Program na zostupné usporiadanie číselného poľa bublinovým triedením

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Bublinkove_triedenie.pas
Subor exe: Bublinkove_triedenie.exe
Subor ubuntu: Bublinkove_triedenie

Program na zostupné usporiadanie číselného poľa bublinovým triedením.
{ BUBLINKOVE_TRIEDENIE.PAS            Copyright (c) Pheo }
{ Program na zostupné usporiadanie číselného poža bublinovým    }
{ triedením.                            }
{                                  }
{ Datum:24.04.2003               http://www.trsek.com } 
 
program bublinkove_triedenie;
type prvok=integer;
   index=0..100;
var i,j,k,n:index;
  x:prvok;
  a: array[index] of prvok;
begin
   writeln('Program na zostupne usporiadanie ciselneho pola bublinovym triedenim.');
   write('Zadaj pocet prvkov:');
   readln(n);
   writeln('Zadaj ',n,' prvkov: ');
   for i:=1 to n do
     begin
      write(i,'.:');
      readln(a[i]);
     end;
   for i:=1 to n do
     begin
       for j:=1 to N-1 do
         if a[j]<a[j+1] then
           begin
             x:=a[j];
             a[j]:=a[j+1];
             a[j+1]:=x;
           end;
       for j:=1 to n do write(a[j],','); {toto tu nemusi byt}
       writeln;              {priebezny vypis}
     end;
   writeln('Zoradenie podla velkosti:');
   for i:=1 to n do write(a[i],',');
   writeln; readln;
end.