Typy objektů (object)

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Objekt je datová struktura, která obsahuje pevný počet komponent.


Syntaxe
object
 datová položka;
 datová položka;
 ...
 metoda;
 metoda;
 ...
end;


Popis
Položky se skládají z identifikátoru, dvojtečky a datového typu. Navíc objekt obsahuje záhlaví metod.
Každá komponenta je buď datová položka (která obsahuje data určitého typu) nebo metoda, která vykonává operace nad objektem.
Deklarace položky určuje identifikátor, který ji pojmenovává, a její datový typ.


Deklarace metody specifikuje záhlaví procedury, function, konstruktoru nebo destruktoru.
 Položka =JménoPoložky(-ek): typ;
 Metoda  =procedure JménoMetody(<parametr(y)>:typ);
   nebo =function JménoMetody(<parametr(y)>:typ):typ;
   nebo =constructor JménoMetody(<parametr(y)>: typ
         [;<parametr(y)>: typ]); [virtual];
   nebo =destructor JménoMetody[(<parametry>: typ)];[virtual];

Typ objektu může dědit komponenty z jiných objektových typů. Dědící objekt je potomek a objekt, ze kterého dědí, je předek.

Doména objektu obsahuje jeho samého a všechny jeho následníky.


Viz také

objektové typové konstanty