Vykreslí sin, cos, tangens a kotangens na súradnicovú os

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch
sin-cos.pngZrobil: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Sin-cos.pas
Subor exe: Sin-cos.exe

Vykreslí sin, cos, tangens a kotangens na súradnicovú os.
{ SIN-COS.PAS              Copyright (c) Jan Benkovic }
{ Vykresli sin, cos, tangens a kotangens na suradnicovu os.     }
{                                  }
{ Datum:11.05.2000               http://www.trsek.com }
 
uses graph,crt;
var
 a,gd,gm : integer;
 c:char;
 
procedure vycisti;
 begin
 cleardevice;
 setcolor(white);
 line(150,1,150,480);
 line(0,240,640,240);
 outtextxy(140,245,'0');
 outtextxy(630,245,'X');
 outtextxy(138,1,'Y');
 line(228 ,240, 228,235);
 outtextxy(218,250,'2/PI');
 line(307 ,240, 307,235);
 outtextxy(302,250,'PI');
 line(385 ,240, 385,235);
 outtextxy(365,250,'2*PI/3');
 line(465 ,240, 465,235);
 outtextxy(452,250,'2*PI');
 setcolor(red);
 outtextxy(1,1,'Sinus');
 setcolor(blue);
 outtextxy(1,11,'Cosinus');
 setcolor(green);
 outtextxy(1,21,'Sinus+Cosinus');
 setcolor(3);
 outtextxy(1,31,'Tangens');
 setcolor(5);
 outtextxy(1,41,'CoTangens');
 end;
 
begin
 detectgraph(gd,gm);
 initgraph(gd,gm,'');
 vycisti;
 moveto(150,240);
 for a:= 1 to 360 do
 begin
  delay(2);
  setcolor(red);
  lineto(a+150,-round(sin(0.02*a)*90)+240);
 end;
 c:=readkey;
 vycisti;
 moveto(150,150);
 for a:= 1 to 360 do
 begin
  delay(2);
  setcolor(blue);
  lineto(a+149,-round(cos(0.02*a)*90)+240);
 end;
 c:=readkey;
 vycisti;
 moveto(150,150);
 for a:= 1 to 360 do
 begin
  setcolor(green);
  delay(2);
  lineto(a+149,-round((cos(0.02*a)*90)+(sin(0.02*a)*90))+240);
 end;
 c:=readkey;
 vycisti;
 moveto(150,240);
 for a:= 1 to 360 do
 begin
  setcolor(3);
  delay(2);
  lineto(a+150,-round((sin(0.02*a)*90)/(cos(0.02*a)))+240);
 end;
 c:=readkey;
 vycisti;
 moveto(150,0);
 for a:= 1 to 360 do
 begin
  setcolor(5);
  delay(2);
  lineto(a+150,-round((cos(0.02*a)*90/(sin(0.02*a))))+240);
 end;
 c:=readkey;
end.