Program v Delphi na výpočet čísla Pi

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Programy zos Pascalu
pi_lite.jpgZrobil: Dalibor Martišek
Program: Pi.pasPi_jednoduse_unit.pas
Subor exe: Pi.exePi_jednoduse_pro.exe
Subor ubuntu: Pi
Mušiš mac: Pi_jednoduse_pro.zip

Program v Delphi na výpočet čísla Pi. Algoritmus založený na konvergencii jednoduchého radu. Pre obyčajný Pascal je program upraveny ako Pi.pas.
{ PI.PAS               Copyright (c) Dalibor Martisek }
{ Program na vypocet cisla pi konvergenciou jednoducheho radu.   }
{                                  }
{ Datum:28.07.2006               http://www.trsek.com }
 
program pi;
uses crt, dos;
 
var n,Cislo_Pi   :Extended;
  Znamenko,Citac :Integer;
  Stop      :Boolean;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Program pre vypocet Pi (ESC-Koniec)');
 
 { inicializacna cast }
 Cislo_Pi:=0;
 Znamenko:=1;
 Citac:=0;
 n:=0;
 Stop:=false;
 
 { slucka radu pre vypocet Pi }
 Repeat
  { vypocet }
  Cislo_Pi:=Cislo_Pi+Znamenko*1/(2*n+1);
  Znamenko:=-Znamenko;
  inc(Citac);
  n:=n+1;
 
  { vypis doterajsieho vysledku }
  if Citac mod 100000 = 0 then
  begin
   gotoxy(1,3);
   writeln('Pi = ', 4*Cislo_Pi:1:18);
  end;
 
  { ak stlacil ESC }
  if( keypressed ) then
    if( readkey=#27 )then
      stop:=true;
 
 Until Stop;
end.