English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-234]

Poradie:1
Program: 3dpriam.pas
Súbor exe: 3dpriam.exe
Zistí či body A,B,C ležia na jednej priamke a nájde parametrické rovnice priamok A-B, A-C, B-C.
Zobrazené: 4572x


Poradie:2
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Abecedny_zoznam.pas
Súbor exe: Abecedny_zoznam.exe
Program abecedne usporiada zadaný zoznam slov.
Zobrazené: 4496x


Poradie:3
Autor: Juraj Pupák
Program: Algoritm.pas
Súbor exe: Algoritm.exe
Program na výpočet najväčšieho spoločného deliteľa. Pre výpočet je použitý Euklidov algoritmus.
Zobrazené: 6951x


Poradie:4
Program: Poilinp.pasPoilinu.pas
Súbor exe: Poilinp.exePoilinu.tpu
Potrebné: Angeom02.tpuUninout.tpuEgavga.bgi
Vývoják: Poilin.docAmater.txt
Príklady: Angeom02.pasUninout.pas
Pre programovú jednotku (unit) AnGeom02 (algebraická geometria) vytvorte funkciu Distance_LP, ktorá pre zadaný bod a priamku vypočíta vzdialenosť bodu od priamky.

FUNCTION Distance_LP(Line1:TLine; bodA:TPoint): Real;
Zobrazené: 1492x


Poradie:5
Autor: Juraj Pupák
Program: Animacia.pas
Súbor exe: Animacia.exe
Animácia padajúcej a stúpajucej hviezdičky.
Zobrazené: 6783x


Poradie:6
Program: Animauto.pas
Animované autíčko v textovom režime
Zobrazené: 6131x


Poradie:7
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Arabzrimcisel.pas
Súbor exe: Arabzrimcisel.exe
Prevod rímskych čísel na arabské. Program je nedokonalý a nevie rozlíšiť medzi rímskou IV a VI.
Zobrazené: 4483x


Poradie:8
Autor: Juraj Pupák
Program: Aritprpo.pas
Súbor exe: Aritprpo.exe
Aritmetický priemer poľa 50 čísel.
Zobrazené: 5823x


Poradie:9
Program: Arm_cis2.pas
Súbor exe: Arm_cis2.exe
Program zistí Armstrongove čísla zo zadaného čísla.
Zobrazené: 3922x


Poradie:10
Autor: Juraj Pupák
Program: Arm_cisl.pas
Súbor exe: Arm_cisl.exe
Program zistí Armstrongove čísla zo zadaného čísla.
Zobrazené: 5602x


Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-234]