Matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [1-10]  [11-20]  [aktualna]  [31-40]  [41-50]  [51-100]  [101-150]  [151-169]

Poradze:21
Program: Cis_stv.pas

Rozloží číslo na súčet 4 štvorcov nezáporných čísel.Poradze:22
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Cislo2.pas

Usporiadanie 3 čísel - zostupne. Druhá verzia.Poradze:23
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Cislo3.pas

Usporiadanie 3 čísel - zostupne.Poradze:24
Program: Cislo_uctu.pas

Program na zistenie či číslo bankového účtu je správne.Poradze:25
Program: Cispar.pas

Zadané číslo zaokrúhly. Zvlášť vypíše celú a zvlášť desatinnú časť.Poradze:26
Program: Cnaopak.pas

Otočí číslo naopak. Nepoužíva prevod na reťazec ale matematické operácie.Poradze:27
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Counting.pas

Výpočet n-tej mocniny čísla.Poradze:28
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Cyklus.pas

Výpočet súčtu číselného radu 1..N.Poradze:29
Zrobil: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Deleni.pas

Zadá užívateli 25 příkladu na deleníPoradze:30
Zrobil: RaptoR
Program: Delenie.pas
Subor exe: Delenie.exe

Program na delenie dvoch čísel.


Stranky: [1-10]  [11-20]  [aktualna]  [31-40]  [41-50]  [51-100]  [101-150]  [151-169]