Štruktogram

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Formálny prostriedok zápisu algoritmu, ktorý zodpovedá zásadám štrukturovaného programovania.


Nassi a Schneiderman navrhli dokumentačnú symboliku, ktorá zodpovedá zásadám štrukturovaného programovania. Každá jednotlivá akcia programu sa uvedie v zodpovedajúcom štruktúrnom bloku. Štruktúrne bloky možu byť do seba ľubovoľne vnorené. Táto symbolika nie je normalizovaná ale núti používateľa pracovať podľa požiadaviek štruktúrovaného programovania. Ďalšou prednosťou štruktogramov je jednoduchý prepis do programovacieho jazyka. Na trhu je možné nájsť rozne editory štruktogramov a generáty, ktoré sú shopné generovať zo štruktogramov kód. Porovnanie symbolov vývojových diagramov a štruktogramov.

Vstup/Výstup

Struktogram Vstup-Vystup.PNG Načítanie vstupných premenných A,B
resp. výstup výstupných premenných A,B.


Príkaz

Struktogram Spracovanie.PNG


Blok

Struktogram Blok.PNG Začiatok (begin)
{Prikazy}
koniec (end)


Postupnosť

Struktogram Postupnost.PNG Príkaz1
Príkaz2


Podmienené spracovanie

Struktogram Podmienene spracovanie.PNG Ak P=B
tak príkaz


Jednoduché vetvenie

Struktogram Jednoduche vetvenie.PNG Ak P=B tak príkaz 1
inak príkaz 2


Viacnásobné vetvenie

Struktogram Viacnasobne vetvenie.PNG


Opakovanie s testom podmienky na začiatku

Struktogram Opakovanie s testom podmienky na zaciatku.PNG Pokiaľ platí podmienka
opakuj príkaz


Opakovanie s testom podmienky na konci

Struktogram Opakovanie s testom podmienky na konci.PNG Opakuj príkaz kým
neplatí podmienka


Cyklus for

Struktogram Cyklus for.PNG Pre I=A až po N
opakuj príkaz


Paralelné spracovanie

Struktogram Paralelne spracovanie.PNG


Spojka

Struktogram Spojka.PNG 1 znamenákoniec
konštruktora N