Program vypočíta obsah trojuholníka

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: RaptoR
Program: Obsah_trojuholnika.pas
Subor exe: Obsah_trojuholnika.exe

Program vypočíta obsah trojuholníka.
{ OBSAH_TROJUHOLNIKA.PAS                      }
{ Program vypocita obsah trojuholnika.               }
{                                  }
{ Author: RaptoR (Juraj Danis)                   }
{ Date :19.1.2009               http://www.trsek.com }
 
program obsah_trojuholnika;
uses crt;
var V,strana,a:real;
  c:char;
 
begin
repeat
clrscr;
writeln('Zadaj stranu trojuholnika');
readln(strana);
writeln('Zadaj rozmer vysky danej strany');
readln(V);
a:=V*strana/2;
writeln('Obsah trojuholnika je ',a:2:2,' cm');
writeln('PRESS ANY KEY');
readln;
clrscr;
writeln('Opakovat? y/n');
readln(c);
until c='n'
end.