Program určí či číslo je dokonalé číslo

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Dokoncisla.pas
Subor exe: Dokoncisla.exe

Program určí či číslo je dokonalé číslo.
{ DOKONCISLA.PAS                 Copyright (c) Pheo }
{ Program určí či číslo je dokonalé číslo.             }
{                                  }
{ Datum:24.06.1997               http://www.trsek.com }
 
program dokoncisla;
const n=100;
var i:array[1..n] of integer;
  c,a,x,y:integer;
begin
 c:=0;
 writeln('zadaj cislo od 1 do 100');
 read(a);
 
 for x:=1 to a-1 do
 begin
 y:=a mod x;
 if y=0 then
 begin
  i[x]:=x;
  c:=c+i[x];
  writeln(c)
 end;
 end;
 
 if c=a then writeln('dokonale cislo')
    else writeln('nedokonale cislo');
 readln;
end.