English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-64]

Poradie:1
1inca.png
Program: 1inca.pasBignum.pasMath.pasUse_bn.pas
Súbor exe: 1inca.exe
Program dokáže počítať základné matematické operácie v ľubovoľnej presnosti. Ostatné matematické operácie sú riešené Taylorovými radmi.
Poznámky
  • Pre jednoduché použitie vo vašom programe pozrite use_bn.pas
  • Program je omedzený na 250 desatinných miest (vyšší počet je možné definovať pri kompilácii)
  • Počas zdĺhavých výpočtov užívateľ vidí ako konverguje Taylorov rad
Zobrazené: 6022x


Poradie:2
8smer.png
Program: 8smer.pas
Súbor exe: 8smer.exe
Potrebné: Rutiny.pasTrsek.pasTajnicka.dat
Program rieši tajničku osemsmerovky. Ako vstup mu slúži súbor Tajnicka.dat v ktorom je popísaný formát tajničky, počet písmen riešenia a samozrejme slová, ktoré sa majú vyhľadávať.
Program neobsahuje editor tajničiek.
Zobrazené: 5992x


Poradie:3
Program: Aritmeticky_vyraz.pas
Súbor exe: Aritmeticky_vyraz.exe
Vyhodnocení aritmetického výrazu soustavou procedur ve vztahu nepřímé rekurze podle formální gramatiky stavby výrazu.
Zobrazené: 335x


Poradie:4
ascii.png
Program: Ascii.pas
Súbor exe: Ascii.exe
Zobrazí ASCII tabu
Zobrazené: 6956x


Poradie:5
auto.png
Program: Auto.pas
Súbor exe: Auto.exe
Potrebné: Cisel.pasAuta.datSpz.cis
Program je určený na evidenciu áut vo firme. Eviduje ŠPZ auta, spotrebu, počet najazdených kilometrov, dátum generálnej opravy. Program dokáže generovať grafy. Pre ukladanie dát používa štruktúru vytvorenú cez type.
Zobrazené: 4826x


Poradie:6
Program: Bar_graph.pas
Súbor exe: Bar_graph.exe
Náhodne generovaný bargraf použiteľný v pascale. V premenej count je počet stĺpcov, v poli value sú jednotlivé hodnoty.
Zobrazené: 3726x


Poradie:7
Program: Cedecko.pas
Súbor exe: Cedecko.exe
Program na ovládanie CD-ROM. Zistí počet CD-ROM, pridelené písmena, spustí/zastaví prehrávanie audio.
Zobrazené: 3519x


Poradie:8
Program: Chess_queen.pas
Súbor exe: Chess_queen.exe
Program rieši problém umiestnenia 8 dám na šachovnicu tak, aby sa vzájomne neohrozovali.
Zobrazené: 468x


Poradie:9
Program: Comp.pas
Súbor exe: Comp.exe
Program názorne zobrazí rozdiely medzi dvoma súbormi. Názvy súborov sa zadávajú ako parametre programu.
Zobrazené: 3514x


Poradie:10
dascii.png
Program: Dascii.pas
Súbor exe: Dascii.exe
Potrebné: Dascii.dat
Skvelý programček ktorý dovolí navrhnúť úplne nový znak v ASCII sade, alebo celú sadu znakov. Svoju prácu môžete uložiť do súboru DASCII.DAT a tiež aj kedykoľvek sa k nej vrátiť. Disponuje zaujímavou schopnosťou vyčítať znak z pamäte ROM.
Zobrazené: 3916x


Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-64]