Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure LoadGFX;
Var I: Byte;
Begin
 LoadGrPage('font2.gra',0);
 LoadBlok(160,136,0,0,159,63,Buffer[1]);
 LoadGrPage('trojky.gra',0);
 For I:=0 to 6 do
 Begin
  LoadBlok(172+I*12,0,I*16,0,I*16+11,11,Buffer[1]);
  LoadBlok(172+I*12,12,I*16,16,I*16+11,27,Buffer[1]);
 End;
 LoadGrPage('logo.gra',0);
 For I:=0 to 3 do LoadBlok(10+I*50,68,I*40,0,I*40+39,63,Buffer[2]);
 For I:=0 to 1 do LoadBlok(210+I*50,68,I*40,64,I*40+39,127,Buffer[2]);
End;