Výpočet Eulerovej konštanty

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Euler.pas
Subor exe: Euler.exe

Výpočet Eulerovej konštanty.
{ EULER.PAS                   Copyright (c) Pheo }
{ Výpočet Eulerovej konštanty.                   }
{                                  }
{ Datum:19.06.1996               http://www.trsek.com }
 
program euler;
uses crt;
var p,i:word;
  e:real;
 
function faktorial(x:integer):longint;
var i,s:longint;
begin
  s:=1;
  for i:=1 to x do s:=s*i;
  faktorial:=s;
end;
 
begin
  e:=0;
  writeln('Zvol stupen presnosti od 3 do 33');
  read(p);
  for i:=1 to p do
   e:=e+i/faktorial(i);
  writeln(e:1:10);
  repeat until keypressed
end.