Prilohy

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Prílohy ktoré vám pomožu pri programovaní v Turbo Pascale.

Rýchle kľúče prostredia IDE Turbo Pascalu

Kľúč Názov Popis
F1 Help Pomoc (nápoveda)
F2 Save Ulož program na disk
F3 Load Otvor program z disku
F4 Go to cursor Vykonaj program až po pozíciu kurzora
F7 Trace into Krokuj program aj procedúry
F8 Step over Krokuj iba program, nie procedúry
F9 Compile Skontroluj bezchybnosť programu
F10 Menu Hlavné menu
<CTRL>+<F1> Topic search Nápoveda k príkazu
<CTRL>+<F2> End step Ukonči krokovanie
<CTRL>+<F8> Toggle break Nastav stop riadok
<CTRL>+<F9> Run Spusť program
<ALT>+<X> Exit Ukonči prostredie IDE TP


Tabuľka Premenných

Typ Rozsah Počet cifier Veľkosť bit Veľkosť bajt
Shortint -128..127 8 bitov 1 bajt
Integer -32768..32767 16 bitov 2 bajty
Longint -2147483648..2147483647 32 bitov 4 bajty
Byte 0..255 8 bitov 1 bajt
Word 0..65535 16 bitov 2 bajty
Real 2.9e-39..1.7e38 11-12 6 bajtov
Single 1.5e-45..3.4e38 7-8 4 bajty
Double 5.0e-324..1.7e308 15-16 8 bajtov
Extended 3.4e-4932..1.1e4932 19-20 10 bajtov
Comp -9.2e18..9.2e18 19-20 8 bajtov
Boolean True/False 1 bit
Char 1 znak ASCII 1 bajt
String 255 znakov ASCII 0-255 bajtov


Tabuľka farieb

Číslo Farba Color Číslo Farba Color
0 Čierna Black 8 Tmavošedá Darkgray
1 Modrá Blue 9 Svetlomodrá Lightblue
2 Zelená Green 10 Svetlozelená Lightgreen
3 Zelenomodrá Cyan 11 Svetlázelenomodrá Lightcyan
4 Červená Red 12 Svetločervená Lightred
5 Magenta Magenta 13 Svetlámagenta Lightmagenta
6 Hnedá Brown 14 Žltá Yellow
7 Svetlošedá Lightgray 15 Biela White

Ostatné kľúče prostredia IDE

Tabuľka znakov ASCII (výpis z programu Ascii.pas)

Ascii.gif


Zoznam tzv. šedých kláves