Spojitý zoznam v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Programy zos Pascalu

Program: Banka.pas
Subor exe: Banka.exe
Mušiš mac: Bank.in

Klienti si v bance BVS zakládají účty, ukládají na ně peníze a provádějí výběry. Když nejsou spokojeni, tak si účet zruší. Co banka potřebuje?
Klienti jsou identifikováni pomocí unikátních šesticiferných čísel, která nezačínají 0.
V souboru bank.in jsou na každém řádku transakce z jednoho dne provozu banky oddělené znakem středník (za poslední operací na řádku je taky). Kódování jedné transakce je následující:
CISLO_UCTU:KOD:CASTKA;
kde:
CISLO_UCTU je šestimístné číslo, které jednoznačně identifikuje klienta.
nbsp;nbsp; KOD je velké písmeno, které určuje typ transakce. Možnosti jsou:
nbsp;nbsp; N .... založit nový účet (New)
nbsp;nbsp; Q....zrušit existující účet (Quit)
nbsp;nbsp; I .... zvýšit uloženou částku na daném účtu (Increase)
nbsp;nbsp; D....snížit uloženou částku na daném účtu (Decrease)

Program má za úkol provést zadané transakce pro všechny dny (řádky souboru bank.in). Do souboru bank.out má potom vypsat pro každý den hlášení o průběhu transakcí a výpis aktuálního stavu všech účtů. Výpis každého dne začíná řádkem:
{ BANKA.PAS                                 }
{                                      }
{ Program pracujici so spojitym zoznamom na uchovanie, editaciu a mazanie  }
{ bankovych operacii.                            }
{                                      }
{ Poskytované služby                            }
{ Klienti si v bance BVS zakládají účty, ukládají na ně peníze a provádějí }
{ výběry. Když nejsou spokojeni, tak si účet zruší.             }
{                                      }
{ Co banka potřebuje?                            }
{ Klienti jsou identifikováni pomocí unikátních šesticiferných čísel,    }
{ která nezačínají 0.                            }
{ V souboru bank.in jsou na každém řádku transakce z jednoho dne provozu  }
{ banky oddělené znakem středník (za poslední operací na řádku je taky).  }
{ Kódování jedné transakce je následující: CISLO_UCTU:KOD:CASTKA;     }
{                                      }
{ kde:                                   }
{ CISLO_UCTU je šestimístné číslo, které jednoznačně identifikuje klienta. }
{ KOD je velké písmeno, které určuje typ transakce. Možnosti jsou:     }
{   N .... založit nový účet (New)                    }
{   Q....zrušit existující účet (Quit)                  }
{   I .... zvýšit uloženou částku na daném účtu (Increase)        }
{   D....snížit uloženou částku na daném účtu (Decrease)         }
{ CASTKA je kladné celé číslo (v případě N jde o iniciální vloženou částku, }
{ v případě I/D jde o přírůstek/úbytek a v případě Q na hodnotě nezáleží)  }
{                                      }
{ Program má za úkol provést zadané transakce pro všechny dny        }
{ (řádky souboru bank.in). Do souboru bank.out má potom vypsat pro     }
{ každý den hlášení o průběhu transakcí a výpis aktuálního stavu všech účtů.}
{ Výpis každého dne začíná řádkem:                     }
{                                      }
{ === DAY ===                                }
{ kde DAY je číslo řádku vstupního souboru.                 }
{ Hlášení o průběhu obsahuje řádek pro každou provedenou transakci.     }
{ Pokud je transakce úspěšná, příslušný řádek má být ve formátu:      }
{  TRANSAKCE OK                              }
{                                      }
{ V případě neúspěšné transakce chceme vědět kde se stala chyba.      }
{ Formát řádku, který přísluší k neúspěšné transakci, je:          }
{  TRANSAKCE chyba: POPIS_CHYBY                      }
{                                      }
{ POPIS_CHYBY je řetězec:                          }
{ "ucet neexistuje!" v případě, že pro dané číslo účtu nemáme žádný záznam }
{ "ucet uz existuje!" v případě, že má být založen nový účet s číslem,   }
{          které už je použité                  }
{ "nizky stav uctu!" pokud by někdo chtěl vybírat víc než na má na účtě uloženo}
{                                      }
{ TRANSAKCE znamená trojici: CISLO_UCTU:KOD:CASTKA (bez středníku).     }
{                                      }
{ Po provedení všech transakcí z aktuálně zpracovávaného dne má být vypsán }
{ oddělovací řádek: Poté bude následovat výpis stavů všech účtů ve formátu: }
{  CISLO_UCTU:CASTKA                           }
{ Ve výpisu musí být čísla účtů seřazena podle velikosti.          }
{                                      }
{ Datum : 08.01.2014                  http://www.trsek.com }
 
program banka_bvs;
 
type Pbank_pohyb = ^bank_pohyb;
   bank_pohyb = record  { obycejny spojity seznam }
    radek:word;     { radek v suboru bank.in }
    cislo_uctu:longint; { cislo uctu s kterym se ma pracovat }
    kod:char;      { kod operace N,Q,I,D }
    castka:longint;   { financni castka }
    dalsi: Pbank_pohyb; { smernik na nasledujici strukturu pohyb }
   end;
 
   { podle http://cs.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A1rn%C3%AD_vyhled%C3%A1vac%C3%AD_strom }
   Pbank_ucet = ^bank_ucet;
   bank_ucet = record   { struktura Binární vyhledávací stromu (BVS) }
    cislo_uctu:longint; { cislo uctu }
    castka:longint;   { castka na uctu }
    levy:Pbank_ucet;   { smernik na levy list stromu }
    pravy:Pbank_ucet;  { smernik na pravy list stromu }
   end;
 
var pohyb: Pbank_pohyb;  { zacatek spojiteho seznamu }
   ucet: Pbank_ucet;   { hlavni uzel BVS }
 
 
{ udela novou polozku pro seznam pohyb a zinicializuje jeji hodnoty na nuly }
function new_init_pohyb: Pbank_pohyb;
var new_pohyb: Pbank_pohyb;
begin
 GetMem(new_pohyb, sizeof(bank_pohyb));
 new_pohyb^.radek:=0;
 new_pohyb^.cislo_uctu:=0;
 new_pohyb^.kod:=' ';
 new_pohyb^.castka:=0;
 new_pohyb^.dalsi:=nil;
 new_init_pohyb:=new_pohyb;
end;
 
 
{ udela novou polozku (list BVS) a zinicializuje jeji hodnoty na nuly }
function new_init_ucet: Pbank_ucet;
var new_ucet: Pbank_ucet;
begin
 GetMem(new_ucet, sizeof(bank_ucet));
 new_ucet^.cislo_uctu:=0;
 new_ucet^.castka:=0;
 new_ucet^.levy:=nil;
 new_ucet^.pravy:=nil;
 new_init_ucet:=new_ucet;
end;
 
 
{ vycisteni binary tree podle uzlu }
procedure ucet_delete_tree(ucet_delete:Pbank_ucet);
begin
 if(ucet_delete<>nil)then
 begin
  ucet_delete_tree(ucet_delete^.levy);
  ucet_delete_tree(ucet_delete^.pravy);
  FreeMem(ucet_delete, sizeof(bank_ucet));
 end;
end;
 
 
{ vycisti pamet od alokovanych uctu, pohybu }
procedure vycisti_pamet;
var pohyb_temp: Pbank_pohyb;
begin
 while(pohyb <> nil) do
 begin
  pohyb_temp:=pohyb;
  pohyb:=pohyb^.dalsi;
  FreeMem(pohyb_temp, sizeof(bank_pohyb));
 end;
 
 ucet_delete_tree(ucet);
end;
 
 
{ prevede retezec na cislo }
function NaLongint(cislo:string):longint;
var value:longint;
  err:integer;
begin
 Val(cislo, value, err);
 NaLongint:=value;
end;
 
 
{ z vety ve formatu 2222:N:100 vrati prvni slovo, tedy 2222 }
function DejSlovo(var veta:string):string;
var slovo:string;
  pozice:integer;
begin
 pozice:=pos(':',veta);
 if(pozice>0)then
 begin
  slovo:=copy(veta,1, pozice-1);
  veta:=copy(veta,pozice+1, length(veta)-pozice);
  DejSlovo:=slovo;
 end
 else begin
  slovo:=veta;
  veta:='';
  DejSlovo:=slovo;
 end;
end;
 
{ nacte vstupni soubor s bankovnimi pohyby }
procedure nacti_soubor(sname:string);
var f:text;
  radek:word;
  slovo:string;
  veta:string;
  znak:char;
  new_pohyb: Pbank_pohyb;
  last_pohyb: Pbank_pohyb;
begin
 assign(f, sname);
 {$I-}
 reset(f);
 {$I+}
 if(IOResult<>0)then begin
   writeln('Chyba pri otevirani souboru.');
   halt(1);
 end;
 
 radek:=1;
 veta:='';
 last_pohyb:=nil;
 new_pohyb:=nil;
 
 while( not(eof(f))) do
 begin
   read(f,znak);
   { konec slova 0A - LF, 0D - CR }
   if(((znak=';') or (ord(znak)=$0A) or (ord(znak)=$0D)) 
   and (veta<>''))then
   begin
    GetMem(new_pohyb, sizeof(bank_pohyb));
    { jeste nemam prvni }
    if(pohyb=nil)then begin
      pohyb:=new_pohyb;
    end;
    { svazeme s predeslym }
    if(last_pohyb<>nil)then begin
      last_pohyb^.dalsi:=new_pohyb;
    end;
    { tohle je ted posledni }
    last_pohyb:=new_pohyb;
 
    new_pohyb^.radek:=radek;
    new_pohyb^.cislo_uctu:=NaLongint(DejSlovo(veta));
    slovo:=DejSlovo(veta);
    new_pohyb^.kod:=slovo[1];
    new_pohyb^.castka:=NaLongint(DejSlovo(veta));
    new_pohyb^.dalsi:=nil;
    veta:='';
   end;
   { konec radku, 0D - Carier Return }
   if(ord(znak)=$0D)then
    continue;
   { dalsi radek, 0A - Line Feed }
   if(ord(znak)=$0A)then
   begin
    radek:=radek+1;
    continue;
   end;
   { pridej k vete }
   if(znak <> ';')then
    veta:=veta+znak;
 end;
 { zavreme }
 close(f);
end;
 
 
{ hleda ucet v binarnim strome }
function ucet_hledej(ucet_tree:Pbank_ucet; cislo_uctu:longint):Pbank_ucet;
var temp:Pbank_ucet;
begin
 if(ucet_tree = nil)then
 begin
   ucet_hledej:=nil;
   exit;
 end;
 
 if(cislo_uctu = ucet_tree^.cislo_uctu)then
   ucet_hledej:=ucet_tree
 else if((cislo_uctu < ucet_tree^.cislo_uctu) and (ucet_tree^.levy <> nil))then
   ucet_hledej:=ucet_hledej(ucet_tree^.levy, cislo_uctu)
 else if((cislo_uctu > ucet_tree^.cislo_uctu) and (ucet_tree^.pravy <> nil))then
   ucet_hledej:=ucet_hledej(ucet_tree^.pravy, cislo_uctu)
 else
   ucet_hledej:=nil;
end;
 
 
{ hleda rodice uctu v binarnim strome }
function ucet_hledej_mem(ucet_tree:Pbank_ucet; ucet_find:Pbank_ucet):Pbank_ucet;
var ucet_temp:Pbank_ucet;
begin
 if(ucet_tree = nil)then
 begin
   ucet_hledej_mem:=nil;
 end
 { je to rodic }
 else if((ucet_tree^.levy = ucet_find) or (ucet_tree^.pravy = ucet_find))then
 begin
  ucet_hledej_mem:=ucet_tree;
 end
 else begin
  { zrus vlevo }
  ucet_temp := ucet_hledej_mem(ucet_tree^.levy, ucet_find);
  { tak vpravo }
  if(ucet_temp = nil)then
    ucet_temp:=ucet_hledej_mem(ucet_tree^.pravy, ucet_find);
  { vysledek }
  ucet_hledej_mem := ucet_temp;
 end;
end;
 
 
{ vlozi do binary tree novy ucet }
procedure ucet_zaloz(var tree_ucet:Pbank_ucet; novy_ucet:Pbank_ucet);
begin
  if(tree_ucet = nil)then
    tree_ucet := novy_ucet
  else if (novy_ucet^.cislo_uctu < tree_ucet^.cislo_uctu)then
    ucet_zaloz(tree_ucet^.levy, novy_ucet)
  else if (novy_ucet^.cislo_uctu > tree_ucet^.cislo_uctu)then
    ucet_zaloz(tree_ucet^.pravy, novy_ucet);
end;
 
 
{ zrusi ucet, a nasledne spoji binary strom }
procedure ucet_zruz(find_ucet:Pbank_ucet);
var temp_ucet:Pbank_ucet;
  rodic_ucet:Pbank_ucet;
begin
  { ma jenom praveho potomka }
  if((find_ucet^.levy = nil) and (find_ucet^.pravy <> nil))then
  begin
    temp_ucet := find_ucet^.pravy;
    find_ucet^.cislo_uctu := temp_ucet^.cislo_uctu;
    find_ucet^.castka := temp_ucet^.castka;
    find_ucet^.levy := temp_ucet^.levy;
    find_ucet^.pravy := temp_ucet^.pravy;
    FreeMem(temp_ucet, sizeof(bank_ucet));
    exit;
  end;
 
  { ma jenom leveho potomka }
  if((find_ucet^.levy <> nil) and (find_ucet^.pravy = nil))then
  begin
    temp_ucet := find_ucet^.levy;
    find_ucet^.cislo_uctu := temp_ucet^.cislo_uctu;
    find_ucet^.castka := temp_ucet^.castka;
    find_ucet^.levy := temp_ucet^.levy;
    find_ucet^.pravy := temp_ucet^.pravy;
    FreeMem(temp_ucet, sizeof(bank_ucet));
    exit;
  end;
 
  { Uzel má dva potomky, hledej pĹTedchĹŻdce (nejpravÄ>jší potomek levĂCho podstromu). }
  if((find_ucet^.levy <> nil) and (find_ucet^.pravy <> nil))then
  begin
    { zĂ­skej levĂCho potomka mazanĂCho uzlu }
    temp_ucet := find_ucet^.levy;
 
    { najdi nejpravÄ>jšího potomka podstromu levĂCho uzlu mazanĂCho uzlu (pĹTedchĹŻdce) }
    while (temp_ucet^.pravy <> nil) do
      temp_ucet := temp_ucet^.pravy;
 
    { zkopĂ­ruj hodnotu pĹTedchĹŻdce do mazanĂCho uzlu }
    find_ucet^.cislo_uctu := temp_ucet^.cislo_uctu;
    find_ucet^.castka := temp_ucet^.castka;
 
    { pozor temp ma levy, presuneme ho misto temp }
    if(temp_ucet^.levy <> nil)then
    begin
     rodic_ucet:=temp_ucet^.levy;
     temp_ucet^.cislo_uctu := rodic_ucet^.cislo_uctu;
     temp_ucet^.castka := rodic_ucet^.castka;
     temp_ucet^.levy := rodic_ucet^.levy;
     temp_ucet^.pravy := rodic_ucet^.pravy;
     { tento zmaz }     
     temp_ucet:=rodic_ucet;
    end
    else begin
     { list byl samotnej odstranime na nej odkaz z rodice }
     rodic_ucet:=ucet_hledej_mem(ucet, temp_ucet);
     if(rodic_ucet^.levy=temp_ucet)then
       rodic_ucet^.levy:=nil;
     if(rodic_ucet^.pravy=temp_ucet)then
       rodic_ucet^.pravy:=nil;
    end;
 
    { nynĂ­ smaĹľ pĹTedchĹŻdce - jeho hodnota byla pĹTesunuta do pĹŻvodnÄ> mazanĂCho uzlu }
    FreeMem(temp_ucet, sizeof(bank_ucet));
    exit;
  end;
 
  { je to list - odstran ho a taky info na nej }
  { najdi rodice }
  temp_ucet:=ucet_hledej_mem(ucet, find_ucet);
  { posledni prvek }
  if(temp_ucet = nil)then
    ucet:=nil
  else begin
   if(temp_ucet^.levy=find_ucet)then
     temp_ucet^.levy:=nil;
   if(temp_ucet^.pravy=find_ucet)then
     temp_ucet^.pravy:=nil;
  end;
  FreeMem(find_ucet, sizeof(bank_ucet));
end;
 
 
{ vypise seznam uctu }
procedure ucty_vypis(var f:text; ucet_vypis:Pbank_ucet);
begin
 if(ucet_vypis<>nil)then
 begin
  ucty_vypis(f,ucet_vypis^.levy);
  writeln(f,ucet_vypis^.cislo_uctu, ':', ucet_vypis^.castka);
  ucty_vypis(f,ucet_vypis^.pravy);
 end;
end;
 
 
procedure WriteHexWord(w: Word);
const
 hexChars: array [0..$F] of Char =
  '0123456789ABCDEF';
begin
 Write(hexChars[Hi(w) shr 4],
    hexChars[Hi(w) and $F],
    hexChars[Lo(w) shr 4],
    hexChars[Lo(w) and $F]);
end;
 
{ vypise seznam uctu }
procedure ucty_vypis_dsp(ucet_vypis:Pbank_ucet);
begin
 if(ucet_vypis<>nil)then
 begin
  ucty_vypis_dsp(ucet_vypis^.levy);
  write(ucet_vypis^.cislo_uctu, ':', ucet_vypis^.castka:8);
 
  write(' Ptr=');
  WriteHexWord(Seg(ucet_vypis^));
  write(' levy=');
  WriteHexWord(Seg(ucet_vypis^.levy^));
  write(' pravy=');
  WriteHexWord(Seg(ucet_vypis^.pravy^));
  writeln;
  ucty_vypis_dsp(ucet_vypis^.pravy);
 end;
end;
 
 
{ vykona operace a zaroven zapise do souboru }
procedure zpracuj_soubor(sname:string);
var f:text;
  radek:word;
  iradek:word;
  pohyb_move: Pbank_pohyb;
  find_ucet: Pbank_ucet;
  new_ucet: Pbank_ucet;
begin
 assign(f, sname);
 {$I-}
 rewrite(f);
 {$I+}
 if(IOResult<>0)then begin
   writeln('Chyba pri zapisu do souboru.');
   halt(1);
 end;
 
 if(pohyb=nil)then begin
   writeln('Nemam zadne udaje k zpracovani.');
   close(f);
   halt(1);
 end;
 
 pohyb_move:=pohyb;
 radek:=pohyb_move^.radek;
 writeln(f,'=== ', radek, ' ===');
 
 while(pohyb_move<>nil) do
 begin
  { skoncil den zapis aktualni stav }
  if(pohyb_move^.radek <> radek)then
  begin
   for iradek:=radek+1 to pohyb_move^.radek do begin
    { rekapitulace uctu }
    writeln(f,'======');
    ucty_vypis(f,ucet);
    { novy den }
    writeln(f,'=== ', iradek, ' ===');
   end;
   radek:=pohyb_move^.radek;
  end;
 
  { vypis operace }
  write(f, pohyb_move^.cislo_uctu, ':', pohyb_move^.kod, ':', pohyb_move^.castka);
 
  { jaka operace? }
  case(UpCase(pohyb_move^.kod)) of
  'N': begin   { N .... založit nový účet (New) }
      if( ucet_hledej(ucet,pohyb_move^.cislo_uctu) <> nil)then
        writeln(f,' chyba: ucet uz existuje!')
      else 
      { cislo uctu je 6-ti mistne cislo }
      if(( pohyb_move^.cislo_uctu >= 100000) and (pohyb_move^.cislo_uctu <= 999999))then 
      begin
        new_ucet:=new_init_ucet;
        new_ucet^.cislo_uctu:=pohyb_move^.cislo_uctu;
        new_ucet^.castka:=pohyb_move^.castka;
        ucet_zaloz(ucet, new_ucet);
        writeln(f,' OK');
      end
      else begin
        writeln(f,' chyba: ucet nema spravne cislo!')
      end;
     end;
  'Q': begin   { Q....zrušit existující účet (Quit) }
      find_ucet:=ucet_hledej(ucet,pohyb_move^.cislo_uctu);
      if( find_ucet = nil)then
        writeln(f,' chyba: ucet neexistuje!')
      else begin
{
        writeln('Hledam chybu - pred odstranenim');
        ucty_vypis_dsp(ucet);
        ucet_zruz(find_ucet);
        writeln('Hledam chybu - po odstraneni');
        ucty_vypis_dsp(ucet);
}
        ucet_zruz(find_ucet);
        writeln(f,' OK');
      end;
     end;
  'I': begin   { I .... zvýšit uloĹľenou částku na danĂCm účtu (Increase) }
      find_ucet:=ucet_hledej(ucet,pohyb_move^.cislo_uctu);
      if( find_ucet = nil)then
        writeln(f,' chyba: ucet neexistuje!')
      else begin
        find_ucet^.castka := find_ucet^.castka + pohyb_move^.castka;
        writeln(f,' OK');
      end;
     end;
  'D': begin   { D....snĂ­Ĺľit uloĹľenou částku na danĂCm účtu (Decrease) }
      find_ucet:=ucet_hledej(ucet,pohyb_move^.cislo_uctu);
      if( find_ucet = nil)then
        writeln(f,' chyba: ucet neexistuje!')
      else begin
       if( find_ucet^.castka < pohyb_move^.castka) then begin
         writeln(f,' chyba: nizky stav uctu!');
       end
       else begin
         find_ucet^.castka := find_ucet^.castka - pohyb_move^.castka;
         writeln(f,' OK');
       end;
      end;
     end;
  end;
 
  { dalsi udaj }
  pohyb_move:=pohyb_move^.dalsi;
 end;
 
 { rekapitulace uctu }
 writeln(f,'======');
 ucty_vypis(f,ucet);
 
 { zatvor subor }
 close(f);
end;
 
 
begin
 writeln('Spracovani bankovnich operaci.');
 writeln('Nacitam soubor bank.in');
 
 pohyb:=nil;
 ucet:=nil;
 nacti_soubor('bank.in');
 zpracuj_soubor('bank.out');
 vycisti_pamet;
 
 writeln('Udaje zpracovany. Vysledek zapsan do souboru bank.out');
end.