Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure Zisky(X,Y,I: Word);
Var A,B,C: LongInt;
Begin
 Case I of
 255:
 Begin
  A:=DatRec.Pub.Vklady;
  B:=DatRec.Pub.Vyplaceno;
  If DatRec.Pub.Vklady>DatRec.Pub.Vyplaceno
  then Begin
      C:=A-B;
      WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,X,Y,'-',Buffer[3]);
      WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,X+6,Y,C,Buffer[3]);
     End;
  If DatRec.Pub.Vklady<DatRec.Pub.Vyplaceno
  then Begin
      C:=B-A;
      WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,X,Y,'+',Buffer[3]);
      WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,X+6,Y,C,Buffer[3]);
     End;
  If DatRec.Pub.Vklady=DatRec.Pub.Vyplaceno
  then WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,X,Y,0,Buffer[3]);
 End;
 0..24:
 Begin
  A:=DatRec2.Vklad[I];
  B:=DatRec2.Vyplaceno[I];
  If DatRec2.Vklad[I]>DatRec2.Vyplaceno[I]
  then Begin
      C:=A-B;
      WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,X,Y,'-',Buffer[3]);
      WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,X+6,Y,C,Buffer[3]);
     End;
  If DatRec2.Vklad[I]<DatRec2.Vyplaceno[I]
  then Begin
      C:=B-A;
      WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,X,Y,'+',Buffer[3]);
      WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,X+6,Y,C,Buffer[3]);
     End;
  If ((I=0) and (DatRec2.Vklad[I]=DatRec2.Vyplaceno[I]))
  then WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,X,Y,0,Buffer[3]);
 End;
 End; {Case End}
End;