Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-65]

Poradie:1
1inca.png
Program: 1inca.pasBignum.pasMath.pasUse_bn.pas
Súbor exe: 1inca.exe

Program dokáže počítať základné matematické operácie v ľubovoľnej presnosti. Ostatné matematické operácie sú riešené Taylorovými radmi.
Poznámky
  • Pre jednoduché použitie vo vašom programe pozrite use_bn.pas
  • Program je omedzený na 250 desatinných miest (vyšší počet je možné definovať pri kompilácii)
  • Počas zdĺhavých výpočtov užívateľ vidí ako konverguje Taylorov radPoradie:2
8smer.png
Program: 8smer.pas
Súbor exe: 8smer.exe
Potrebné: Rutiny.pasTrsek.pasTajnicka.dat

Program rieši tajničku osemsmerovky. Ako vstup mu slúži súbor Tajnicka.dat v ktorom je popísaný formát tajničky, počet písmen riešenia a samozrejme slová, ktoré sa majú vyhľadávať.
Program neobsahuje editor tajničiek.Poradie:3
Program: Aritmeticky_vyraz.pas
Súbor exe: Aritmeticky_vyraz.exe

Vyhodnocení aritmetického výrazu soustavou procedur ve vztahu nepřímé rekurze podle formální gramatiky stavby výrazu.Poradie:4
ascii.png
Program: Ascii.pas
Súbor exe: Ascii.exe

Zobrazí ASCII tabuPoradie:5
auto.png
Program: Auto.pas
Súbor exe: Auto.exe
Potrebné: Cisel.pasAuta.datSpz.cis

Program je určený na evidenciu áut vo firme. Eviduje ŠPZ auta, spotrebu, počet najazdených kilometrov, dátum generálnej opravy. Program dokáže generovať grafy. Pre ukladanie dát používa štruktúru vytvorenú cez type.Poradie:6
Program: Bar_graph.pas
Súbor exe: Bar_graph.exe

Náhodne generovaný bargraf použiteľný v pascale. V premenej count je počet stĺpcov, v poli value sú jednotlivé hodnoty.Poradie:7
Program: Cedecko.pas
Súbor exe: Cedecko.exe

Program na ovládanie CD-ROM. Zistí počet CD-ROM, pridelené písmena, spustí/zastaví prehrávanie audio.Poradie:8
Program: Chess_queen.pas
Súbor exe: Chess_queen.exe

Program rieši problém umiestnenia 8 dám na šachovnicu tak, aby sa vzájomne neohrozovali.Poradie:9
Program: Comp.pas
Súbor exe: Comp.exe

Program názorne zobrazí rozdiely medzi dvoma súbormi. Názvy súborov sa zadávajú ako parametre programu.Poradie:10
dascii.png
Program: Dascii.pas
Súbor exe: Dascii.exe
Potrebné: Dascii.dat

Skvelý programček ktorý dovolí navrhnúť úplne nový znak v ASCII sade, alebo celú sadu znakov. Svoju prácu môžete uložiť do súboru DASCII.DAT a tiež aj kedykoľvek sa k nej vrátiť. Disponuje zaujímavou schopnosťou vyčítať znak z pamäte ROM.


Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-65]