses    CRT;
Var     X,Y,POZ,BAR,BAR2    :byte;
        DL                  :longint;
BEGIN
  X:=40;
  Y:=13;
  DL:=0;
  Randomize;
  Repeat
      POZ:=Random(8);
      BAR:=Random(8);
      BAR2:=Random(8);
  Until ((not (POZ=BAR)) and (not (BAR=BAR2)));
  Repeat
    TextBackground(POZ);
    TextColor(BAR);
    ClrScr;
    Repeat;
      GoToXY(X,Y);
      Write('Ű');
      GoToXY(80,25);
      If keypressed Then Halt;
      Delay(50);
      GoToXY(X,Y);
      TextColor(BAR2);
      Write('Ű');
      TextColor(BAR);
      Case Random(3) Of
        1:  X:=X-1;
        2:  X:=X+1;
        End;
      Case Random(3) Of
        1:  Y:=Y-1;
        2:  Y:=Y+1;
        End;
 
    Until ((Y=0) or (Y=26) or (X=0) or (X=81) or ((X=80) and (Y=25)));
    X:=40;
    Y:=13;
    Repeat
      POZ:=Random(8);
      BAR:=Random(16);
      BAR2:=Random(16);
    Until ( (not (POZ=BAR)) and (not (BAR=BAR2)) and (not (POZ=BAR2)) );
  Until(false);
Readln;
END.