ClrScr

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Smaže aktivní okno a umístí kurzor do levého horního rohu.

Deklarace
procedure ClrScr;


Režim
Windows, Reálný, Chráněný


Poznámky
Všechny znakové pozice jsou nahrazeny mezerami s aktuálně definovanými textovými attributy. Takže pokud TextBackground není černá, dostane celá obrazovka barvu pozadí. To také platí pro znaky, smazané procedurami ClrEol, InsLine a DelLine, a pro prázdné řádky, vytvořené rolováním (scrolling).

ClrScr se vztahuje k aktuálnímu oknu. Následující řádky programu definují textové okno a smažou obdélník 60x20 počínaje pozicí (1, 1).


Window(1, 1, 60, 20);
ClrScr;


Vzorový příklad

{ClrScr.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru ClrScr.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }

uses Crt;
begin
  Writeln('Stiskněte Enter a něco uvidíte...');
  Readln;
  ClrScr;
end.