Výpočet BMI - Body Mass Index

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: RaptoR
Program: Bodymass.pas
Subor exe: Bodymass.exe

Výpočet BMI - Body Mass Index
{ BODYMASS.PAS                           }
{ Vypocet BMI.                           }
{                                  }
{ Author: RaptoR                          }
{ Date : 6.1.2009               http://www.trsek.com }
 
program BodyMass;
uses crt;
var bmi,a,vyska,vaha,b:real;
 
BEGIN
clrscr;
writeln('-------------');
writeln('|VYPOCET BMI|');
writeln('-------------');
writeln;
writeln('Zadaj svoju vysku v cm');
readln(a);
vyska:=a/100;
writeln;
writeln('Zadaj svoju vahu v kg');
readln(vaha);
clrscr;
b:=vyska*vyska;
bmi:=vaha/b;
writeln;
writeln('Vyska: ',a:1:1);
writeln('Vaha : ',vaha:1:1);
writeln('------------------');
writeln('Vas BMI = ',bmi:2:1);
writeln('------------------');
 
writeln('Klasifikacna tabulka :');
writeln;
writeln('------------------------');
writeln('| BMI    |KATEGORIA |');
writeln('|-----------|----------|');
writeln('| pod 18.5 |podvaha  |');
writeln('|----------------------|');
writeln('|18.5 - 24.9|normal  |');
writeln('|----------------------|');
writeln('|25.0 - 29.9|nadvaha  |');
writeln('|----------------------|');
writeln('|30.0 - 34.9|obezita 1.|');
writeln('|----------------------|');
writeln('|35.0 - 39.9|obezita 2.|');
writeln('|----------------------|');
writeln('|40 a viac |obezita 3.|');
writeln('|----------------------|');
writeln;
write('Verzia 1.0.4 (C) by Juraj Danis 2008');
 
 
readkey;
end.