Jednoduchá logická hra ve které máte za úkol skládat na sebe kostky tak aby tvořily kombinace tří a více kostiček stejného symbolu.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch
trojky.pngZrobil: Martin Koleček
Program: Trojky.pasDefault.pasLoadgfx.pasLoadsnds.pasMain.pasMaingame.pasMisc.pasReaction.pasScorfile.pasScreenpl.pasSetup.pas
Mušiš mac: Trojky.zip

Jednoduchá logická hra ve které máte za úkol skládat na sebe kostky tak aby tvořily kombinace tří a více kostiček stejného symbolu.
 • Podporuje Sound Blaster nebo PC Speaker
 • hra samotná se ovládá šipkami a mezerníkem
POZOR:
 • doporučená hodnota cycles pro DOSBox není "cycles=max" ale "cycles=12000" !!
 • cycles 5000 pro dosbox je optimalni pri rychlosti hry 35 viz setup, tak se vyhnete zvukovym lagum pri pouzit PC-Speakeru i na slabsich strojich
 • než se objeví hra tak se to načítá poměrně velmi velmi dlouho takže buďte trpěliví
Program Trojky;
Uses DOS,Lite;
 
Type
 Tfps = Record
      prodleva: Word;
     End;
 
 TBrick = Record
       X: Byte;
       Y: Byte;
       N: Byte;
       Mark: Boolean;
       Exp: Boolean;
      End;
 
 TKostka = Record
       B: array[1..3] of TBrick;
       X: Byte;
       Y: Byte;
       Fall: Boolean;
      End;
 
 TNext = Record
      B: array[1..3] of TBrick;
     End;
 
Const
 fps_limit: Byte = 20;
 ColorGreen: Byte = 255;
 ColorRed: Byte = 250;
 ColorBlack: Byte = 253;
 DestroyerTime: Byte = 49;
 DefaultHiScore: LongInt = 10000;
 
Var
 F: File;
 DirInfo: SearchRec;
 
 Konec: Boolean;
 StartHry: Boolean;
 GameOver: Boolean;
 
 fps: Tfps;
 Brick: array[0..150] of TBrick;
 Kostka: TKostka;
 NextKostka: TNext;
 VyskaSloupce: array[0..8] of Byte;
 
 KostkaCounter: Byte;
 KostkaCounterAll: LongInt;
 DestroyerTarget: Byte;
 BrickFallCounter: Byte;
 ButtonDelay: Byte;
 HoldDown: Boolean;
 Pause: Boolean;
 Score: LongInt;
 HiScore: LongInt;
 SB: Boolean;
 Level: Byte;
 LevelBackup: Byte;
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
{$I C:\SOURCES\PROJECTS\GAMES\TROJKY\misc.pas}
{$I C:\SOURCES\PROJECTS\GAMES\TROJKY\scorfile.pas}
 
{$I C:\SOURCES\PROJECTS\GAMES\TROJKY\screenpl.pas}
{$I C:\SOURCES\PROJECTS\GAMES\TROJKY\reaction.pas}
{$I C:\SOURCES\PROJECTS\GAMES\TROJKY\maingame.pas}
 
{$I C:\SOURCES\PROJECTS\GAMES\TROJKY\loadgfx.pas}
{$I C:\SOURCES\PROJECTS\GAMES\TROJKY\loadsnds.pas}
{$I C:\SOURCES\PROJECTS\GAMES\TROJKY\default.pas}
{$I C:\SOURCES\PROJECTS\GAMES\TROJKY\setup.pas}
{$I C:\SOURCES\PROJECTS\GAMES\TROJKY\main.pas}
 
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Begin
 InitBuffers;
 Init320x200;
 InitKeyboard;
 InitTimer;
 InitRawBuffers;
 InitSB;
 
 Default;
 LoadDefaultFont(270,180,ColorGreen,Buffer[1]);
 WriteText(Buffer[1],270,180,5,5,1,20,5,'loading',Buffer[4]);
 Start_LoadSymbol(65,5,ColorBlack,ColorGreen);
 LoadGFX;
 LoadSounds;
 Stop_LoadSymbol;
 Main;
 Silence;
 
 ShutdownSB;
 ShutdownRawBuffers;
 ShutdownTimer;
 ShutdownKeyboard;
 Init80x25;
 ShutdownBuffers;
End.