Program vykreslí čiarky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch
ciarky.pngZrobil: ghostix
Program: Ciarky.pas
Subor exe: Ciarky.exe
Mušiš mac: Egavga.bgi

Program vykreslí čiarky.
{ CIARKY.PAS                 Copyright (c) ghostix }
{ Program vykresli ciarky.                     }
{                                  }
{ Author: Ghostix                          }
{ Date : 04.12.2007              http://www.trsek.com }
 
program ciarky;
uses graph;
var gd,gm:integer;
 
procedure grafika;
begin
 gd:=detect;
 initgraph(gd,gm,'');
end;
 
procedure ciare;
begin
 moveto(0,0);
 lineto(getmaxx,getmaxy);
 moveto(getmaxx,0);
 lineto(0,getmaxy);
 moveto(getmaxx div 2,0);
 lineto(getmaxx div 2,getmaxy);
 moveto(0,getmaxy div 2);
 lineto(getmaxx,getmaxy div 2);
end;
 
begin
 grafika;
 ciare;
 readln;
 closegraph;
end.